Hvert år dør 1500 mennesker i flystyrt. Hvor farlig er det ? Og hvordan overlever du ?: Slik overlever du flyturen

Sannsynligheten for å dø i en flystyrt skal være 35 ganger mindre enn i en veitrafikkulykke.

Publisert:

Selvsagt. Hvor mange ganger fløy du siste uken? Hvor mange bilturer tok du?
Men ulykker skjer:

Mer enn 1500 menneskeliv gikk tapt i verdens luftfartsulykker både i fjor og året før.

I en periode rundt jul falt fly i bakken nesten daglig - skremmende få tidssoner unna oss.

Tredobling

Stuart Matthews, som leder den uavhengige Flysikkerhetsstiftelsen i USA, mener at antallet ulykker kan bli tredoblet om 15 år hvis ikke flysikkerheten blir radikalt forbedret.

- Via TV kommer ulykkene rett hjem i stua vår. Det er dramatisk. Men vi skal glede oss over at europeisk luftfart opplever stadig færre flyulykker, til tross for en sterk økning av flytrafikken, sier Bjarne Hattestad i Luftfartsinspeksjonen - selv SAS-flyger gjennom 25 år.

Flyging sies å være den tryggeste formen for transport som finnes. I vår del av verden, vel å merke.

I Norge har vi ikke hatt en ruteflyulykke siden Namsos-styrten i 1993.

Positiv tendens

Vi har mellom 13 og 34 flyuhell hvert år, men tendensen går avgjort i positiv retning, sier Hattestad.

- I Europa jobbes det veldig målrettet for å bedre regelverket og trygge rutinene, for blant annet å forhindre den typen ulykker vi har hatt en del av i Norge, der fly har fløyet rett i bakken, sier han.

Som ved Namsos i 93.

Likevel stoler vi blindt på dem som flyr oss.

Hva skulle ellers få 150 komplett ukjente mennesker til å trenge seg sammen i et jetfartsusende stålhylster 30 000 fot over bakken.

Heller ikke billigselskapenes entré på himmelhvelvingen ser ut til å endre vår urokkelige tillit til de flygende.

Er de trygge? Tør vi fly med dem? Hva vet vi om selskapet som flyr oss til Syden? Få spør.

I andre deler av verden gir ulykkesutviklingen atskillig grunn til bekymring:

Politisk ustabilitet og økonomiske problemer ser ut til å være skumle fellestrekk ved nasjoner med sviktende luftfartssikkerhet.

Det amerikansk luftfartsministereiet FAA, som forbyr navngitte selskaper å fly over amerikansk territorium, mener de tar forsiktig i når de spår 220 dødskrasj i snitt pr. år de neste 20 årene - en firedobling av styrttallene fra de siste 20 år.

Heldigvis ikke i vår del av verden.


FAKTA:

* Det er tryggest å fly i april, viser ulykkesstatistikken
* Det er farligst i desember.
* 1984 var året med færrest uhell og luftfartsulykker («bare» 213).
* Året etter - i 1985 - inntraff hele 2004 uhell og ulykker.
* 1996 ble et av de verste ulykkesårene i luftfartens historie. 1337 mistet livet - 1000 flere enn i 1995. (VG: 7.1.97.)
* Kapringer er det i gjennomsnitt 32 av hvert år.

Kilde: ARENA

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no