GoMore har over 7000 medlemmer

Ingen entydig definisjon på hva som er løyvepliktig

Inntekten kan være skattepliktig

TIL SKYSS: Via Gomores hjemmesider kan sjåfører melde seg uten at de må dokumentere vandel eller førerkort.

Spleisereise kan være ulovlig uten løyve

GJØVIK (VG) VGs journalist fikk skyss til Gjøvik og betalte under halve prisen av en togbillett. Men samkjøring uten løyve kan være ulovlig dersom det skjer ofte.

 • Øyvind Gustavsen
Publisert:

Noen få tastetrykk på gomore.no, et par tekstmeldinger til sjåføren for å avtale møtested og vips så hadde VG ordnet seg skyss fra Oslo sentrum til Gjøvik. Pris: 100 kroner. Pengene blir automatisk trukket fra kortet mitt og sendt sjåførens konto.

Turen med NSB tar like lang tid som bilturen og koster 249 kroner.

 – Jeg meldte meg inn først og fremst for å få selskap i bilen. Det er jo mye triveligere enn å dra alene, sier vår sjåfør, en 40 år gammel mann som bor i Oslo.

Kjører hver uke

Han har vært medlem i samkjøringstjenesten GoMore i to måneder, men ønsker ikke å stå frem med navn og bilde, fordi det nå debatteres om ulike samkjøringstjenester er lovlige.

VGs journalist er mannens andre passasjerer siden han meldte seg inn.

– Jeg kjører denne ruten hver uke i jobbsammenheng og la ut alle turene på gomore.no. Når noen booker plass hos meg, får jeg e-post om det, forteller han.

– Undersøkte du om konseptet er lovlig før du meldte deg inn hos Gomore?

Nei. Ettersom omfanget for min del er så lite, antar jeg at det er lovlig.

GoMore er én av en rekke samkjøringstjenester som har etablert seg i Norge. Hensikten er å tilby skyss, gratis eller for en billig penge.

Tar 9 prosent i gebyr

GoMore ble etablert i Danmark i 2005 og har nå 205.000 danske medlemmer. Hver uke formidles flere tusen turer. Selskapet tar 9 prosent av vederlaget for hver tur som formidles gjennom deres nettside og app, resten tilfaller sjåføren.

Siden vi startet opp i Norge i sommer, har vi nå passert 7000 medlemmer. I Danmark var 5000 medlemmer den kritisk store massen, som vi trengte for å vokse raskt. Derfor tror nå på en stor vekst i Norge, sier Nicolay Schweigaard, selskapets norske markedssjef.

Ifølge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen fra 2005, er det gjennomsnittlig 1,15 personer i hver norske bil som kjører til og fra arbeid. På besøks- og fritidsreiser er det bare passasjerer med på halvparten av reisene.

Man kan ikke regne med at bilbelegget har blitt noe høyere de siste årene, sier forskningsleder Randi Hjorthol ved Transportøkonomisk institutt.

GoMore mener både miljøhensyn og økonomiske hensyn taler i deres favør.

Poenget vårt er at folk som skal samme vei like godt kan kjøre sammen. Ved å la sjåfør og passasjer avtale dette direkte så fjerner vi et mellomledd, slik at turen blir billigere enn alternativ transport, sier Schweigaard.

BA OM SVAR: Nicolay Schweigaard er markedssjef i den norske grenen av Gomore. Han ba i sommer Samferdselsdepartementet vurdere om selskapets samkjøringstjeneste er løyvepliktig, men fikk ingen konkret vurdering av Gomore fra departementet. Bildet er fra Gomores kontorer i København.

Ingen forsikring eller sjekk av førerkort

GoMore krever ingen dokumentasjon på førerkort eller vandel hos dem som melder seg som sjåfører. Ettersom man kan registrere seg med en Facebook-profil, vet de heller ikke om medlemmene faktisk er dem de utgir seg for å være.

Vi baserer oss på tillit. Alle passasjerer kan gi en brukervurdering i ettertid, på en skala fra en til fem. Slik sett synliggjøres det hvilke sjåfører som er gode og dårlige.

– Frykter dere at passasjerer eller sjåfører kan utsettes for kriminalitet?

Det er en teoretisk mulighet, men vi har ikke fått tilbakemeldinger om at det har skjedd i løpet av de årene vi har holdt på.

Til forskjell fra en drosjepassasjer, er GoMore-passasjerer ikke forsikret mot ulykker.

