1 / 6
Oslo S vil kunne få bussterminalen over jernbanesporene. ILLUSTRASJON: RUTER

Slik kan fremtidens kollektivtilbud i Oslo bli

Oslo og Akershus vokser raskt og kan ha 1,7 millioner innbyggere i 2060. Dette kan bli kollektivtilbudet deres.

Publisert:

To nye jernbanetunneler    ** Ny T-banetunnel

Nye trikkelinjer   ** Bedre sykkelveier

I 2013 ble oppdraget gitt av daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) om å utrede nye tunneler for kollektivtransporten i Oslo. Torsdag presenterte Ruter, Jernbaneverket og Statens vegvesen sine fremtidsvyer for hovedstaden og områdene rundt.

De tre transportaktørene ser for seg store endringer frem til 2060:

• To nye jernbanetunneler: Én som går parallelt med dagens tunnel mellom Oslo S og Lysaker, samt en ny tunnel mellom Nationaltheateret, via Bislett, Økern og til Alnabru. Toget som går her vil kalles S-tog.

• Ny metrotunnel fra Majorstuen til Bryn som knyttes sammen med dagens T-banenett på Stortinget stasjon.

• Ny trikkelinje på ring 2, fra Majorstuen, via Carl Berners plass, Helsfyr og til Bryn

• Ny trikkelinje mellom Bryn, Økern og Sinsen.

• Flere sykkelvennlige gater i Oslo. Bedre parkeringsmuligheter for sykler ved knutepunkter.

LES OGSÅ: Jernbanen gjennom ti år: Mer penger, flere feil

Egne spor for godstog

– Vi må finne ut hvordan vi kan øke kapasiteten i og gjennom Oslo, slik at veksten i persontrafikken tas kollektivt, samt gjennom sykling og gåing, sier jernbanedirektør Elisabeth Enger.

De nye jernbanetunnelene skal kunne gjøre det mulig å la lokal-, region, og godstog bruke hver sine skinneganger.

VG har tidligere omtalt de omfattende utfordringene i Jernbane-Norge. I 2014 var ett av fem persontog forsinket eller innstilt. Også godstogene i Norge sakker akterut, noe som fører til flere store lastebiler på norske veier.

Vokser raskt

Oslo og Akershus er blant Europas raskest voksende hovedstadsområder, med en vekstprognose på hele 500.000 innbyggere frem mot 2060.

Bare de 15 neste årene forventer man 250.000 nye innbyggere, noe som nesten tilsvarer befolkningen i Bergen.

NYE TUNNELER: Hvis Jernbaneverket får det som de vil, vil det bli nye jernbanetunneler gjennom Oslo, fra Oslo S og fra Nationaltheateret.

– Løsningene som beskrives vil gjøre det mulig med et hovedstadsområde som fortsatt er et attraktivt område å bo, jobbe og treffes i i framtiden, sier Bernt Reitan Jenssen, adm. dir i ruter.

Han presenterte også et nytt tilbud, Ruter Flex. Dette vil være tilgjengelig for folk som bor i områder der befolkningen er for liten til et ordinært busstilbud. Med Ruter Flex vil Ruter kunne sende transport ved bestilling via selskapets mobilapp.

Lysaker og Bryn pekes ut som regionale knutepunkter som kalles «Byport Vest» og «Byport øst».

På de best trafikkerte strekningene i Oslo sentrum planlegges det avganger hvert femte minutt, mens de vil bli avganger hvert tiende minutt for buss og tog til bynære områder, samt hvert 30 minutt for regionale ruter.

Les hele Ruters plan her.

– Dette setter et endelig punktum for tiden man trodde store veiutbygginger var det som måtte til for å gi folk frihet og fleksibilitet. Vi er nødt til å ta vare på miljøet, selv om vi kanskje runder en million innbyggere om 20 år, sier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Guri Melby (V).

Hun legger til at ny T-banetunnel gjennom Oslo sentrum vil gjøre det langt lettere for deler av byens innbyggere å koble seg til kollektivnettet, og håper at antall busser gjennom byen vil bli redusert på lang sikt.

LES OGSÅ: Skulle fjerne signalfeil – kjøpte for moderne teknologi

STERK VEKST: Grafen viser veksten i antall passasjerer med kollektivtilbudet i Oslo og Akershus siden år 2000 i forhold til innbyggertall i den samme perioden. Den største trafikkveksten har skjedd siden 2007.

Hvor mye disse prosjektene vil kunne koste presenteres først i den endelige rapporten i slutten av september. Det er heller ikke avklart hvem som eventuelt skal ta regningen for satsingene.

Jernbanedirektøren bekrefter imidlertid at transportaktørene er enige om at en ny T-banetunnel i Oslo haster mer enn nye jernbanetunneler.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (FrP) var tilstede på presentasjonen torsdag og avviste at planene var et valgkamputspill.

– Rapporten skulle vært klart tidligere, men fagfolkene har trengt noe mer tid for å ferdigstille arbeidet. Det er grunnen til at dette presenteres først nå, sa han under pressekonferansen.

– Spikeren i kisten for E18

Naturvernforbundets generalsekretær Maren Esmark mener kollektivplanene for Oslo betyr spikeren i kisten for utvidelsen av E18 vest for byen.

– Mangefelts motorvei inn til Oslo undergraver hele hensikten med satsingen som har blitt presentert i dag. Poenget er jo at det skal bli færre biler i sentrum, ikke flere, sier hun til VG.

Samferdselsministeren avviser kritikken.

– Kritikken mot nye E18 er destruktiv. Kritikerne glemmer at mye av hensikten med E18 er å bedre forholdene for buss, noe som er i tråd med dagens presentasjon, sier han til VG.

– Hva synes du om to nye jernbanetunneler gjennom Oslo?

– Dette er jeg i utgangspunktet positiv til, men det må selvfølgelig veies opp mot andre behov og prioriteringer. Det blir opp til Stortinget å vedta om dette skal bli virkelig.

– Det blir ikke billig?

– Nei, det blir ikke billig. Men jeg synes det er en god investering i et hundreårsperspektiv. Jo lenger vi venter, desto dyrere blir det.

UTBEDRES: Oslo vokser. Det vil bety nye trikkeruter, flere sykkelveier og et større jernbanetilbud i hovedstaden.
Publisert:
 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no