HØYT INNTAK: Dette er blant matvarene som bidrar til nordmenns akrylamid-inntak - som bekymrer EFSA.
HØYT INNTAK: Dette er blant matvarene som bidrar til nordmenns akrylamid-inntak - som bekymrer EFSA. Foto: JAVAD M. PARSA, ESPEN SJØLINGSTAD HOEN, TROND SOLBERG, JAN PETTER LYNAU,

EU bekymret for mulig kreftfremkallende stoff i mat

Barn er mest utsatt

MAT OG DRIKKE

Slik reduserer du inntaket

En ny rapport fra EUs mattrygghetsorgan viser at mengden av stoffet akrylamid i mat ikke har gått ned, og at det kan øke risikoen for kreft.

  • Marie Kingsrød
Publisert:

Akrylamid er et stoff som dannes naturlig når karbohydratholdig mat tilberedes ved høy temperatur. Ifølge Vitenskapskomiteen for Mattrygghet og Folkehelseinstituttet kommer det største akrylamidinntaket i Norge fra brød, knekkebrød og kaffe. Også potetchips er en viktig inntakskilde.

Nå slår EUs mattrygghetsorgan EFSA bekymringsalarm: Inntak av akrylamid i mat gir mulig økt kreftrisiko. Grunnlaget er funn av svulster og genskader i nye dyrestudier. Det konkluderer EFSA med i en foreløpig risikovurdering som ble offentliggjort i ettermiddag.

- Resultatene viser at mengden akrylamid i mat ikke har gått særlig ned. Over hele Europa er man bekymret for dette, sier Astrid Bjerkås, kommunikassjonssjef i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

- Siden nordmenn spiser mer knekkebrød, brød og kaffe enn andre land - betyr det at vi også er mer utsatt?

- Vi har ikke gjort noen risikovurdering for Norge nå, og kan derfor ikke uttale oss om norske forhold basert på EFSAs nye rapport, sier Bjerkås.

LES OGSÅ: Slår giftalarm i ny rapport

Barn mest utsatt

Jan Alexander, assisterende direktør i Folkehelseinstituttet (FHI), sier til VG at de synes ekponeringsverdiene er for høye.

- For å holde seg unna et høyt inntak av dette stoffet bør man begrense inntaket av blant annet brød, kaffe, knekkebrød og potetchips. Det er lurt å spise variert, og å ikke overdrive, anbefaler Alexander.

Ifølge EFSA er barn den gruppen som får i seg størst mengde akrylamid per kilo kroppsvekt. Ifølge Alexander blir barn da også mest utsatt for den økte kreftrisikoen stoffet kan gi.

- Barn er mer følsomme med tanke på slike stoffer, sier han.

- I Folkehelserapporten anslår dere at krefttilfellene i perioden 2001 til 2016 årlig vil øke med nesten 20 prosent for menn og 10 prosent for kvinner. Kan et stadig økende tilfeller av kreft ha noe med akrylamid-inntak å gjøre?

- Mest sannsynlig ikke. Det er nok fordi vi lever lenger at flere får kreft.

Slik reduserer du inntaket

Mattilsynet har foreløpig få kommentarer til den foreløpige rapporten.

- Vi vil vente og se til den endelige rapporten kommer. Da er vi kanskje klare til å komme med noen konkrete tiltak for å gjøre inntaket av akrylamid mindre, sier Nina Aas, sekssjonsjef i Mattilsynet.

Hun forteller videre at resultatene fra EFSA ikke var overraskende, men viser en negativ utvikling.

Mattilsynet gir følgende råd for å redusere inntaket av akrylamid:

** Spis variert og balansert

** Redusér inntak av stekt og fritert mat

** Stordrikkere av kaffe bør vurdere å redusere inntaket

** Unngå hardsteking av maten og følg stekeanvisningen nøye. Bruk lave temperaturer, og ta maten av varmen når den er gjennomstekt og gul.

Her kan du lese mer om