I SVART: Utviklingsleder Christer Gundersen i Friprogsenteret ble ikke klokere da han fikk innsyn i kontrakten mellom Helse Nord og Microsoft. Den var sensurert til det ubegripelige. (Foto: Leif Martin Kirknes)

Helse Nord og Microsoft sladdet kontrakt

Da Friprogsenteret ba om innsyn i en avtale mellom Helse Nord og Microsoft, fikk de en kraftig sensurert avtale utlevert.

  • Michael Oreld (Computerworld)
ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL
Forside | ComputerworldFølg Computerworld på Facebook!

- Dette er ikke uvanlig, sier Christer Gundersen i Friprogsenteret til Computerworld.

Les også: iPhone 4S: - Apples største skuffelse

Helse Nord kjøpte i perioden 2007 til 2010 Office-lisenser fra Microsoft for titalls millioner kroner. I fjor gjennomførte Microsoft en gjennomgang av antallet lisenser som resulterte i at Helse Nord måtte ut med 8,5 millioner kroner ekstra. Dette kommer i tillegg til flere titalls millioner kroner ekstra etter en tilsvarende gjennomgang få år tidligere.

Det hender nemlig at Microsoft gjennomfører såkalte lisensrevisjoner for å finne ut om kundene betaler for all programvaren de bruker.

- Denne saken bekrefter vår antagelse: Relativt store avtaler, som revisjonen innebærer, går uten et åpent offentlig anbud. Derfor ønsket vi å se kontrakten, sier Gundersen.

Tusj overalt

Det var den 12. april i år Christer Gundersen sendte en epost til Helse Nord. Gundersen, som er utviklingsleder for offentlig sektor ved Friprogsenteret, ba om innsyn i avtaledokumenter knyttet til helseregiones anskaffelse av Microsoft Office.

Først i august fikk han svar. Da var et titalls sider tusjet over med svart penn.

- Jeg ba om innsyn fordi jeg over tid har undret meg over hvorfor det er så lite fri programvare i offentlig sektor, sier Gundersen.

Gikk i svart

Computerworld har fått de sensurerte dokumentene. Så å si alt er streket ut og hva som faktisk står i kontrakten er umulig å lese.

- Det er vanskelig når vi ikke får se kontrakten og det er hårreisende at en så stor virksomhet ikke har kontroll.

Milliardsalg

Ifølge beregninger Friprogsenteret har gjort, selger Microsoft for en milliard kroner i offentlig sektor.

- Når det er snakk om så store summer, er det uakseptabelt at det offentlige ikke får innsyn. Mange offentlige virksomheter tar altså en tjeneste i bruk, så kjøper de produktet. Så det store spørsmålet blir om man gjør dette for å unngå offentlig anbud, sier Gundersen og legger til:

Les også: Alle Stortingsrepresentantene får iPad

- De forbeholder seg retten til at ingen skal vite hva de gjør. Når statsministeren må frigi sine private sms-er, blir jo det litt underlig.

Taushetsplikt

Direktør Ole-Jan Hauge i Helse Nord Ikt sier at lisensrevisjonen kontrakten handler om er gjort for å sikre riktig lisensiering av de Microsoft-produkter de allerede hadde i bruk.

- Hvorfor er hele avtalen med Microsoft sladdet?

- Sladdingen er et resultat av vurderingene til juristene i Helse Nord og Microsoft, sier Hauge.

I et brev til Friprogsenteret viser Helse Nord også til taushetsplikt rundt forretningshemmeligheter i offentlighetsloven.

Vil ikke kommentere

Microsoft vil ikke kommentere enkeltkunder, men sier de er åpne frem til kontrakten er signert.

- Vi er forhindret fra å kommentere avtalemessige forhold mellom Microsoft og våre kunder. Og jeg kan heller ikke kommentere om våre jurister har sett på akkurat denne saken.

Det sier Dagfinn Kolstad, direktør for offentlig sektor i Microsoft. Han hevder det er offentlig myndighet som unntar informasjon i henhold til offentlighetsloven når noen krever innsyn.

- Helse Nord sier Microsofts jurister har vært med på sladdingen av avtalen. Hvordan passer dette inn?

- Vi er åpne på hva vårt generelle avtaleverk inneholder. Men i det vi har signert en kontrakt, kommenterer vi ikke innholdet, sier Kolstad.

- Et demokratisk problem

Robert Myhre er advokat og ekspert på det juridiske rundt offentlige anbudsprosesser. Han har tidligere vært sekreteriatsleder for KOFA (Klageorganet for offentlige anskaffelser). Myhre mener det skal svært mye til for å sladde og dermed unndra informasjon fra offentligheten.

- Jeg har vanskelig for å se at kjøp av lisenser fra Microsoft inneholder så mange forretningshemmeligheter. Jeg antar at det her har vært sladdet for mye, sier han.

Les også: It-bransjen har mest hjemmekontor

Robert Myhre mener det er et problem at hva som er forretningshemmeligheter, og som ifølge offentlighetsloven kan vernes for innsyn, blir tolket alt for vidt.

- Det er et demokratisk problem. Det er viktig at man får innsikt og således kontroll over avtaler inngått med det offentlige, sier han.

Mest mulig offentlighet

Direktør Hans Christian Holte i Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi) mener det er betenkelig at en revisjon fra leverandøren fører til store merkostnader. Han mener det i første rekke slår tilbake på planleggingen hos Helse Nord. Når det gjelder sladdingen av avtaledokumentet, sier Holte:

- Det skal ikke sladdes mer enn nødvendig. Det er kun sensitiv informasjon som skal unntas offentligheten. Helse Nord skal gå god for dette.

- Er det ikke viktig å få mest mulig informasjon frem i lyset av hensyn til konkurransen på kontorapplikasjoner og andre it-produkter?

- Det er et helt naturlig spørsmål. Her har vi et marked som domineres av en aktør. Det gjør det vanskelig å få reell konkurranse. Jeg har ikke grunnlag for å si at det er urimelig hemmelighold i dette tilfellet. Men en størst mulig åpenhet rundt disse avtalene er ønskelig. Spesielt i en situasjon hvor en aktør dominerer markedet, sier Holte.

Vanskelig balansegang

Juridisk rådgiver Heidi Talsethagen i Helse Nord Ikt var ansvarlig for sladdingen av avtalen med Microsoft. Hun sier de løste denne saken etter beste evne og innrømmer at der er en vanskelig balansegang.

- Vi har en plikt til å vurdere taushetsbelagt informasjon rundt forretningshemmeligheter, sier hun.

- Hvordan vurderer man det?

- Vi har et selvstendig ansvar. Men det er lagt mye vekt på hva Microsoft mente i denne saken, sier Talsethagen.

- Det er ikke noe lesbart igjen, var det meningen?

- Det er vanskelig å overprøve leverandøren, med mindre vi kan argumentere godt for at de tar feil og at det ikke dreier seg om forretningshemmeligheter. Vi tok ut det vi mente var riktig, for eksempel enhetspris.

- Men vil ikke akkurat enhetspris være viktig å få frem - for å øke konkurransen?

- Det kan man kanskje si, men det er svært vanlig at dette betraktes som en forretningshemmelighet.

Les også: Lager tv-sendinger for smarttelefon

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder