VIL HA MER MAKT: Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse ønsker høyere strafferammer for piratkriminalitet, og vil også ha beslagsrett. (Foto: Morten Brakestad/Tollvesenet)
VIL HA MER MAKT: Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse ønsker høyere strafferammer for piratkriminalitet, og vil også ha beslagsrett. (Foto: Morten Brakestad/Tollvesenet)

Tollvesenet vil ha høyere piratstraffer

  • Leif Martin Kirknes (Computerworld)
Publisert:
TEKNOLOGI

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse går nå i bresjen for at strafferammene for piratlovbrudd bør heves. Han foreslår opptil seks års fengsel for piratkopiering.

Dagens strafferamme for såkalt piratkriminalitet er opptil ett års fengsel.

Les også:Tollvesenet har startet omfattende digital grenseovervåking

- Helt inntil nå, i 2010, har strafferammen vært på tre måneder. Det er åpenbart for lavt. Nå er strafferammen økt til ett år. Det er riktig kurs. Men jeg mener strafferammene for piratkriminalitet bør økes til samme ramme som økonomisk kriminalitet, som er tre til seks års fengsel, sier han til Computerworld.

I EU ble i 2008 rundt 80 millioner pirat-CD-er, DVD-er og kassetter beslaglagt. Innenfor denne varekategorien ble det gjort flest beslag det året.

Ifølge en rapport fra Business Software Alliance (BSA), en bransjeorganisasjon som kjemper mot piratkopiering av programvare, var 29 prosent av all programvare i Norge piratkopiert i 2009, til en anslått verdi av 1,2 milliarder norske kroner.

Lite konkret statistikk

Thor Mosaker fra BSA kan ikke annet enn å si seg enig i tolldirektør Røses resonnement.

- Straffene kunne godt ha vært høyere med tanke på at piratkriminalitet kan være veldig lukrativt. Erstatningsreglene kunne også blitt utnyttet bedre. Det tilkjennes som regel for lave erstatninger, selv om det er fullt mulig med dagens regelverk å tilkjenne høyere erstatninger, sier han.

Les også:BSA vil du skal sladre om piratkopiering

Røses engasjement for økte straffer gjelder også piratkopiering av kjente merkevarer innen for eksempel mote eller medisin.

Bransjeorganisasjonen BSA har ingen spesifikke tall på hvor mye piratkopiering av programvare og spill som faktisk går via vanlig postgang. Det har heller ikke Tollvesenet, selv om de ser noen spill, minnebrikker, iPod Nano og lignende produkter komme inn over grensene.

Mosaker i BSA mener at det spiller liten rolle om piratkopier sendes over digitale eller fysiske grenser.

- Om du kjøper en pirat-CD eller laster ned innholdet, er underordnet. Det er fremdeles åndsverket du krenker, sier han.

Ulike lover

Men innen piratkopiering av programvare, det være seg via post eller via nett, kan flere ulike lover og rettsprosesser spille inn. Ofte vil den krenkede part se seg tjent med å kreve erstatning via privatrettslige regler.

- Som offentlig myndighet er Tollvesenet bundet av de lover som gjelder for dem, mens det vil være flere lover å spille på ellers i rettsystemet for andre aktører, påpeker Mosaker.

Les også:Nå skal de ta Max Manus-filmeren

Det bekrefter også Thomas Rieber-Mohn, som til daglig er senioravdokat i Kluges avdeling for IKT- og immaterialrett. Han påpeker at de privatrettslige og strafferettslige reglene er spredt over forskjellige lover.

- Det er et broket og sammensatt lovgrunnlag hvor man ikke nødvendigvis alltid vil kunne anvende den samme bestemmelsen på digital som på fysisk piratvirksomhet. Det må vurderes konkret. Noen ganger er reglene sammenfallende, andre ganger ikke, sier han.

Konsekvensen er at fysisk og digital piratkopiering vil kunne gi forskjellige strafferammer. Men i den grad straffeansvar blir aktuelt ved digital piratkopiering, noe som sjeldent har forekommet ved norske domstoler, er straffen sjeldent veldig høy. Som regel går slike saker som erstatningskrav, ifølge Rieber-Mohn.

Et unntak han trekker frem, er den såkalte Pitbullterje-saken, der en 45-åring hadde lagt ut filmen Puttbullterje på en fildelingstjeneste. Han fikk 15 dagers betinget fengsel og måtte betale 50.000 i erstatning til rettighetshaverne.

- En nokså beskjeden bot. Jeg kjenner ikke til saker der personer har fått ubetinget fengselsstraff for å drive med digital piratkopiering, det tilser kanskje et litt mildere straffenivå for slikt, sier Rieber-Mohn, som har skrevet doktorgradsavhandling om temaet piratkopiering.

Beslagsrett

Tolldirektør Røse ønsker også beslagsrett. Før kunne Tollvesenet ikke en gang varsle rettighetshaver om plagieringen, men den muligheten fikk de i 2007. Men for å beslaglegge varene, må varemerkeeieren først henvende seg til rettsvesenet.

- Jeg mener vi kan gjøre det samme som i mange andre land, nemlig at tollen gis permanent tilbakeholdsrett under eget ansvar, sier Røse, som mener det er særlig frustrerende å ikke ha tilbakeholdsrett når det gjelder medisiner kjøpt via nettets lugubre sider.

- Det pumpes en haug av medisiner inn til Norge, som ikke er godkjent i Norge. Det er en stri strøm ikke-godkjente piratmedisiner som kommer hver eneste dag, og det eneste Tollvesenet kan gjøre er å sende det tilbake til avsender, ettersom det ikke er forbudt selv om det ikke er godkjent. Det som som regel skjer er at avsenderen prøver å sende det til Norge på nytt igjen, så må vi sende det tilbake igjen, så forsøker de igjen, og slik fortsetter det.

Les også:- Ren bingo å kjøpe legemidler på internett

Denne artikkelen handler om