Fem år har gått
siden sammen-
bruddet skremte
livet av henne.

I kjærlighetslivet har
Gunhild Stordalen (43)
nå tatt et klart valg.