PRINSIPPSAK: - Man kan ikke saksøke en stigeprodusent for at tyver har brukt den til å begå et innbrudd, sier informasjonssjef i Telenor Atle Lessum. Her avbildet med TONO-redaktør Cato Strøm, som er en av de 21 saksøkerne i saken. Foto: MADELEINE BRÅTHEN BJAALAND
PRINSIPPSAK: - Man kan ikke saksøke en stigeprodusent for at tyver har brukt den til å begå et innbrudd, sier informasjonssjef i Telenor Atle Lessum. Her avbildet med TONO-redaktør Cato Strøm, som er en av de 21 saksøkerne i saken. Foto: MADELEINE BRÅTHEN BJAALAND

- Film- og musikkbransjen lider

TEKNOLOGI

(VG Nett) - En rettssak er vår eneste mulighet til å begrense det enorme tapet musikk- og filmbransjen lider gjennom Telenors Pirate Bay-tilgang, sier direktør i TONO, Cato Strøm til VG Nett.

Publisert:

Strøm sier bransjen lenge forsøkte å samarbeide med Telenor for å finne en løsning på saken, men at selskapet ikke ga dem noe annet alternativ enn å gå rettens vei.

- Vi blir bare fornøyd dersom Telenor dømmes til å blokkere tilgangen sin til The Pirate Bay, sier Strøm til VG Nett før rettssakens siste dag.

Les også:Telenor: - En sak med internasjonal betydning

TONO forvalter fremføringsrettigheter for musikkverk i Norge, og er én de 21 saksøkerne fra norsk- og internasjonal musikk- og filmbransje som har stevnet Telenor for medvirkning til brudd på Åndsverkloven.

Saken har pågått i Asker og Bærum Tingrett siden mandag.

Håper andre må følge etter

Saksøkerne har i retten nedlagt påstand om at Telenor forbys å tilby sine kunder tilgang til fildelingsnettstedet The Pirate Bay. De har ikke fremmet noe oppreisningskrav til gode for rettighetshaverne.

- Telenor er den desidert største internettleverandøren i Norge, med en andel på nærmere femti prosent. Målet er at de blir dømt til å blokkere sin tilgang, slik at alle andre leverandører må følge etter, sier Strøm til VG Nett.

IFPI Norge, foreningen for den norske platebransjen, ga i februar i år Telenor 14 dager på seg til å blokkere tilgangen. Ettersom Telenor nektet, gikk bransjen til rettslige skritt.

Står på sitt

Fredag er rettssakens siste dag, og dagen da Telenor skal holde sin avsluttende prosedyre.

Selskapets pressetalsmann Atle Lessum (t.v) har hele veien slått knallhardt tilbake på bransjens krav. Flere av bakmennene av The Pirate Bay ble av Tingretten i Sverige dømt til fengsel, uten at det endret Telenors holdning.

- Vi og motparten er enige om at kunstnere og artister skal ha betalt for sine åndsverk, men vi er uenige om hvordan man best får bukt med ulovlig fildeling. Telenor mener det er feil vei å gå å pålegge Internettleverandører å sensurere Internett på denne måten, sier Lessum til VG Nett under rettssaken.

Han har aldri lagt skjul på at de ser på dette som en prinsippsak, og at en avgjørelse kan vekke internasjonal oppsikt.

- Får tommelen opp

Ifølge Strøm er det ennå uklart når dommen i saken vil foreligge.

- Rettssaken har gått akkurat som forventet. Vi har fått fram den jussen vi mener at saken skal bygge på, og det har ikke kommet fram noe annet enn det som fremgikk av prosesskriftene, sier han til VG Nett.

- Får dere mye støtte fra andre i bransjen?

- Vi får tommelen opp fra alle hold. Alle er enige om at dette er en viktig sak, sier han.

Her kan du lese mer om