MANGELFULLT MERKET: I fjor drakk vi rundt 16 millioner liter med energidrikke. Nå har Mattilsynet sjekket om innholdet i energidrikker og vitaminvann er lovlig og i samsvar med merkingen. Foto: Gisle Oddstad ,

Vi kjøpte energidrikker for én milliard kroner i fjor

Helseeksperter advarer: Økt risiko for hjertesykdom

Mattilsynet fant mangelfull innholdsinformasjon på produktene

Aldri før har Ola og Kari Nordmann fått i seg så mye energidrikker. I fjor slukte vi til sammen 16 millioner liter.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Salget av energidrikker er mangedoblet de siste årene. Fra 2007 har markedet gått fra i overkant av tre millioner liter til drøye 16 millioner liter i 2014, viser tall VG har fått fra analysebyrået Nielsen.

I fjor omsatte dagligvarehandelen energidrikker for 940 millioner, en økning på syv prosent fra året før.

– Inkluderer man salg i kiosk og på bensinstasjoner, ligger omsetningen på over én milliard, sier markedssjef Tina Torbergsen i AC Nielsen til VG.

Spesielt hos barn og unge er energidrikker populære.

De siste årene har en rekke EU-medlemsland uttrykt bekymring for økende inntak av energidrikker, særlig blant barn og unge.

Les også: EU slår energidrikk-alarm

En undersøkelse utført av den europeiske matsikkerhetsmyndigheten EFSA i 16 EU-land, inkludert Sverige, viste i 2012 at forbruket var høyest blant unge mellom 10 og 18 år.

Ifølge forskere kan energidrikker øke risikoen for hjerte- og karsykdommer, gi søvnforstyrrelser og atferdsproblemer.

I verste fall kan høyt inntak av energidrikker utløse plutselig hjertedød hos tilsynelatende friske personer, ifølge en forskningsartikkel publisert i Canadian Journal of Cardiology.

Sjekket innholdet

I Norge er det forbudt å tilsette vitaminer, mineraler og aminosyrer til maten, med mindre Mattilsynet har gitt tillatelse. Mattilsynet har derfor sjekket om innholdet i energidrikker er lovlig og i samsvar med merkingen.

MER VITAMINER ENN OPPGITT: Norge har en restriktiv praksis med å tilsette vitaminer til maten. Nå har Mattilsynet avdekket at blant annet Burn Energy Drink Original (t.v.) inneholder mer vitaminer enn oppgitt på innholdsdeklarasjonen. Foto: Espen Sjølingstad Hoen ,

Coca Colas produkter er blant de som manglet spesifikk angivelse av vitaminforbindelser (se faktaboks) i ingredienslisten for energidrikken Burn Energy Drink Original.

Brusgiganten har klaget på Mattilsynets vedtak om at de må opplyse om dette i merkingen av produktet.

Inntil klagen er ferdigbehandlet, er fristen for virksomhetene til å rette merkingen utsatt.

– Hvorfor vil Coca-Cola holde ingrediensene skjult for myndighetene og forbrukerne?

– Coca-Cola holder ikke ingrediensene skjult for forbrukere eller myndigheter. Vi følger norske lover og regler når det gjelder merking og informasjon om hva produkter inneholder. Denne saken det refereres til her, handler om en uenighet om hvordan vitaminer i for eksempel energidrikk deklareres - om det fulle navnet skal brukes, eller om forkortelser kan anvendes.

– Coca-Cola mener at norsk praksis ikke er i overenstemmelse med EU-lovgivningen eller praksis i EU, sier Mette Vinther Talberg, kommunikasjonssjef i Coca-Cola Enterprises Norge AS.

Talberg legger til at Coca-Cola vil rette seg etter Mattilsynets vedtak om de ikke får medhold i klagen.

– Vi følger alltid norske lover og regler, og dersom vedtaket blir stående må vi gjøre en vurdering av hva det vil bety i praksis for vår del, sier hun.

Inneholdt mer enn oppgitt

Mattilsynet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere før klagen er ferdigbehandlet.

Mattilsynets pilotprosjekt som har foregått i region Stor-Oslo i perioden 2014-2015, har kontrollert om berikede produkter samsvarer med berikningstillatelsen.

For å begrense omfanget på tilsynet har det kun vært sett på tilsatte vitaminer. Til sammen ni energidrikker ble analysert.

Les også: Fettvann - siste mote i energidrikk

Analyseresultatene viste at to av produktene inneholdt mer vitaminer enn oppgitt. Tre av produktene manglet berikingstillatelse.

Mattilsynet avdekket at få av virksomhetene kjente til hvilke vitaminer og vitaminforbindelser som er lov å tilsette mat og drikke.

Avvikene medfører ifølge Mattilsynet ikke helsefare, da resultatene ligger langt under maksgrensen for daglig inntak.

– Resultatene viser at det er viktig med fokus på berikning av matvarer. Det er viktig at det kommer frem av merkingen at det er brukt tillatte vitaminforbindelser, og at det for forbrukeren er brukt vitaminforbindelser som har en ernæringsmessig effekt, sier Vigdis Jenderå, seniorinspektør og prosjektleder i Mattilsynet, avdeling Østfold og Follo til VG.

Les mer om undersøkelsen på Mattilsynets hjemmesider.

Advarer sterkt

LHL er ikke begeistret for utviklingen, og advarer sterkt mot energidrikker.

– At vi drikker så mye energidrikk er bekymringsfullt. Spesielt skadelig kan inntak av energidrikke være for barn og unge, gravide og ammende, og andre som er følsomme for koffein eller har visse helsetilstander, spesielt hjerte- og karsykdom, sier ernæringsfysiolog og helsefaglig rådgiver Erik Arnesen i Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL), til VG.

Det er i hovedsak koffeininnholdet som er bekymringsfullt, ifølge Arnesen. En halvliter energidrikk inneholder omtrent 150 mg koffein, like mye som to kopper filterkaffe. Ifølge myndighetene bør ikke voksne få i seg mer enn 400 mg daglig.

Les også: Advarer unge mot energidrikker

ALARMERENDE: Helsefaglig rådgiver i LHL, Erik Arnesen ser ikke lyst på utviklingen. Foto: LHL ,

Arnesen trekker frem at barn og unge har høyere sensitivitet for koffein enn voksne, og at det er nettopp disse som er overrepresentert i statistikken over energidrikk-forbrukere.

– For barn og unge under 18 år bør man ikke få i seg mer enn 2,5 milligram koffein per kilo kroppsvekt, og da kan en eneste boks være nok for et barn som veier 30 kilo. Barn og unge har ikke utviklet en toleranse for koffein, slik at de kan bli veldig rastløse og irritable, selv av veldig små mengder. Samtidig kan de bli avhengige, sier Arnesen.

VG+: Advarer mot koffein-overdose (krever innlogging)

Man oppnår heller ingen helsegevinst av å få i seg de tilsatte vitaminene i energidrikker, mener Arnesen.

Vil utrydde energidrikker i barneidretten

Direktør Petter Nome i Bryggeri- og drikkevareforeningen sier til VG at de deler LHLs bekymring når det gjelder bruk av energidrikker blant barn og ungdom.

– Barn skal definitivt ikke ha energidrikk, og trenere i idretten bør være oppmerksomme på at dette ikke er bra. Vi har mye kontakt med Idrettsforbundet for å prøve å utrydde dette i barneidretten.

– Men hva med de voksne?

– Dette er et lovlig produkt som mange vil ha, og vi kan ikke forby alt som kan ha en fare med seg. Da hadde folk begynt å smugle energidrikke. Men at man må drikke det med omhu, det er helt klart.

Mattilsynet har etter at denne artikkelen ble publisert gjort endringer i sin pressemelding, og opplyser at produktene Vitamin Well og Ink Appelsin og mango er vitaminvann, og ikke energidrikker.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder