Ni nordmenn: Vi fulgte hotelldrømmen!

Fra Mallorca til Guatemala – møt ni nordmenn som satset på hotelleventyr i utlandet.

PALMA (VG) Svenn Rudow var dødssliten av en hektisk jobb i Oslo. Så brøt han tvert av, fulgte drømmen og ble hotelldirektør på hotell Tres.