Statssekretær Bård Hoksrud (Frp) gikk tidligere i høst ut mot transporttjenesten Uber og slo fast at «skal du drive med betalt transport, så skal du ha løyve.»

Om du tar penger for persontransport, og ikke har løyve, er det ulovlig, sa Hoksrud til E24.

Uklart hva som er å drive

Ifølge Yrkestransportloven, som er på nynorsk, er imidlertid forutsetningen for løyve at man «driver» transport mot vederlag. Hva som menes med «å drive» finnes det ikke et entydig svar på.

Men ordet «drive» menes kjøring utover enkeltstående tilfeller. Det må være en viss hyppighet og systematikk. Hvor mange ganger du kan gjenta dette i løpet av en måned eller et år før man overtrer grensen for hva som er løyvepliktig, må vurderes konkret ut fra omstendighetene i den enkelte sak, sier spesialrådgiver Arnfinn Øen i Samferdselsdepartementet.

Han legger til at antall transporter må ses i sammenheng med hvordan transportene er kommet i stand og hvem som er blitt transportert.

Det vil kreves mindre for å utøse løyveplikt hvis transportøren selv eller ved hjelp av samarbeidspart aktivt oppsøker kunder og retter tilbudet mot et allment publikum.

Yrkestransportloven åpner for at en person uten løyve kan kjøre «folk han arbeider sammen med eller grannar når han køyrer mellom busted og arbeidssted.»

Lovverket definerer ikke nærmere hvem som regnes som «grannar».

For øvrig kreves løyve for transport mot vederlag som skjer « på liknande måte som drosje» når transporten tilbys på en «offentleg plass». Om nettsider og Facebook er en offentlig plass, kan departementet ikke svare på.

Gomore sendte i sommer brev til Samferdselsdepartementet med spørsmål om deres tjenester er løyvepliktige. I sitt svar tar ikke departementet stilling til Gomores konkrete tjenester, men henviser til det generelle lovverket.

En annen ny transportaktør på markedet, Uber, er nå politianmeldt av Oslo kommune. Uber selv hevder deres tjenester er i tråd med gjeldende regelverk.

Så mye kan du tjene skattefritt

Mens Samferdselsdepartementet har ansvaret for regelverket knyttet til persontransport, er det Skatteetaten som vurderer om inntekter er skattepliktige.

På generelt grunnlag er det slik at dersom man tar med en passasjer som skal samme vei og man kun ønsker å få dekket selvkost, det vil si utgifter til bensin og lignende, vil dette ikke anses som skattepliktig inntekt, sier underdirektør i Rettsavdelingen i Skattedirektoratet, Anette Utheim Eggesbø.

Men dersom honoraret for turen er større enn selvkosten, vil dette beløpet kunne være skattepliktig inntekt. Lovens øvre grense for skattefri inntekt er 1.000 kroner per år per passasjer.

Dersom antall turer i løpet av et år blir stort, kan imidlertid Skatteetaten vurdere transporten som næringsvirksomhet, noe som utløser skatteplikt.

– Hva bør sjåfører som er usikre på om sin kjørevirksomhet regnes som næring gjøre?

De bør vurdere sin virksomhet i lys av de eksemplene som har utkrystallisert seg gjennom praksis. Informasjon finnes blant annet på skatteetaten.no, sier Eggesbø.

Publisert:

Relaterte artikler

 1. I denne byen blir du taxi-flådd

  BUDAPEST (VG) Praier du en taxi på gaten i Budapest, kan du være temmelig sikker på å bli flådd.

Mer om

Trafikk

Miljø

Uber

Flere artikler

 1. Her tar NHO-sjefen omstridt Uber-bil

 2. Høyre-politiker oppfordrer til Uber-bruk

 3. VG ventet over to timer på Uber

 4. Nå kan du bruke Uber uten straff

 5. Taxisjåfør anmelder Høyre-politiker for Uber-oppfordring: – Vil at hun skal bli straffet

Fra andre aviser

 1. Uber-sjåfør frifunnet i Oslo tingrett

  Aftenposten
 2. Frifinnelse av Uber-sjåfør opphevet i lagmannsretten

  Aftenposten
 3. Høyre-representant oppfordrer til Uber-bruk

  Aftenposten
 4. Døren på gløtt for Uber - lemper på taxikrav

  Aftenposten
 5. Uber-sjåfør frifunnet i Oslo tingrett

  Bergens Tidende
 6. Politiet avskiltet Uber-bil

  Aftenposten

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no