Styres livet ditt av frykt for å gå glipp av noe? Slik gir du slipp

Nylig gikk det opp for Anja Stang (42) hvor styrt hun var av frykten for å gå glipp av noe – og hun er ikke alene. Eksperter maner til å løsrive seg fra denne frykten, og få mer sinnsro.

FoMO. Du har kanskje hørt denne forkortelsen, som står for «Fear of Missing Out», eller på norsk: Frykten for å gå glipp av noe? Kanskje er du rammet av den selv?