TOGREISE: En undersøkelse fra Forbrukerrådet viser at de færreste vet hva de har krav på som togpassasjer.

Disse rettighetene har du ved forsinkelser og kanselleringer av tog

Er toget forsinket eller kansellert? Dette er hva du har krav på i Europa.

Publisert:

Å feriere med tog har fått større oppmerksomhet de siste årene. Blant annet har vi tidligere skrevet om kule togturer fra Oslo S, hvordan togturen blir enklere og hvordan du enklest kan ta toget til Sør-Europa.

Mange vet hvilke krav du har som passasjer på fly (hvis du ikke vet det, kan du lese artikkelen vår om dette her), men hvilke rettigheter har du egentlig som togpassasjer?

– Du har akkurat de samme rettighetene når du reiser med tog i EU/EØS som i Norge, sier Ragnar Wiik, leder av Forbruker Europa.

Men selv om rettighetene er de samme, er det greit å vite hva slags rettigheter det er snakk om. En undersøkelse gjort av Forbrukerrådet viser at av 1000 spurte, er det kun seks prosent som vet at de har krav på refusjon ved forsinkelser, og over halvparten tror ikke de har krav på noe.

I tillegg vitner en kjapp titt inne på Facebook-siden «Togferie» om stor uvitenhet når det kommer til hvilke rettigheter du har som passasjer på kansellerte og forsinkede tog.

Wiik viser til Forbruker Europa sine nettsider, hvor de har laget en oversikt over hvilke rettigheter du som passasjer har når du reiser med tog.

– Disse rettighetene følger av EU-direktivet om togpassasjerers rettigheter, sier han.

Når toget forventes å være forsinket

Dersom det med rimelighet kan forventes at toget ankommer minst en time forsinket, skal passasjer få tre valg.

De kan få refusjon av billetter for den delen av reisen som ikke er gjennomført. Ellers kan du fortsette eller omrute reisen på tilsvarende transportvilkår til det endelige bestemmelsesstedet. Dette gir også to alternativer: Passasjeren kan velge å fortsette eller omrute ved første anledning eller vente til et senere tidspunkt, etter passasjerens ønske.

Vy sine transportvilkår sier at toget regnes som vesentlig forsinket dersom tog mellom Oslo og Trondheim, Oslo og Bergen, Oslo og Kristiansand/Stavanger, samt Trondheim og Bodø er mer enn 60 minutter forsinket og alle andre tog mer enn 30 minutter forsinket. Skjer dette kan passasjen kreve refundert 50 prosent av billettprisen.

Dersom du velger å fortsette/omrute reisen

Om du velger å fortsette reisen har du likevel krav på erstatning. Hvis forsinkelsen er på 80–119 minutter har du krav på 25 prosent av billettprisen. Dersom forsinkelsen er på over 120 minutter har du krav på 50 prosent av billettprisen.

MED UTSIKT: På reise med tog er det uendelig med ting å se på underveis på turen.

Er forsinkelsen på over en time har du krav på måltider og forfriskninger som står i rimelig forhold til ventetiden og hotell – inkludert transport til og fra hotellet.

Erstatningen skal utbetales innen én måned etter erstatningskravet er fremmet.

Du kan klage

Hvis du ønsker å klage må du først og fremst sende en skriftlig klage til togselskapet. Hvis de ikke svarer innen rimelighetens tid, eller du ikke er fornøyd med svaret, kan du klage til Transportnemnda.

Ifølge tall VG reise har fått av Vy betalte togselskapet 3,8 millioner kroner i refusjon til passasjer som følge av innstillinger og/eller forsinkelser i 2018. Det kom inn 67 000 henvendelser til reklamasjonsavdelingen, hvor cirka 70–80 prosent gjaldt klager eller reklamasjon/prisavslag.

Gina Scholz, kommunikasjonssjef i Vy, opplever at mange kjenner til rettighetene sine og tar kontakt med Vy etter reisen.

– Det er også viktig for oss at informasjon om dette ligger tilgjengelig på nettsidene våre, sammen med retningslinjer for hvordan de kan søke refusjon, sier hun.

Dersom du sender inn klage kan du vente deg svar alt fra dag én til rundt fire uker, alt etter hva saken dreier seg om.

Få kjenner til rettighetene sine

Thomas Iversen, juridisk seniorrådgiver i Forbrukerrådet, forteller at bare én av tusen klager.

– Det var 78 millioner påstigninger på norske tog i 2018. Punktligheten var på 88,7 prosent, altså opplevde 8,8 millioner reisende forsinkelser. Av disse var det 10 172 som krevde penger tilbake for reisen. Det utgjør 1,15 promille. At kun én av tusen som opplever togtrøbbel krever prisavslag, er noe som helt klart viser at dagens regler er for lite kjent, sier Iversen.

Det var registrert 37 000 klager på punktlighet, og av de var det 10 172 unike krav på prisavslag i 2018, sier Iversen til VG reise. Tallene han har fått tilsendt fra Vy viser at av disse fikk 9 965 medhold.

Scholz mener tallene til Forbrukerrådet gir et skjevt bilde på virkeligheten.

– I henhold til transportvilkårene er det slik at ikke alle forsinkelser gir rett til prisavslag. Toget må være forsinket i over 30 minutter på kortere strekninger og 60 minutter på de lengre strekningene for å kvalifisere til prisavslag, mens en forsinkelse på toget registreres fra etter 3 minutter og 59 sekunder på lokaltogene og 5.59 på regiontogene.

Hun minner om at det her for øvrig også er viktig å skille på prisavslag ved forsinkelse og øvrig reisegaranti. Det er også slik at retten til prisavslag og erstatning ikke gjelder ved planlagte avvik som er varslet på forhånd og der hvor det er informert om at lengre reisetid må påregnes.

Uansett hvilket tall man benytter i regnestykker, er klagefrekvensen til norske togpassasjerer lav med tanke på antall forsinkede avganger, ifølge Iversen.

– Hvis vi tar hele utvalget (37 000) med klager på punktlighet så blir tallet 4,2 promille – noe som fortsatt er veldig lavt. Selv med det tallet Vy opplyser til VG (67 000), blir andelen som velger å klage kun 7,6 av 1000 forsinkede påstigninger. Fortsatt under 1 prosent av de forsinkede påstigningene klager, med andre ord. Det er nok sannsynlig at Vy og Forbrukerrådet tolker dette forskjellig, sier han og legger til:

– Dette kan bety både lav kunnskap om rettighetene eller en manglende vilje til klage, det er typisk at forbrukeren ikke gidder.

Forbrukerrådet har testet kjennskapene til togrettigheter i en landsrepresentativ befolkningsundersøkelse i april i år. På spørsmålet «du sitter på toget mellom Oslo og Trondheim. Det er forsinket med 70 minutter når det ankommer Trondheim. Hva har du krav på?» svarte kun 6 prosent rett – nemlig at du har krav på 50 prosent av billettprisen tilbake.

– Vi ønsker det skal være lett for kunden både å kontakte oss og å få penger tilbake og vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter og tjenester. Det inkluderer også hvordan vi håndterer reklamasjoner og refusjonskrav. Det er blant annet slik at de som har kjøpt en billett innlogget på sin profil på vy.no eller Vy-appen med få tastetrykk kan kreve refusjon etter en forsinkelse. Dette er en automatisk tjeneste og pengene er som regel på konto etter bare noen dager. Kunder med periodebillett må foreløpig registrere sitt krav ved å benytte skjema på våre nettsider, sier Scholz.

Husk å følge oss på Instagram for reiseinspirasjon: @vgreise

Publisert:

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no