HELSERISIKO: Forbrukerrådet har fått analysert et utvalg av potetprodukter fra burgerkjeder og dagligvarekjeder. Testen viser at pommes frites og potetchips fortsatt inneholder for mye av det kreftfremkallende stoffet akrylamid.
HELSERISIKO: Forbrukerrådet har fått analysert et utvalg av potetprodukter fra burgerkjeder og dagligvarekjeder. Testen viser at pommes frites og potetchips fortsatt inneholder for mye av det kreftfremkallende stoffet akrylamid. Foto: Forbrukerrådet,

Ny test avslører fortsatt høye verdier av akrylamid: Slår alarm om kreftfare

MAT OG DRIKKE

Pommes frites og chips inneholder fortsatt mye akrylamid, viser en ny test utført av Forbrukerrådet.

Publisert: Oppdatert: 20.08.14 15:19

–Det er på høy tid at industrien nå tar i bruk tilgjengelig teknologi for å redusere innholdet av det helseskadelige stoffet akrylamid, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet.

Det er i dag ingen grense for hvor mye akrylamid maten vår kan inneholde.

LES OGSÅ: Sunnere chips på vei

Akrylamid mistenkes for å gi økt kreftrisiko og kan i større mengder også skade nervesystemet, fosterutvikling og menns sædproduksjon.

Det er kjemikalet akrylamid som dannes ved kraftig oppvarming av stivelsesrik mat, som kan føre til kreft hos mennesker.

Stivelsesrike produkter som potet- og kornbaserte matvarer er særlig utsatt.

Forbrukerrådet har fått analysert noen utvalgte potetprodukter fra burgerkjeder og dagligvarekjeder.

Versting

I testen kom Potetgull Paprika fra Maarud ut som akrylamidverstingen med 2232 mikrogram per kilo.

Det er mer enn dobbelt så høyt sammenlignet med EUs indikasjonsverdier for akrylamidverdier i potetchips på 1000 mikrogram per kilo og pommes frites på 600 mikrogram per kilo.

Instefjord etterlyser en maksimumsgrense for innhold av akrylamid.

– For å beskytte forbrukernes helse må det settes maksimumsgrenser for innhold av akrylamid, sier Instefjord.

Akrylamid dannes naturlig i matvarer under tilberedning ved temperaturer over 150 ºC, når man baker, steker eller griller.

Undersøkelser av stivelsesrike produkter som potet- og kornbaserte matvarer har vist at potetchips, pommes frites og enkelte typer kjeks inneholder mest akrylamid.

Kaffe og brød

Men akrylamid er også påvist i mindre mengder kaffe, brød, lompe og andre stekte matvarer.

– Potetprodukter som pommes frites og potetgull er tidligere påvist som verstinger, noe vi får bekreftet gjennom vår analyse. Dette er vanlige produkter, og det er særlig bekymringsfullt at barn eksponeres og utsettes for økt kreftrisiko, sier Instefjord i Forbrukerrådet.

Mattilsynet som overvåker akrylamid i mat, har tidligere uttrykt bekymring for at reduksjonen av akrylamid i mat går for sakte.

– Akrylamid i mat kan utgjøre en helsefare, og målet er å redusere nivåene så mye som mulig, sier rådgiver Julie Tesdal Håland i Mattilsynet.

I 2011 testet Mattilsynet innholdet av akrylamid i 11 produktgrupper.

–Akrylamid har en kreftfremkallende virkning i kroppen ved å skade arvestoffet. Vi krever derfor at industrien benytter tilgjengelig teknologi for å redusere innholdet av det helseskadelige stoffet, sier rådgiver Tesdal Håland.

I følge Forbrukerrådet er det utvikletteknologi for å redusere innholdet av akrylamid i potetprodukter.

Mye tyder allikevel på at matvareindustrien er avventende med å ta denne i bruk.

Får kritikk

– Det er kritikkverdig at industrien ikke gjør mer for å redusere innholdet av et dokumentert farlig stoff når det finnes billige og effektive metoder for dette, sier Gunstein Instefjord.

EU har siden 2002 hatt reduksjon av akrylamid i mat på agendaen.

I følge risikovurderingen som nylig ble offentliggjort og sendt på høring av EUs mattrygghetsorgan EFSA, er kreftfaren fortsatt til stede på alle alderstrinn. Allikevel er barn mest utsatt grunn av lav kroppsvekt.

Dette svarer produsentene:

I Forbrukerrådets test varierte innholdet av akrylamid for potetchips fra 463 til 2232 mikrogram per kilo.

For pommes frites varierte innholdet av akrylamid fra 168 til 616 mikrogram per kilo.

EU har definert såkalte indikasjonsverdier for ulike matvaregrupper. For potetchips er akrylamidinnholdet på 1000 mikrogram per kilo. For pommes frites 600 mikrogram per kilo.

Pommes Frites fra Burger King kom ut med 616 mikrogram per kilo.

BURGER KING: – Vi jobber med å optimalisere rutinene på tilberedning i våre restauranter da vi vet at akrylamidinnholdet påvirkes av svært små endringer. Vår produsent har fokus på dette, og en oppfølging av flere ulike variabler som kan redusere akrylamidnivåer. Dette gjelder både selve råvarene, hvor en ser at sesongsvingninger og avlinger påvirker, samt produksjon og tilberedning, svarer Ole Henrik Samset i Burger King.

Potetgull Paprika kom ut med 2232 mikrogram per kilo.

MAARUD: – Vi vil studere rapporten nøye når den blir tilgjengelig. Hundrevis av målinger viser at potetgull i snitt ligger på cirka 650ppb i 2013 og 2014. Akrylamidnivået påvirkes spesielt av potettype og sukkerinnhold, og nivået er mer variabelt mot slutten av sesongen. Maarud tar akrylamid meget alvorlig og lanserer i høst ny patentert teknologi vi er alene om som reduserer nivåene med ytterligere 35-50 prosent, svarer Kenneth Hamnes i Maarud AS.

Slik kan du redusere inntaket av akrylamid

** Spis variert og balansert. ** Redusér inntak av stekt og fritert mat.

** Stordrikkere av kaffe bør vurdere å redusere inntaket.

**Unngå hardsteking av maten. Bruk lave temperaturer og ta maten av varmen når den er gjennomstekt. Jo lysere farge på chipsen,- jo mindre akrylamid.

Kilde: Mattilsynet

Store variasjoner

– Akrylamid i mat kan utgjøre en helsefare, og målet er å redusere nivåene så mye som mulig, sier rådgiver Julie Tesdal Håland i Mattilsynet.

Mattilsynet har gjort analyser av akrylamid i matvarer på det norske markedet siden 2002, og tatt del i EUs overvåkingsprogram siden 2007.

Det kan være store variasjoner mellom ulike matvarer, men også mellom ulike prøver fra samme type matvare.

Variasjonene har ofte en naturlig forklaring. Potetprodukter er et godt eksempel på matvarer med store variasjoner i akrylamidnivået. Hvor mye sukker det er i potetene varierer gjennom året, og jo mer sukker, jo mer akrylamid.

–Resultatene våre viser for eksempel at det er lavere nivåer av akrylamid i potetchips på høsten enn på våren, sier Håland.

Her kan du lese mer om