ELEKTROMAGNETISK KRØLL: Både TV-eierne Ida og Jan Arve Sakshaug og radioamatør Patrice Bardoz, får mange støtteerklæringer etter omtalen av deres tekniske disputt. Ekteparet nektes å bruke sin 50" plasma-TV, fordi den forstyrrer naboens hobby: Amatørradio. Foto:PRIVAT

Professor kaster seg inn i ellevill TV-konflikt: - Både ekteparet og radioamatøren er ofre

Telemyndighetene varsler at et ektepar i Tønsberg må fjerne TV-en - fordi den forstyrrer naboens radiolytting. Det betyr at flere TV-eiere intetanende bryter loven, ifølge professor.

May Linn Gjerding
ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Professor Sverre Holm mener at mange plasma-TV-er i norske hjem sender ut ulovlig støy. Han er én av flere tusen som engasjerte seg i den oppsiktsvekkende TV-krangelen, som VG skrev om søndag:

TILBYR SIN HJELP: Professor Sverre Holm mener at Post- og telesynet bare gjør sin plikt ifølge lovverket, og melder seg frivillig som sakkyndig ved en klage til TV-leverandør eller produsent. Foto: UiO

Post- og teletilsynet (PT) varsler at ekteparet må slutte å bruke sin 50 tommers plasma-TV, som pøser ut signaler som forstyrrer naboens amatørradio-virksomhet.

Paret må selv bekoste skiftet til en annen type TV.

- Begge partene i saken er offer for at TV-produsenten spekulerer i for høy elektromagnetisk utstråling, fastslår Sverre Holm, som er professor i signalbehandling.

I bloggen sin ved Universitetet i Oslo tilbyr han seg å være sakkyndig dersom TV-eierne ønsker å klage til leverandør eller produsenten, Samsung Norge.

6. mai mottok ekteparet Sakshaug varselet fra telemyndighetene, etter en klagesak fra den fransk-norske data- og telekomingeniøren Patrice Bardoz i nabohuset.

- Jeg spiller ballen tilbake til myndighetene. Dette handler om en lovlig innkjøpt TV. Hvis dette er et så stort samfunnsproblem, så må myndighetene gjøre noe, sier TV-eieren fra Tønsberg, Ida Sakshaug.

Teknokrangelen var først omtalt i Tønsbergs Blad. Sakshaug og Bardoz har fått en strøm av støtteerklæringer fra lesere.

- Vi fikk enorm respons via SMS-er, mail og telefonsamtaler fra folk med elektrobakgrunn og ingeniører som vil hjelpe oss i forhold til vår klage til telemyndighetene. Veldig mange interesserer seg for det tekniske i saken, sier Sakshaug som ikke viker en tomme.

Tønsberg Blad meldte om leserrekord og 5000 delinger på Facebook.

Flere av landets rundt 5000 radioamatører og andre teknisk interesserte, kontaktet VG med tekniske forklaringer som støttet Bardoz' og PTs standpunkt.

TV-NEKT: Telemyndighetene varsler om at Ida og Jan Arve Sakshaug ikke får bruke sitt nåværende plasma-TV i Tvederveien 85. Ekteparet må selv bære kostnadene ved å etterkomme pålegget - og eventuelt skaffe seg en ny TV.


PTs frekvenskontroll har vært hjemme hos Sakshaug og påvist deres Samsung plasma-TV som støykilde. Tilsynet påpeker at plasmaskjermens elektromagnetiske utstråling forstyrrer kortbølgebåndet til radioamatøren, som får et støyproblem.

«Etter en helhetsvurdering av partenes interesser og samfunnsmessige interesser mener PT at det i denne saken er nødvendig å påby tiltak for å sikre uforstyrret bruk av radioamatørfrekvenser», skriver PT og henviser til Ekomloven .

Det innebærer at det aktuelle TV-apparatet ikke kan brukes i Tvederveien 85. Ekteparet må selv bære kostnadene ved å etterkomme pålegget - og eventuelt skaffe seg en ny TV.

I sin tid var Sakshaug i dialog med Samsung om mulig bytte av TV. Men ekteparet stilte betingelser om at de ikke skulle ha noen utgifter eller arbeid med utskifte, transport eller montering. Dette kravet ble ifølge paret ikke møtt - og TV-apparatet ble hengende.

