OPPDRETTSLAKS: Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) mener helsefordelene ved å spise fet fisk som laks, oppveier de ubetydelige risikoene som dagens nivå av miljøgifter i fisk representerer. Foto:Magnar Kirknes,VG

Kurt Oddekalv og Norges Miljøvernforbund: Klager Lerøy inn for villedende markedsføring av laks

Nyheten «garantert antibiotikafri oppdrettslaks» får miljøforkjemperen Kurt Oddekalv til å tenne på alle plugger. Nå klager han inn sjømatgiganten Lerøy for villedende markedsføring.

Artikkelen er over fire år gammel

Onsdag kunne VG fortelle at såkalt garantert antibiotikafri oppdrettslaks nå vil bli å finne i butikkene.

KLAGER INN: Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund reagerer på markedsføringen av Lerøys laks. Foto:Jan Petter Lynau,VG

– Dette er villedende markedsføring, tordner Kurt Oddekalv om Lerøys laksenyhet.

Nå vil lederen av Norges Miljøvernforbund klage inn sjømatgiganten Lerøy til Forbrukerombudet, for villedende markedsføring.

Forbrukernes manglende tillit til oppdrettslaks over flere år har gjort at laksematprodusenten Lerøy har sett det nødvendig å garantere antibiotikafri laks i butikkene.

–Full sporbarhet

På emballasjen vil forbrukerne kunne finne informasjon om laksen de kjøper.

– Vi gir forbrukeren full sporbarhet og innsyn ved tilgang til en komplett sporingsinformasjon via en egen nettside som forbrukerne finner på fiskeemballasjen, fortalte konsernsjef Henning Beltestad i Lerøy Seafood Group til VG før lakselanseringen.

Markedsføringen til Lerøy får den kjente miljøvernforkjemperen og leder av Norges Miljøvernforbund, Kurt Oddekalv til å tenne på alle plugger.

–Dette er villedende markedsføring, fordi all oppdrettslaks er antibiotikafri. Det Lerøy ikke sier noe om er innholdet av kreftfremkallende stoffer i oppdrettslaksen, tordner han.

Ifølge Oddekalv inneholder norsk oppdrettslaks blant annet flubenzuroner som igjen danner det kreftfremkallende stoffet parakloranilin.

Lakselus

Fluorbezuroner brukes ifølge Havforskningsinstituttet til å avluse oppdrettslaks.

Konsernsjef Henning Beltestad hos Lerøy avviser kritikken fra Oddekalv, og viser til NIFES som gjennom 13.000 årlige tester har dokumenterer at norsk laks er helt trygg å spise.

– Vi forteller bare fakta om vår laks, sier Beltestad til VG.

Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) kontroll av oppdrettslaks mener han ikke er troverdig.

VILLEDENDE? Kurt Oddekalv mener all laks er fri for antibiotika, og klager nå inn Lerøy for villedende markedsføring. Bildet viser en demo på den nye lakseemballasjen. Foto: ,

– Når NIFES påstår at det ikke ble funnet antibiotika i noen av prøvene av oppdrettslaks i 2014, er det kun et symbolsk antall fisk som sjekkes, sier Oddekalv.

Kontrollen med oppdrettslaks er forankret i EU-regelverk og omhandler alle matproduserende dyr. Det er Mattilsynet som tar ut prøvene og NIFES analyserer disse for Mattilsynet.

Prøver av antibiotika

– Når det gjelder antall prøver som tas ut spesifikt til analyse av antibiotikarester, vil det alltid være basert på stikkprøver. Noe som er forankret i gjeldende EU-regelverk, og ikke noe spesielt for laks. Kontrollen gjennomføres hvert år og gir i sum en god oversikt over situasjonen, sier direktør Øyvind Lie i NIFES.

TRYGT: – All oppdrettslaks som er på markedet er sunn og trygg å spise, i følge NIFES. Foto:Magnar Kirknes,VG

Dette er ikke første gang Oddekalv langer ut mot norsk laksenæring.

I 2013 deltok miljøvernforkjemperen i en kritisk dokumentarfilm om lakseoppdrett som ble sendt på fransk TV.

Les også: Insekt-laks kan havne på ditt bord

Ifølge Norges Sjømatråd er laks den fiskesorten franskmenn spiser aller mest av.

TV-dokumentaren forteller om stor konsentrasjon av helseskadelige miljøgifter i blant annet oppdrettslaksen.

TV-dokumentar

At laksesalget i Frankrike stupte med rundt 20 prosent etter dokumentaren, tok Oddekalv langt på vei æren for.

– Oppdrettslaks er ikke er mat for mennesker, uttalte Oddekalv til Bergens Tidende etter den kritiske dokumentaren.

Der fremkommer det at norsk oppdrettslaks inneholder høye konsentrasjoner av miljøgifter, sammenlignet med andre matprodukter.

I 2013 advarte norske leger, professorer og internasjonale helseeksperter kvinner, barn og ungdom om ikke å spise fet fisk som oppdrettslaks oftere enn to til tre ganger i uken, -selv om nivåene er under giftgrensene vi deler med EU.

Miljøgifter

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) «friskmeldte» derimot laksen i desember 2014, fordi helsefordelene ved å spise fisk oppveier de ubetydelige risikoene som dagens nivå av miljøgifter i fisk representerer.

Rapporten viser at ingen får i seg skadelige mengder av miljøgifter ved å spise mye fet fisk, heller ikke gravide og kvinner i fruktbar alder.

Ifølge VKM er de viktigste miljøgiftene i villfisk og oppdrettsfisk PCB, dioksiner og kvikksølv.

–Ved dagens nivåer av miljøgifter i oppdrettsfisk og villfisk får hverken storspisere eller andre i seg skadelige mengder av PCB, dioksiner og kvikksølv fra fisk. skriver VMK på sine nettsider.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder