TOG: Miljøbevegelse og reisebyrå mener samferdselsministeren må ta grep for et bedre tilbud.

Opplever økt interesse for tog - mener tilbudet er for dårlig

Reisebyrå og miljøbevegelse mener togtilbudet er ikke i nærheten av å dekke etterspørselen. Nå krever de at samferdselsministeren kommer på banen.

Publisert:
Artikkelen er over tre år gammel

Sammen med Fremtiden i våre hender og Naturvernforbundet stiller reisebyrået Berg Hansen tog-krav til den nye samferdselsministeren, Knut Arild Hareide. Bedre tilgjengelighet til nattog er den raskeste og mest effektive måten å utfordre flyreiser på, mener de.

– Hareide har flagget at klima står høyt på prioriteringslisten i den nye jobben som samferdselsminister. Dette er tiltak som kan gjennomføres raskt i 2020, og som kan gi stor klimaeffekt, sier Anja Bakken Riise, leder i Framtiden i våre hender.


– Nå opplever vi en ny og sterk interesse for å velge tog fremfor fly. Vy og de andre togselskapene må levere det folk vil ha. I dag er alle sovekupeene til enhver tid utsolgt. Det betyr at togtrafikken går glipp av utrolig mange potensielle kunder. Her må togministeren oppskalere, og sikre at vi får mye mer togmateriell i årene fremover enn det som er planlagt i dag, sier Riise.

Les også: Slik tar du toget til Sør-Europa

Folk vil ta tog

Administrerende direktør i Berg Hansen, Per Arne Villadsen, merker godt den økte etterspørselen etter tog. Reisebyrået tilbyr både togbilletter og flybilletter til sine kunder.

– Kupeene på nattog blir gjerne booket tre til fire måneder i forveien, og er ofte utsolgt, sier Villadsen.

Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet, bekrefter at interessen og etterspørselen har økt betydelig de siste årene.

– Soveplassene blir raskt utsolgt på alle de fire hovedstrekningene der sovevogner er i bruk, sier han.

Han forteller videre at i Norge finnes det bare 20 sovevogner og at det er behov for økt kapasitet. I tillegg må dagens sovevogner skiftes ut i løpet av 5–6 år.

– Behovet for nye sovevogner i kombinasjon med den ovennevnte økte interessen er bakgrunnen for at Jernbanedirektoratet nylig ferdigstilte en utredning om fremtidens nattogkonsept, herunder tiltak for å sikre økt soveplass-kapasitet. I utredningen har direktoratet blant annet vurdert muligheter for å få flere reisende inn i en vogn, til dels med enklere løsninger enn i dag. Eksempler på aktuelle løsninger er liggestoler, 6-mannskupeer, 4-mannskupeer og en-/to-køyskupeer med og uten dusj og toalett.

VIL SELGE FLERE TOGBILLETTER: Administrerende direktør i Berg-Hansen, Per Arne Villadsen

– Tidkrevende

Horrisland peker på at utfordringen er at anskaffelse av sovevogner tar tid.

– Siden det er et svært begrenset leiemarked, og på grunn av forskjeller i jernbaneinfrastruktur mellom land, er det i praksis tilnærmet umulig å leie inn sovevogner fra utlandet. Kjøp av nye vogner er tidkrevende – 4–5 år fra bestilling fra direktoratet til norske tog, til vognene er klare til bruk. Som et avbøtende tiltak frem til nye sovevogner er ferdigstilt, er det bevilget 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2020 til å bygge om fem eksisterende sittevogner til vogner med liggestoler.

Han legger også til at i trafikkpakkene Sør, Nord og Vest er det krav om videreføring av dagens sovevognstilbud. Togoperatørene har ansvaret for å utvikle tilbudet til det beste for de reisende. Såfremt det ikke krever økt statlige tilskudd, kan operatørene komme med forbedringer av sine nattogkonsept.

Ønsker «businessklasse»

Villadsen mener at det ikke bare er sovekupeer som mangler for å dekke etterspørselen etter miljøvennlige reisealternativer. Det er nødvendig å ta beslutninger om store forbedringer av togmateriellet.

– Det er ikke noe problem å sitte seks – syv timer på et tog hvis man kan ha en effektiv arbeidsøkt. Men da trenger vi bedre nettilgang og telefonforbindelse langs skinnene. Det handler om investering i infrastruktur, sier han og poengterer at han ønsker en egen «businessklasse» tilrettelagt for forretningsreisende.

Horrisland fra Jernbanedirektoratet forteller at nettdekning på tog har høy prioritet, men at det er avhengig av det er tilstrekkelig utbygd nett utenfor toget, dekning i tunnelene og mobilforsterkere i togene.

Jernbanedirektoratet jobber nå, på forespørsel fra Samferdsdepartementet, med en utredning som skal vurdere muligheten for å gjennomføre avbruddsfrie mobiltelefonanrop, samt benytte internettbaserte tjenester med en stabilitet og netthastighet i henhold til samfunnets forventninger. Denne utredningen skal etter planen være ferdig i april/mai i år.

VG reise har kontaktet samferdselsdepartementet og Knut Arild Hareide, men de har ingen kommentar utover at de viser til en pressemelding hvor det kommer frem at regjeringen Solberg – som KrF var en del av – i statsbudsjettet for 2020 foreslo blant annet å bygge om fem personvogner til sovevogner med liggestoler av typen «business-class» på fly. Dette ble vedtatt. Dette er også det Horrisland fra Jernbanedirektoret nevner tidligere i saken som avbøtende tiltak.

Les også: Alene til Kina med tog

Publisert:

Mer om

 

Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med Kickback.no