- Jeg synes ikke vi skal ha noen utgifter i forbindelse med dette. Det blir en prinsippsak for meg. Denne tekniske situasjonen er noe vi ikke kunne ha forutsett, hvis du ikke er elektroingeniør da. Jeg er ikke kranglete. Vi har bare stilt noen krav som vi synes er rimelige, sier Ida Sakshaug.

Bardoz har drevet amatørradio på hobbybasis i en årrekke. Det har resultert i 15 år med nabobråk.

Sakshaugs plasma-TV er kjøpt lovlig, bemerker professoren.

- Dette apparatet skulle aldri ha vært solgt. Sakshaug burde være i sin fulle rett til å få igjen pengene fra leverandøren. De har igjen god grunn til å få erstatning fra produsenten, mener Sverre Holm.

FIRER IKKE: Problem-TV-en henger fortsatt på veggen, og Jan Arve Sakshaug og kona står på sitt. Foto: PRIVAT


«Plasma-TV-er virker ved at en spenningspuls på opptil noen hundre volt får en gass til å ionisere og dermed gå over i plasmafasen. Plasma-skjermer bruker mye mer strøm enn både LED- og LCD-skjermer og det er fordi det er så mye energi som brukes i denne ioniseringsprosessen. Det er også grunnen til at de virker så godt som støysendere og at mange av dem bryter direktivet om Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC),» skriver professoren i bloggposten.

Professor Sverre Holm er selv radioamatør.

- Hva gjør egentlig en radioamatør?

- Det er en toveiskommunikasjon mellom radioamatører. Noe av det fascinerende at forholdene er så utforugsigbare. Noen ganger går det bra, andre ganger dårlig.

- Er ikke dette en litt tungvint måte å snakke sammen på?

- Noen vil si at å seile er mer avleggs enn å ta fly. Men det å mestre vinden blir likevel en sport. Det er noe med å få det til med eget utstyr. Dette er også en hobby som er med til å rekruttere til realfagene. Det var det som skjedde med meg, forteller professoren.

LANG NABOKRIG: For noen år siden ble Patrice Bardoz pålagt å fjerne deler av antenneutstyret, fordi radiovirksomheten hans forstyrret Sakshaugs og andre naboers TV-apparater. Foto: PRIVAT

Han skyter inn at «radioamatør» er et 100 år gammelt navn - som uttrykker kjærlighet til radio - ikke at utføreren er amatørmessig. Holm opplyser at de fleste radioamatørene i Norge har teknisk bakgrunn, gjerne ingeniørutdannet. Unntaksvis kjenner han også til noen advokater og leger med denne hobbyen.

- Det er helt klart en overvekt av menn som driver med dette, men det finnes noen damer også.

Holm mener at radioamatøren i Tønsberg har fått unødvendig pepper.

- Det viser seg jo at denne plasma-TV-en bryter forskrifter om utstrålt støy og er en radiosender på frekvenser der eieren ikke har tillatelse til å sende. Slike forskrifter må vi ha for å dele en naturressurs på en rettferdig måte, sier Holm.

Bardoz kunne ikke ha vært mer enig:

- Jeg er hundre prosent enig med professoren. En plasmaskjerm trenger høy spenning. Teknologien bak dette systemet er utdatert. Det burde ikke være mulig å selge slike på markedet.

Radioamatøren legger til at støy fra plasma-TV-er ikke bare et problem i Norge, men et problem overalt i Europa.

- Disse naboene har vært vanskelig fra dag én. Jeg har prøvd å forklare dem hva jeg driver med. Men fra første dagen jeg flyttet hit, sa naboen bare til meg: De antennene skal bort.

Professor Sverre Holm berømmer storprodusenten Panasonic som har varslet at de har startet utfasing av plasma TV-er.

Samsung har følgende kommentar å dele tirsdag kveld:

Da dette er et bransjespørsmål vil vi henvise dette videre til vår bransjeorganisasjon, Elektronikkbransjen, sier Malin Rönnmark, kommunikasjonssjef i Samsung Norden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder