MÅ KASTES: Kommunikasjonsdirektør Dag Olav Stokken i Orkla ved noen paller med Nugatti-bokser på Orklas fabrikk på Tveita i Oslo. Frem til et endelig vedtak er fattet står mesteparten av de 500.000 Nugatti-boksene på et lager på Lillestrøm. Foto: Frode Hansen VG

NHO om nugattikrav: – Uforholdsmessig strengt

Flere reagerer på at Orkla har blitt bedt om å skrote 200 tonn sjokoladepålegg. Selskapet burde heller fått Nugatti-bot, mener Framtiden i Våre Hender.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Mattilsynet har pålagt Orkla Foods Norge å destruere et parti med Nugatti som tilsvarer pålegg til 13,7 millioner brødskiver. Vedtaket skyldes at Mattilsynet mener den tyrkiske hasselnøttpastaen i produktet er ulovlig innført til Norge.

Nå reagerer flere på vedtaket.

– Vi stiller spørsmål ved om Mattilsynet har vært uforholdsmessig strenge når de pålegger Orkla å destruere et så stort parti med mat. Særlig når det viser seg at man med stor sannsynlighet kan testes at maten er trygg, sier Gaute Lenvik i NHO Mat og Drikke til VG.

Bakgrunn: Må kaste en halv million Nugatti-bokser

Årsaken til at Orkla må skrote sjokoladepålegget er at hasselnøttpastaen ikke ble fremstilt for endelig grensekontroll da den ble innført i Norge. Hasselnøtter er definert som et risikoprodukt, fordi det kan oppstå uønskede kreftfremkallende muggsoppgifter, såkalte aflatoksiner, om det lagres og oppbevares feil.

– Bør ut på markedet

Orkla selv erkjenner at de har gjort en prosedyrefeil, og har bedt om at det gjennomføres stikkprøver av produktet. Men det kan vise seg å være vanskelig å gjennomføre.

Ifølge avdelingssjef Anette Haugane ved avdeling grensekontroll og import ved Mattilsynet Region Stor-Oslo er det strenge krav til prøvetaking av aflatoksiner.

– Etterkontrollen er ikke mulig i forhold til regelverk. Er varepartiet innført, så har Mattilsynet i ettertid ingen kontroll med hvilke produkter som faktisk har krysset grensen, og kan ikke få utført den kontrollen som regelverket krever. Dermed kan vi eller ikke utføre prøveuttaket i ettertid, sier hun.

Det argumentet kjøper ikke Lenvik.

KRITISK: Gaute Lenvik i NHO Mat og Drikke mener Mattilsynet er for strenge. Foto: Trond Solberg VG

– Det er sikkert en større kostnad ved å kontrollere varene i etterkant, men at det ikke lar seg gjennomføre, har jeg vanskelig for å forstå. Her har Orkla også brukt samme råvareleverandør over lang tid, uten avvik, noe som indikerer at risikoen er lav, argumenterer han.

Han viser til at det også en en prinsipiell side ved det å kaste mat.

– Et produkt som er trygt å spise, bør ut på markedet. Mat- og drikkenæringen arbeider aktivt for å redusere matsvinnet, og dette bør også myndighetene bidra til, sier han.

Fått med deg denne? «Nugattimannen» spiste Nugatti til alle måltider

Godt.no: Lag ditt eget nøttepålegg

Ber om bøter

Også Arild Hemstad, leder i Framtiden i Våre Hender, mener Mattilsynet har vært for strenge.

– Det har en dårlig symboleffekt overfor forbrukerne at dette må kastes. Så lenge maten er trygg, og det kan testes, forstår ikke jeg hvorfor Orkla ikke i stedet kan få en bot som svir, sier Arild Hermstad, leder i Framtiden i Våre Hender, til VG.

Organisasjonen har lenge jobbet for å begrense matsvinn. Hermstad viser til at Nugatti inneholder melk, solsikkeolje og hasselnøtter, som er verdifulle matvarer.

– Hadde det kun vært snakk om sukker, hadde vi nok ikke reagert. Men dette synes vi virker unødvendig, sier han.

Les også: Her er årets beste og verste matnyheter

REAGERER PÅ MATSVINN: Arild Hermstad, leder i Framtiden i våre hender. Foto: Thomas Winje Øijord NTB scanpix

– Kan utgjøre en risiko

– Mattilsynet har forståelse for at både Orkla og andre mener at regelverket er noe firkantet og at det er uheldig at mat som kanskje ikke utgjør en risiko må destrueres. Hasselnøtter fra Tyrkia kan i utgangspunktet utgjøre en risiko og derfor er det grensekontroll av disse produktene, sier Haugane.

Hun viser til at en sendingen med hasselnøttpasta fra Tyrkia blant annet skal følges av et originalt helsesertifikat og en analyserapport. Begge disse dokumentene må kunne linkes opp mot varepartiet.

Ved en grensekontroll sjekker myndigheten (Mattilsynet i Norge) at vilkårene er oppfylt før partiet blir godkjent for fri omsetning i hele EU/EØS-området. Ulovlig innførte varepartier skal enten returneres eller destrueres.

Ifølge Haugane stiller regelverket generelt strenge krav til prøvetaking siden muggsoppgiften aflaktoksin ofte er ekstremt ujevnt fordelt i ett parti.

– Det er viktig at prøvetakingen blir utført slik at muligheten for å avdekke eventuelle funn er høyest mulig. Aflatoksin vil bli ujevnt fordelt i matvarer, fordi en enkelt nøtt kan inneholde høye konsentrasjoner, mens det i andre nøtter ikke finnes noe toksin. Denne ujevne fordelingen gjør at det er vanskelig å ta ut representative prøver for kontroll, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder