RSS-feed

Nå kan du få VG Netts nyheter som RSS-feed i flere kategorier.

Du kan legge linker til VG Netts nyheter på din egen hjemmeside, eller lese dem direkte i en nyhetsticker eller i program som SharpReader eller FeedReader.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å kopiere artikler eller deler av artikler og/eller bilder fra VG Nett og legge dette på egne hjemmesider. Det er i strid med lover og regler om opphavsrett, og vil føre til at du mottar krav om honorar og oppreisning for ulovelig bruk av beskyttet materiale. I verste fall kan slik ulovelig kopiering anmeldes. Går du fram som beskrevet under er du imidlertid på rett side av lover og regler.
Et eksempel på korrekt linking til VGs nyhetsartikler finner du på fronten av Sol.

Vi tilbyr RSS-feeder i flere kategorier:

Alt som publiseres, enten det er nyheter, sport, underholdning, anmeldelser eller noe annet, finner du i feeden http://www.vg.no/export/Alle/rdf.hbs

Vi er klar over at det kan bli både mye og uoversiktlig, så derfor tilbyr vi også litt mer spesialiserte feeder for de av dere som ønsker å følge nærmere med på bestemte områder.

Kun sport: http://www.vg.no/export/Alle/rdf.hbs?kat=sport
Bare nyheter: http://www.vg.no/export/Alle/rdf.hbs?kat=nyheter
Kun Rampelys: http://www.vg.no/export/Alle/rdf.hbs?kat=rampelys
Bare datanyheter: http://www.vg.no/export/Alle/rdf.hbs?kat=data

Blogger:
Teknoisme: http://blog.vg.no/rss.php?blogId=1&profile=rss20
Spillblogg: http://blog.vg.no/rss.php?blogId=3&profile=rss20
Oddleiv: http://blog.vg.no/rss.php?blogId=4&profile=rss20
Side 3: http://blog.vg.no/rss.php?blogId=6&profile=rss20

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder