TRÅDLØS: Miljøverneren Kurt Oddekalv mener at stråling fra trådløs nettverk påvirker skoleelevers læreevne. Foto: Thor Erik H. Mathiesen

Frykter at barna får stråleskader

Miljøvernere vil forby trådløse nettverk

BERGEN/OSLO (VG) Sendere til trådløse PC-nettverk avgir så mye helsefarlig stråling at de må forbys brukt i norske skoler.

Det krever leder i Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv.

Han mener både Statens strålevern, Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet kraftig har undervurdert faren for elektromagnetisk stråling. Oddekalv mener det finnes tilstrekkelig forskning som underbygger hans advarsel om strålingsfare.

- Dette påvirker hjernen og læreevnen. I verste fall kan det endre menneskets medfødte DNA-oppbygging og føre til alvorlig sykdom, hevder Oddekalv.

Men framfor alt etterlyser han at myndighetene bruker føre-var-prinsippet.

Føre-var-prinsippet

- Ingen kan i dag overskue følgene av den strålingsfaren som disse trådløse senderne representerer.

Derfor krever vi et øyeblikkelig forbud mot disse instrumentene i offentlige skoler der norske barn oppholder seg i flere timer daglig, sier Oddekalv til VG.

Miljøkrigeren etterlyser en oversikt over sendere og basestasjoner.

- Det eksisterer ikke en slik kartlegging over hvor mange basestasjoner som finnes i - eller i nærheten av - norske hjem, bedrifter og offentlige bygg. Det finnes heller ingen oversikt over basestasjoner i Norge. Dette er sterkt bekymringverdig, sier Oddekalv.

Miljøvernforbundet har fått regnet ut at to timer i et klasserom med en såkalt trådløs Wi-Fi-forbindelse og 15-20 bærbare PC-er i trådløs bruk, gir samme mengde stråling som en 20 minutter lang samtale i en mobiltelefon.

- Tre ganger sterkere

- Man kan velge om man vil snakke i mobilen. Men i et klasserom har ikke barna noe valg. Myndighetene har derfor et spesielt ansvar for å ivareta våre barns omgivelser, sier Kurt Oddekalv.

Han viser til britiske målinger som påviser tre ganger så sterk stråling fra trådløst nettverk i et klasserom, som på 80 meters avstand fra en stor mobilmast. Disse funnene ble nylig publisert i en TV-dokuemtar fra BBC.

I England har foreldre til skoleelever engasjert seg kraftig mot stråling fra mobilmaster og fra trådløse nettverk.

De etterlyser i likhet med Miljøvernforbundet strengere grenseverdier for høyfrekvent stråling.

- Man har ikke behov for trådløse forbindelser i skoler og barnehager. Der kan man godt klare seg med tilkobling til nettet via kabler. La oss starte der. Barn er mer følsomme for elektromagnetisk stråling enn voksne, sier Oddekalv.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder