UKLAR GEVINST: Økobonde Anders Vatn fra Inderøy i Trøndelag mener det krever litt ekstra å legge om til økologisk landbruk. Han la om til økologisk landbruk for 15 år siden. Nyere forskning viser at det er uklart hvor stor gevinsten er av økologisk landbruk. Bildet er tatt i en annen anledning. FOTO: ØYVIND NORDAHL NÆSS

Knuser mytene om økologisk mat

- Ikke dokumentert at det er sunnere **- Kan være verre for miljøet **- Kuene har det ikke bedre

(VG Nett) Lavpriskjedene Kiwi og Rema 1000 ypper nå til økologisk matkrig. Men er økologisk mat bedre?

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Det vil de fremste forskerne på både helse, ernæring og dyrevelferd forsøke å finne ut det neste året.

Vitenskapskomiteen for mattrygghet, som er en uavhengig, offentlig instans underlagt Helsedepartementet, har fått i oppdrag av Mattilsynet å finne svar på disse ennå uavklarte spørsmålene.

«Husk at når du velger stressfri, økologisk mat gjør du både kroppen din, naturen og dyrene som produserer maten en tjeneste,» lover nettsidene til den delvis offentlig finansierte økologinettsiden til stiftelsen Matmerk.

På Kiwis reklameplakater står fornøyde kuer på to ben med en vakker norsk natur som bakgrunn og demonstrer mot at det er moms på økologisk mat.

Rema 1000 har redusert prisen på økologisk mat i Oslo-området.

Prisene på økologisk går nedover

Økologisk har aldri vært billigere relativt sett. Men vanlig mat er i all hovedsak billigst.

- Det er veldig gledelig at dagligvarekjedene nå konkurrerer om pris og vareutvalg, sier markedssjef Reinar Andestad i Oikos Økologisk mat.

Oikos er interesseorganisasjonen for økologisk mat i Norge.

Tidligere i år utførte Oikos en prisundersøkelse i norske dagligvarehandlere, der Rema 1000 og Kiwi kom best ut. Blant lavprisbutikkene var økologisk frukt og grønt i enkelte tilfeller billigere enn konvensjonell frukt og grønt. Anderstad mener gapet mellom økologisk og ikke-økologisk er blitt ytterligere redusert denne høsten.

Men forskerne VG har snakket med, er ikke overbevist om at økologisk er løsningen:

Sunnhet: - Ikke bevist

- Vi mener fortsatt at det ikke er dokumentert at økologisk fremstilt mat gir bedre helse enn konvensjonelt fremstilt mat, sier fungerende direktør Knut Inge Klepp i Helsedirektoratet.

IKKE BEVIST: Fungerende direktør i Helsedirektoratet, Knut Inge Klepp, sier det ikke finnes godt nok belegg for å si at økologisk mat er sunnere enn annen mat. FOTO: ANNEMOR LARSEN

Helsedirektoratet står bak de offisielle kostholdsrådene i Norge.

USA-forskere skeptiske

Forskere ved Stanford University i USA konkluderte i tidsskriftet Annals of Internal Medicine i høst med at å spise økologisk mat ikke gir deg bedre helse. Resultatene viste at økologiske og ikke-økologiske frukt og grønnsaker inneholder like mye vitaminer.

- Noen tror at økologisk mat alltid er sunnere og mer næringsrik. Vi var derfor litt overrasket over at resultatene våre ikke viste det, sa Crystal Smith-Sprangler, som leder forskningsprosjektet, til BBC.

Et argument som ofte blir brukt for at økologisk mat, er at du unngår rester av plantevernmidler i maten.

Hvert år tar Mattilsynet rundt 1500 prøver av ferskt, fryst eller ferdigmat for kontroll av plantevernmiddelrester.

Siden 2008 har det ikke vært overskridelser av grenseverdiene i prøver fra norskproduserte varer.

- Det er et omfattende regelverk for godkjenning og bruk av plantevernmidler. Det at vi de siste fire årene ikke har funnet noen overskridelser på norske produkter, tyder på at norske bønder etterlever regelverket. Det er veldig bra, sier seniorrådgiver Birgitte Lyrån i Mattilsynet.

Miljøet: - Ikke bedre

Seniorforsker Arne Grønlund ved Bioforsk på Ås er krystallklar: Matproduksjon etter økologiske regler er i mange tilfeller verre for miljøet enn vanlig produksjon.

- Økologiske kornbønder kan ikke bruke mineralgjødsel, derfor blir kornavlingene mindre. Da må man dyrke større arealer for å oppnå samme matproduksjon. Dette bidrar til større CO2-utslipp, sier Grønlund, som minner om at det i nær fremtid vil bli en utfordring å produsere nok mat til verdens befolkning.

- Da mener jeg dette er umoralsk, sier Grønlund.

Han er ikke like kritisk til økologisk produksjon av melk og kjøtt.

- Når jorden brukes til å dyrke fôr, fungerer det bedre å følge reglene for økologisk drift. Men en økologisk melkeku vil også være mindre produktiv, slik at man må ha flere dyr for å oppnå samme produksjon. Flere kyr betyr større utslipp av metangass, sier Grønlund.

- De kan ikke bruke mineralgjødsel selv, men de kan bruke husdyrgjødsel fra nabogården, selv om naboen driver vanlig, tilføyer han.

Dyrevelferden: - Liten forskjell

Sveriges Veterinärförbund mener at kuer på økologiske gårder ikke har det bedre enn andre kuer.

- Mange av reglene for økologisk drift er bra. Dyrene har litt bedre plass inne, og de skal kunne gå ute. Det gir gode muligheter for naturlig atferd. Men andre regler trekker i motsatt retning, mener veterinær og informasjonssjef Johan Beck-Friis:

Økologiske bønder kan ikke gi forebyggende medisiner. De må vente med medisinering til dyret er sykt.

- Hvis et beite har blitt parasitt-infisert, er det bare et tidsspørsmål før dyrene blir syke. Da mener vi det må være best å gi dem forebyggende parasittbehandling, sier Beck-Friis. Han tror derimot at økologiske griser og verpehøns har det bedre enn sine konvensjonelle artsfrender.

Forsker Cecilie Mejdell ved Veterinærinstituttet tror alt i alt at forskjellene ikke er så store.

- Det norske regelverket for konvensjonell husdyrdrift er ganske strengt sammenlignet med mange andre land, sier hun.

Øko-bransjen svarer: - Er ikke ferdig utviklet

Debio, som kontrollerer og godkjenner økologisk produksjon i Norge, henviser til forskningssenteret Bioforsk Økologisk på Tingvoll for å svare på kritikken.

På Tingvoll er forskerne rykende uenige med sine kolleger i «moderskipet» Bioforsk på Ås.

- Økologisk produksjon slik det fremstår i dag er ikke ferdig utviklet, og det jobbes stadig med forbedringer av driftsmetoden, understreker informasjonsleder Anita Land i Bioforsk Økologisk.

Slik svarer hun på forskerkritikken:

Sunnhet:

- Det kreves svært omfattende undersøkelser for å dokumentere om økologisk er sunnere enn konvensjonelt dyrket mat. Kanskje en heller skulle snu på det og spørre hvor sunn konvensjonell mat er? Mattilsynets stikkprøvekontroll av frukt og bær i 2011 viste at 73 prosent av prøvene inneholdt rester av kjemiske sprøytemidler, sier Land.

Hun peker også på at økologisk mat ikke kan ha genmodifiserte organismer, og at antall tillatte E-stoffer er 47 - mot over 400 i annen mat.

Miljøet:

- Vi har mange eksempler på at forskning og utvikling innen økologiske metoder har ført til at hele landbruket har tatt i bruk mer miljøvennlige metoder. For eksempel forsøkene som viste at rimelig grønnsåpe og vegetabilsk olje kjøpt på butikken har like god effekt mot skadedyr i bringebær som dyre giftige sprøytemidler, sier Land.

Hun er enig i at klimagassutslippene per produsert matenhet kan være høyere ved økologisk drift.

- Men bruken av kunstgjødsel i konvensjonell drift må tas med i regnestykket. Produksjonen av den er energikrevende og gir klimagassutslipp, sier Land.

Dyrevelferd:

- Økologisk landbruk har strengere regler enn det konvensjonelle landbruket fordi dyrevelferd er viktig. Regelen om at ku og kalv skal gå sammen i minst tre dager har vært diskutert blant de økologiske bøndene. Bioforsk Økologisk gjennomfører nå et prosjekt for å se på dette, sier Land.
Hun mener også at problemet med parasitter hos kyr er lite i Norge.

- Men med økende industrialisering av landbruket kan det bli større problem, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder