OVERVEKTIG? Hormonforstyrrende stoffer du får i deg i hverdagen kan ha en betydning for hvorfor det kan være vanskelig å gå ned i vekt, mener forskere. Foto: MICROSTOCK ,

Kjemikaliene som kan gjøre deg overvektig: Disse bør du holde deg unna

FHI-studie: Påvirkes allerede i mors mage

Spiser du sunt og trener – men går ikke ned i vekt? Forskere kan ha funnet ut hvorfor, og det har ingenting med trening eller mat å gjøre.

  • Marie Moen Kingsrød
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Stadig mer forskning peker på at svaret kan ligge i de hormonforstyrrende stoffene du får i deg hver dag, ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) og Universitetet i Uppsala. Se oversikt nederst i saken.

Tidligere i år meldte Verdens helseorganisasjon (WHO) at fedmeepidemien slår hardere enn forventet. WHOs prognoser viser at innen 15 år vil 76 prosent av norske menn være overvektige.

Nå er rundt halvparten av ossovervektige.

Det er naturlig å legge skylden på folks stillesittende livsstil og usunne kosthold. Men nå mener en rekke forskere at en annen uventet faktor også kan spille en viktig rolle.

– Den globale og økende fedmeepidemien kan ikke bare forklares med trening og kosthold. Forskning beviser at hormonforstyrrende stoffer også er en del av det. De siste årene har vi publisert flere studier og artikler om dette, sier forsker og miljøtoksikolog ved Universitetet i Uppsala, Monica Lind, til VG.

Lind og hennes ektemann, medisinprofessor Lars Lind, har forsket på tematikken i en årrekke. Konklusjonen er klar: Det er en sammenheng mellom fedme og miljøgifter man får i seg i hverdagen.

– Man har sett sammenhengen både hos mennesker, i husdyr og hos ville dyr, sier Lind.

Har du genetisk «late» celler? Sjekk her!

Miljøgifter i kroppen

Forsker ved FHI, Merete Eggesbø, sier til VG at hun er helt enig med Lind.

– Nordmenn blir hyppig eksponert for kjemikalier som kan bidra til overvekt. Det jobbes i EU med å få på plass en god og rutinemessig testing av kjemikaliers hormonhermende effekt, men dette arbeidet går dessverre ganske sakte, sier Eggesbø. Hun uttaler seg ikke på vegne av FHI om denne saken.

Disse hormonforstyrrende kjemikaliene bekjempes av myndighetene. Flere slike stoffer er strengt regulert, og det pågår prosesser for å begrense bruken.

Nordmenn har rundt 40 ganger flere miljøgifter i kroppen i dag enn for 60 år siden, ifølge Miljødirektoratet.

– Vi ser at det er veldig mange ulike stoffer som kan bidra til negative helseeffekter som fedme. Dette er stoffer vi gjerne omgir oss med hver dag. Alt fra ftalater i plast til sprøytemidler i mat, sier Lind.

Forskeren forklarer hvordan det fungerer: Hormonforstyrrende stoffer påvirker metabolismen i kroppen din. Det vil si at kjemikaliene blant annet kan ha en innvirkning på hvordan maten du spiser brytes ned – også sukker.

Har du lest denne? Overvekt starter i barnehagen

Kroppens energisystem omprogrammeres

Det ser ut til at noen stoffer kan stimulere dannelsen av fettceller og påvirke appetitten. Det kreves mer forskning for å vite akkurat hvilke stoffer som forårsaker dette.

– Eksponering for kjemikalier tidlig i livet kan bidra til at kroppens energisystem omprogrammeres slik at du lett går opp i vekt, og det er vanskelig for deg å gå ned, sier Lind.

Hun viser til en av sine studier der i overkant av tusen 70-åringer ble studert og fulgt i ti år. Da oppdaget forskerne at høye nivåer av kjemikalier i blodet økte risikoen for at metabolismen blir påvirket (gjennom blant annet overvekt, høyt blodtrykk, diabetes osv.)

– Det finnes overbevisende eksperimentelle forsøk som viser følgende: Hvis stamceller blir utsatt for visse miljøgifter, danner de flere fettceller enn skjelettceller. Vi har i vår egen nye studie sett en sammenheng mellom miljøgifter og hvor raskt barnet vokser i spebarnstiden, noe som er en risiko faktor for senere overvekt, sier Eggesbø ved FHI.

Studien Eggesbø viser til er basert på data fra syv ulike europeiske land (deriblant Norge), og ble publisert tidligere i år.

– Ulike miljøfaktorer kan gjøre at noen lettere legger på seg og vil ha større problemer med å holde en normal vekt enn andre, og det pågår mye forskning rundt dette nå, sier hun.

Miljødirektoratet bekrefter at overvekt og kjemikalier kan ha en sammenheng.

– Det er mistanke om at økt forekomst av allergi, fedme og diabetes 2 kan skyldes forstyrrelser i hormonbalansen, sier seksjonsleder i kjemikalieavdelingen i Miljødirektoratet, Heidi Morka, til VG.

Dette kan også ha en sammenheng med den såkalte cocktail-effekten. Dette skriver miljømyndighetene på sine nettsider:

«Ut fra det vi vet i dag, gir de hormonforstyrrende stoffene liten skade hver for seg. Men mennesker og dyr utsettes for mange hormonforstyrrende og andre skadelige stoffer hver dag, og vi vet lite om hvordan en slik cocktail av stoffer til sammen påvirker oss.

Vi er derfor bekymret for skadene denne kjemikaliecocktailen kan påføre mennesker og dyr på sikt.»

Les også: Å føle seg fet kan føre til fedme

SLIK KAN DU SJEKKE: Folkehelseinstituttet anbefaler å hormonsjekke produktene før du bruker dem. Forbrukerrådets hormon-app er gratis. Foto: Stian Lysberg Solum , NTB scanpix

STOFFENE DU BØR UNNGÅ

Dette er noen av stoffene myndighetene mener det er godt dokumentert at har hormonforstyrrende effekter (og mistenkes derfor å føre til overvekt):

** Bisfenol A

Bisfenol A brukes i mange forskjellige produkter som plast, maling og lim. Det kan finnes i medisinsk utstyr, CD-plater, transportmidler osv. I Norge er bisfenol A påvist i slam fra renseanlegg og sedimenter fra Mjøsa og Drammens-området og i sedimenter langs kysten. Stoffet er også påvist i fisk i de samme områdene og i blåskjell og torskelever langs kysten. Bruk av bisfenol A i tåteflasker ble forbudt i 2011.

** Ftalatet DEHP

DEHP finnes i plast, gummi, maling og lim. DEHP er forbudt i leker (for barn opp til 14 år) og småbarnsprodukter (opp til tre år). Man antar at mat er den viktigste kilden til eksponering, spesielt for voksne.

** Nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater

Nonyl- og oktylfenoler og deres etoksilater har vært brukt i en rekke produkter, blant annet vaske- og rengjøringsmidler, bilpleiemidler og maling. Stoffene ble forbudt på de fleste bruksområder fra 2002.

** PCB

Ny bruk av PCB ble forbudt i 1980, men PCB finnes fortsatt i en del gamle produkter og materialer. PCB kan fortsatt lekke ut fra gamle produkter og materialer, særlig når de ender opp som avfall. Utlekking kan også skje fra forurenset grunn og sedimenter. Norge tilføres i tillegg PCB gjennom hav- og luftstrømmer.

** Tinnorganiske forbindelser (TBT og TFT)

Konsentrasjoner av organiske tinnforbindelser har blitt målt fra stasjoner langs kysten. Det er funnet forhøyede nivåer av TBT i sedimenter nær skipsverft, marinaer og trafikkerte havner og skipsleier. Forhøyede nivåer er også funnet i blåskjell og purpursnegl. TBT og TFT står på prioritetslisten, og er også forbudt i produkter.

SLIK UNNGÅR DU HORMONFORSTYRRENDE STOFFER:

** Hormonsjekk produktene du bruker. For eksempel Forbrukerrådets hormonapp kan beskytte deg mot eksponering for stoffer i sjampoer, kremer, våtservietter etc.

** Unngå teflonpanner og hermetikk med hvit belegg. Det kan inneholde giftstoffer.

** Ikke ta imot kvitteringen i butikken, eller vask hendene når du har tatt i den.

** Reduser støvmengden hjemme. Dersom miljøgifter finnes i teknisk utstyr (som for eksempel PC-en) kan støvet være en eksponeringskilde.

** Fisk er bra sunt og viktig for kroppen – men inneholder også miljøgifter. Vær oppmerksom på det, og vurder å ikke overdrive inntaket.

** Unngå mat som er dekket med plast. Plasten kan for eksempel inneholde ftalater som er giftige.

Kilder: Miljødirektoratet, Folkehelseinstituttet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder