SISTE OPPGJØR: Siste pulje i årets skatteoppgjør kommer onsdag denne uken. Frist for å klage er 6 uker etter at oppgjøret er kommet. Foto:Skatteetaten,

Slik klager du på skatten

Rundt 400.000 kan fortsatt klage

Siste pulje i skatteoppgjøret kommer 15. oktober

Fristen for å klage på årets skatteoppgjør har ennå ikke gått ut for rundt 400.000 nordmenn. Dette bør du huske når du klager.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Eksterne lenker

Skatteetaten - Klage på skatteoppgjøret for 2015 eller tidligereFør du klager

Selv om klagefristen har gått ut for de fleste, er det mange nordmenn som fortsatt har muligheten til å klage på årets skatteoppgjør.

Ifølge kommunikasjonsrådgiver Ole Ekhaugen i Skatteetaten gjelder det 120.000 nordmenn som fikk skatteoppgjøret for under seks uker siden, samt mellom 200.000 og 300.000 som får skatteoppgjøret i siste pulje den 15.oktober.

Det gjelder både lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende.

- Cirka 80 prosent fikk skatteoppgjøret i juni, og en del i august, så for de aller fleste har klagefristen gått ut, sier Ekhaugen.

Du som får oppgjøret denne uken har seks ukers klagefrist, altså frem til 26. november, om du mener det er feil i skatteoppgjøret ditt.

I fjor klaget totalt 51.400 nordmenn på skatten, ifølge Skatteetaten.

Sjekk utskrift av ligning

Du kan klage på at fradrag er fjernet eller redusert, eller dersom du for eksempel ser at inntektsposter er uriktige. Her kan noe skyldes skrivefeil, eller at Skattekontoret har vært uenig i det du skrev i selvangivelsen din tidligere i år.

For å se om fradragene dine er godtatt, eller om du har fått noe ekstra på inntektssiden kan du sjekke den siden i skatteoppgjøret som heter «Utskrift av ligningen».

Sjekk tallene under kollonnen «Fra selvangivelsen» (tallene du selv har sendt inn) opp mot kolonnen «Ligningsgrunnlag» (tallene brukt av Skattekontoret), og se om det er avvik mellom disse to.

Ingen statistikk

Skatteetaten har ikke tilgjengelig statistikk over hvilke poster det oftest klages på, men ifølge Dine Penger er dette noen av de vanligste avvikene:

* Økt inntekt: Skattekontoret har for eksempel ikke godtatt inntektsreduksjonen din (for eksempel stryking av reisegodtgjørelse som inntekt), fordi det var en utgiftsgodtgjørelse.

* Reduserte fradrag: Kan for eksempel være at Skattekontoret ikke har godtatt hele eller deler av pendlerfradraget.

Om du oppdager avvik i skatteoppgjøret bør du først kontakte Skattekontoret og spørre om årsaken til avviket.

En eventuell klage på skatteoppgjøret, for eksempel feil skatteklasse, inntekt, formue, fradrag eller beregninger av skatter og avgifter, må sendes skattekontoret innen seks uker etter skatteoppgjørsdatoen.

Klagen kan du sende elektronisk via Skatteetatens nettsider.

Skatteetaten har ifølge Ekhuagen et krav om å behandle 60 prosent av klagene innen 6 uker, og 90 prosent innen 3 måneder.

Husk dette når du klager

* Få med alle argumenter i saken din; Hva er feil, og hva er begrunnelsen for dette? Hvis du glemmer argumenter i klagen, kan du bli nektet å komme med dem i en eventuell senere rettssak. Få med all dokumentasjon.

* Hvis grunnlaget for Boligsparing for ungdom (BSU) er feil, må du huske å be banken din om å sende ny melding om beløpet til Skatteetaten.

* Eventuell klage over avregningen, for eksempel feil forskuddstrekk eller tilleggsforskudd, tilsendes skatteoppkreveren innen 3 uker etter at vedtaket er kommet fram. Det må fram av klagen hva som er feil og begrunnelsen for dette.

* Restskatten skal betales til fastsatt tid, selv om du har klaget på likningen. Dette gjelder også om klagen er sendt til skatteklagenemnda, eller er brakt inn for domstol.

Kilde: Skatteetaten/Dine Penger

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder