DELER UT MAT: Hver uke doneres overskuddsmat fra cruiseskipet «Costa Fascinoa» til de lokale matsentralene på øygruppen Guadeloupe og øya Martinique. Maten blir fordelt videre til folk som trenger hjelp. Bildet er tatt på den karibiske øya Martinique i desember i fjor.

Cruiserederi ville donere til Matsentralen - stoppet av norske tollregler

BERGEN (VG) Cruisegiganten ønsket å gi bort store mengder overskuddsmat i Norge, men på grunn av norske tollregler blir den i stedet kastet. – Uhørt, sier cruisebransjen.

Publisert:

I flere land blir overskuddsmat fra cruiseskip donert til personer som har problemer med å få endene til å møtes, uten at rederiene må betale toll og avgifter for å gi det bort.

Maten kommer fra skip som har med seg mer mat enn det som faktisk blir konsumert ombord.

I Norge må selskapene fortolle mat som føres i land, selv om det er tenkt å gå til gode formål.

I flere tilfeller destrueres matvarer fordi eieren ikke ønsker å betale for å gi bort varer som ikke kan brukes.

KARIBISK IDYLL: Det italienske cruiserederiet Costa vil gjerne starte med utdeling av overskuddsmat i Norge, slik de gjør i flere andre land. Bildet er tatt ved et anløp på øya Martinique i Karibien desember i fjor.

For knapt tre år siden forsøkte det italienske cruiseselskapet Costa Cruises å få til en ordning med utdeling av mat fra skip i norske havner.

Costa har siden 2017 donert over en million måltider i flere havner rundt om i verden. I 2019 ville de utvide ordningen til Norge:

19. april det året sender direktøren for skipsagentavdelingen i European Cruise Service, Morten Kinn, en e-post til Tolletaten.

OPPGITT: Sandra Diana Bratland er norsk representant for verdens største cruiserederi, Carnival Cruises.

Kinn skriver at Costa Cruises ønsker å donere mat til Matsentralen Norge, på fast basis.

Forespørselen gjelder blant annet skipet «Costa Favolosa», som har faste anløp til flere havner på Vestlandet i sommerhalvåret.

– De har en del overskudd av mat. Dette er mat som aldri har blitt lagt frem i diskene hvor passasjerene har kunnet forsyne seg, men det er mat som er klargjort for servering. Skipet har i detalj fortalt hvordan maten blir tillaget og ikke minst, oppbevart, skriver han i e-posten til tolletaten.

Kinn poengterer at dette må betraktes som gaver og donasjoner, og spør om det finnes hjemmel eller kan skaffes hjemmel for å gi maten til Matsentralen -uten at skipet må betale toll og avgifter til den norske staten.

MYE MAT: I 2022 var det over 2200 cruiseskipsanløp i norske havner. Totalt hadde skipene over fire millioner passasjerer ombord.

8. mai kom svaret fra Tolletaten. Etaten skriver at de ikke ser noen mulighet i Tolloven til å gi tollfritak for maten.

– Det vil si at varene må fortolles ved innførsel, skrev tolloverinspektøren til Morten Kinn, og la til:

– Når det gjelder eventuelt fritak for andre avgifter (mva.) må Skatteetaten kontaktes for avklaring.

Les også

Advarer om familier som sliter: – Vi merker en massiv endring

Rentehopp, høye strømpriser og økte matpriser gjør at flere organisasjoner som deler ut gratis mat nå slår alarm.

Costa Cruises eies av amerikanske Carnival Cruises, verdens største cruiserederi.

Sandra Diana Bratland, som er norsk representant for Carnival, synes det er trist at forsøket strandet.

– Vi synes det er uhørt at det ikke har vært mulig å gi bort overskuddsmat til Matsentralene og andre organisasjoner som deler ut til vanskeligstilte. Derfor tok bransjen dette opp med myndighetene.

OPPGITT: Per Christian Rålm er leder for Matsentralen Norge. Han sier overskuddsmat fra cruiseskip som anløper norske havner kunne hjulpet mange vanskeligstilte.

Ifølge Bratland opplevde de å bli møtt av et stivbent byråkrati, som hadde liten vilje til å finne smidige løsninger.

– Beskjeden vi fikk var at rederiet måtte registrere seg som eksportør, mens Matsentralen måtte registrere seg som importør. Så måtte vi betale toll og avgifter, for så å søke om å få det refundert i etterkant. Det ble for tungvint og komplisert for både oss og Matsentralen, så dialogen strandet.

«Dette er mat vi ikke ønsker å kaste»

Bratland sier det i hovedsak er ferdiglagede middagsmåltider som er aktuelt å levere til utdeling.

Mat som ikke spises om bord eller gis vekk, må kastes, sier hun.

– Dette er fullverdige måltider som er tillaget, men urørt av menneskehender. Selv om skipene har en strømlinjeformet logistikk på alt som har med mat å gjøre, vil det ofte være noe igjen som ikke blir konsumert ombord. Dette er mat vi ikke ønsker å kaste.

DELER UT MAT: Hver uke doneres overskuddsmat fra cruiseskipet «Costa Fascinoa» til den lokale matsentralen på øygruppen Guadeloupe og øya Martinique i Karibien. Maten blir fordelt videre til folk som trenger hjelp. Bildet er tatt på Martinique i desember i fjor.

– Har lenge vært oppgitt

Tor Christian Sletner er norsk representant for Cruise Lines International Association (CLIA) , verdens største handelsorganisasjon for cruiseindustrien.

– Vi har lenge vært oppgitt over at det skal være nødvendig å kaste mat som ikke konsumeres. Dette er mat som holder høy standard, og som behandles ombord etter alle kunstens regler.

Ifølge Sletner har skipene gode systemer og rutiner for resirkulering av matavfall.

– Det er vel og bra at mat blir til dyrefor. Men maten vi snakker om her, er god mat som kunne vært gitt til folk som trenger det. Det er god kvalitet på lunchbordene på dagens cruiseskip, for å si det slik.

– Bransjen jobber hardt for å bli mer bærekraftig, og det å gi bort overskuddsmat er en viktig del i den grønne turismen i Norge.

OFTE I Cruiseskipet «Costa Favolosa» går fast til flere norske havner i cruisesesongen. Rederiet forsøkte i 2019 å få til en ordning med levering av overskuddsmat fra skipet til Matsentralen, men dialogen strandet.

Deler ut i andre land

Costa Cruises har siden juli 2017 delt ut mat til vanskeligstilte i flere land.

I tillegg til flere italienske havner, deles det ut mat i Barcelona, ​​i Marseille og i Karibien.

Siden starten har Costa delt ut over 1,1 millioner måltider i 15 havner som tar imot rederiets skip, opplyser selskapet til VG.

– Hvis dette er gjennomførbart i henhold til lokale forskrifter, vil vi gjerne utvide programmet til også å omfatte norske havner som våre skip anløper, skriver selskapet i en e-post.

Krever løsninger

Leder for Matsentralene i Norge, Per Christian Rålm, er oppgitt over at mat som kunne vært gitt bort til folk som har behov for hjelp, blir destruert.

– Vi snakker om store volum. Og fullgod mat, sier han.

Ifølge Rålm er behovet for å dele ut mat til trengende større enn noen gang, og at overskuddsmaten fra cruiseskip kunne gitt mange en verdifull håndsrekning i hverdagen.

STORE VOLUM: Per Christian Rålm er leder for Matsentralen Norge. I 2022 delte matsentralene i Norge ut over 5500 tonn mat, en økning på 35 prosent fra året før.

– En matkasse i uken er er det som kan hjelpe til å komme gjennom den ene uken. Vi merker en voldsom økning i matbehovet nå, og i lys av det mener jeg vi må snu alle steiner for å kunne hjelpe flest mulig.

Han mener det er viktigere enn noen gang å redde overskuddsmat.

– Når regelverket er en hindring, bør myndighetene prøve å finne unntaksløsninger, slik at mindre mat kastes. Vi i Matsentralen følger alle regler i forhold til matsikkerhet, så det skal ikke stå på oss, sier han.

Les også

Flere trenger gratis mat: – For mange er situasjonen desperat

Matsentralen har fordelt 32 prosent mer gratis mat hittil i år, enn på samme tid i fjor.

Seniorrådgiver i Tolletatens Tillatelseseksjon, Oddleif Olsen, sier til VG at problemet er at det ikke finnes hjemmel for å gjøre unntak fra reglene.

– Tollbestemmelsene er generelle regler, uavhengig av hvilken aktør det er snakk om. Det finnes en del unntaksbestemmelser, men ingen som dekker den aktuelle problemstillingen.

Ifølge Olsen har etaten ikke adgang til å gi dispensasjoner, eller gjøre unntak for gode formål.

– Når det gjelder matsvinn og sårbare grupper er det mange gode grunner for å ta vare på mat. Alle som har vært på cruiseskip vet at det settes ut mye mat med begrenset holdbarhet. Men tolletaten har ingen mulighet til å tilgodese gode formål. Da må det regelendringer til, eller det må tas politiske beslutninger om å endre regelverket eller lage dispensasjonsordninger.

SAMARBEIDER: Vanskeligstilte i de franske oversjøiske områdene Guadeloupe og Martinique får hver uke nyte godt av overskuddsmat fra det italienske cruiseselskapet Costa. Bildet er tatt under en seremoni på «Costa Fascinoa» ved kai på Martinique i desember i fjor, med skipsledelsen og representanter fra lokale organisasjoner.

Skatteetaten opplyser i en e-post til VG at dagens regler sier at det i utgangspunktet skal beregnes merverdiavgift av alle varer som innføres fra utlandet.

– Det gjelder også fra utenlandsk cruiseskip. Som varer regnes også mat, selv om disse i utgangspunktet ikke er ment for salg i Norge. Skal slike varer kunne tas inn i landet uten avgift, må det foreligge et særlig fritak i loven.

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no