FORSLAG: Slik ser forslaget til nasjonalt ID-kort i Sverige ut, norske myndigheter ønsker seg en likennde løsning. Foto: Regjeringen.no

Nasjonalt ID-kort på vei

(VG Nett) Regjeringen vil satse hardere på elektronisk identifikasjon og bevilger 80 millioner kroner til arbeidet i 2009.

Dermed kan det bli lettere å forholde seg til det offentlige når dokumenter skal signeres og sendes inn til de ulike offentlige organene. Et arbeid for å trekke langsiktige linjer i infrastrukturen skal hindre at de ulike offentlige tjenestene skal bli et kaos av ulike anordninger.

I forslaget er det også laget rom for å gi norske statsborgere muligheten til å skaffe et nasjonalt ID-kort som kan gi pass-løse reiser innenfor Schengen-land.

- «PIN-kode-kaoset» for innbyggeren skal vi løse med felles infrastruktur for eID. Målet er at innbyggerne skal kunne logge seg på alle offentlige tjenester ved å bruke det samme systemet, uavhengig av om tjenestene kommer fra for eksempel skatteetaten, NAV eller kommunen, sier Grande Røys i en pressemeldig fra Fornyings- og Administrasjonsdepartementet.

Et av tiltakene Fornyings- og Administrasjonsdepartementet ønsker å gjennomføre er å samkjøre den elektroniske ID-ordningen med et nasjonalt ID-kort.

Kortet skal være et frivillig ID-dokument med elektroniske utvidelser og være på nivå med sikkerhetsanordninger norske banker bruker i dag. Ifølge FAD skal kortet tidligst være klart for bruk ved utgangen av av 2009.

Tjenesten, kalt eID, skal bygges opp med 80 millioner kroner i 2009 alene. Første versjon av denne tjenesten er i drift på nettsidene Altinn og Minside, der bedrifter og privatpersoner kan sende inn informasjon som likning og regnskap til offentlige etater.

Fornøyd

Hos bransjeorganisasjonen IKT Norge ønskes løftet for eID velkomment.

- Nå er det på tide at arbeidet med utviklingen av e-ID sluttføres, sier IKT Norge-sjef Per Morten Hoff i en kommentar. - Mange offentlige tjenester kan tilbys bedre og mer effektivt eletronisk og alt dette arbeidet står på vent inntil e-ID er på plass. Grande Røys må gi oss en klar dato for når dette arbeidet skal sluttføres, skriver han.

Med den ordningen som er foreslått i forbindelse med statsbudsjettet, skal alle offentlige etater være tilgjengelige gjennom en felles pålogging.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder