PÅ BAKKEN: Mange Norwegian-fly blir ikke fløyet torsdag. Dette flyet, en Boeing 787 Dreamliner med Grete Waitz på halen, betjener imidlertid langdistanse-rutene og går som normalt.

Dette strides pilotene og Norwegian om

Forvirret over hva konflikten mellom Norwegian og pilotene egentlig handler om? Her er de viktigste stridspunktene.

Publisert:

Temperaturen i konflikten mellom Norwegian og pilotene er høy og beskyldningene hagler. I natt ba Norwegian om forhandlinger med Riksmekleren til stede, noe Parat foreløpig har avslått.

35.000 passasjerer ble berørt av Norwegian-streiken onsdag, og det ligger an til at like mange berøres av pilotstreiken i dag. 650 piloter er nå i streik, og 800 kabinansatte er permittert.

Samtlige flyvninger, både innenlands og utenlands, fra både Bergen, Stavanger, Torp og Trondheim er kansellert. Det kommer frem på Norwegian sine hjemmesider. I tillegg er alle innenlandsflyvninger og de fleste flyvningene innad i Skandinavia kansellert fra Gardermoen.

Kjos beklaget

– Jeg synes det er forferdelig tragisk at 35.000 passasjerer er rammet av en streik, sier konsernsjefen. Han understreket at den pågående situasjonen for selskapet er svært vanskelig, sa Norwegian-general Bjørn Kjos på en pressekonferanse onsdag.

Han hevdet at pilotene «forsøker å ta kontroll over den kommersielle delen av selskapet». Da han ble bedt om å utdype dette, hevdet han at pilotene vil bestemme hvem som skal fly, når og hvor det skal flys inn og ut av Skandinavia.

Se eget punkt om tariffavtale nederst i saken.

Pilotene hevdet tirsdag at bemanningsselskapet OSM Aviation kontakter piloter som er i streik og tilbyr dem nye kontrakter. Dette avviser OSM-sjef Espen Høiby bestemt onsdag morgen.

– At noen nå prøver å trekke oss inn i denne saken med totalt uriktige opplysninger er sterkt beklagelig og helt uten rot i virkeligheten, sa Espen Høiby.

Ikke råd til å fortsette

Den eksisterende avtalen mellom Norwegian og de skandinaviske pilotene inneholder en rekke betingelser, som flyselskapet nå ønsker endret.

Årsaken er at Norwegian i fjor hadde et resultat på minus 1,6 milliarder kroner og Kjos er tydelig på at selskapet ikke har råd til å fortsette med pilotenes betingelser slik de er i dag.

Pensjon, arbeidstid, forsikring og lønn er stridstemaene som årsak til storstreiken.

VG har vært i kontakt med Norwegian, Parat og Luftfartstilsynet for å oppsummere hva pilotene har i dagens avtale og hva Norwegian krever av dem.

SE OVERSIKTEN HER:


** TARIFFAVTALE:

Norwegian:
NAS er et holdingselskap, hvor det ikke skal være operativ virksomhet. De skandinaviske pilotene har siden 2013 vært ansatt i datterselskapet Norwegian Air Norway (NAN). Der har de egen tariffavtale som ledelsen ønsker å forhandle om. Norwegian har blitt et stort konsert med betydelig internasjonal virksomhet. Derfor er det helt naturlig at man da har en konsernstruktur med et morselskap på toppen med underliggende datterselskap. En tariffavtale med holdingselskapet innebærer at de skal styre alle beslutninger som skal tas i virksomheten utenfor Skandinavia.

Pilotene:
Krever tariffavtale med NAS fordi de mener det er dette selskapet de i praksis arbeider for. Fagforeningen mener det ikke er riktig at NAS kun er et holdingselskap. En rekke lærlinger tilknyttet kabinen er ansatt i dette selskapet. NAS har også en rekke BackOffice-funksjoner. I tillegg er det, som tidligere, stillinger knyttet til personalansvar lagt til NAS. Det er ikke en umulighet å ha tariffavtale med morselskapet, ifølge fagforeningen.

** INNLEIE AV FLY OG MANNSKAP UNDER STREIKEN:
Norwegian:
Hevder de er på trygg juridisk grunn. Når et datterselskap ikke kan levere, må de hente inn tjenesten fra andre. I henhold til EU-regelverk er de forpliktet til at passasjerer skal få alternativ transport. I tillegg til å leie inn fly og mannskap fra andre europeiske selskap, rokerer også Norwegian på mannskap internt i konsernet.

Pilotene:
Fagforeningen mener Norwegian driver streikebryteri. Operasjoner og lysinger som erstatter arbeidet de streikende normalt skulle utført er streikebryteri. Får støtte av flere arbeidsrettsadvokater, ifølge fagforeningen.

Publisert:

Mer om

 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no