STOPP: Et godstog fra operatøren Cargolink ble stanset uten at føreren hadde papirene i orden. Nå har tilsynet funnet flere sikkerhetssvikter i selskapet. Foto: Sigmund Krøvel-Velle , Samfoto , NTB Scanpix

Jernbanetilsynet: Lokfører var ikke ferdig utdannet – kjørte godstog alene

Jernbanetilsynet har funnet alvorlige sikkerhetsbrudd hos godsselskapet Cargolink. Selskapet risikerer utestengelse fra norske jernbaner, hvis ikke de raskt retter seg etter tilsynets pålegg.

 • Øyvind Gustavsen
 • Stella Bugge

Artikkelen er over fire år gammel

6. november ble et godstog tilhørende Cargolink stanset på Ål stasjon etter mistanke om at lokføreren ikke hadde fullført utdanningen. Føreren ble umiddelbart tatt ut av tjeneste, selv om Cargolink mente at alle papirer var i orden, ifølge Drammens Tidende.

Han hadde i noe tid kjørt godstog på egen hånd for Cargolink.

I dag, tre måneder senere, har Cargolink ennå ikke fremlagt tilfredsstillende dokumentasjon på førerens kompetanse, opplyser direktør i Statens Jernbanetilsyn, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, til VG.

– Vi driver tilsyn med 33 jernbanevirksomheter. Om de er private eller offentlige, frakter gods eller passasjerer er kravet det samme: De skal ha førere som kan gjøre den jobben sikkert, og det betinger også at de har den kompetansen som regelverket krever sier han.

Cargolink hevder at lokføreren har nødvendig utdannelse og mener tilsynet har begått saksbehandlingsfeil.

Avdekket en rekke svakheter

Etter hendelsen i november gjennomførte Jernbanetilsynet i november og desember en omfattende revisjon av Cargolinks styringssystem. Det betyr at de blant annet undersøkte selskapets evne til risikoanalyse for de aktuelle områdene toget skal kjøre, krav til lokføreres utdannelse og hvordan kunnskapen vedlikeholdes. En rekke svakheter ble oppdaget.

I en tilsynsrapport skriver tilsynet: «Det er store mangler i dokumentasjonen til Cargolink når det gjelder sertifisering av førere etter førerforskriften.»

Videre kritiseres godselskapet skarpt for ikke å kunne «redegjøre for den dokumenterte kompetansen som kreves for å få sertifikat. Og det er ingen henvisninger til gjeldende regelverk i Cargolinks styringssystem.»

HUSKER DU? Hver dag er i gjennomsnitt 223 persontog forsinket eller innstilt.

– Vesentlig sikkerhetsmessig betydning

Direktør i Statens Jernbanetilsyn, Erik Ø. Reiersøl-Johnsen, betegner funnene som «alvorlige».

– Dette er ting som har vesentlig sikkerhetsmessig betydning over tid hvis det ikke blir rettet opp, sier han til VG.

Cargolink har nå fått den foreløpige revisjonsrapporten, med beskjed om å utbedre sine sikkerhetsrutiner umiddelbart.

– Selskapet vil bruke de neste timene og dagene på å rette opp i ting vi har påpekt. Noen endringer vil ta noe lengre tid, fordi det handler om rutiner, sier Reiersøl-Johnsen.

Cargolink har per dags dato sikkerhetssertifikat til å trafikkere hele det nasjonale jernbanenettet.

– Risikerer de å miste sikkerhetssertifikatet?

– Hvis de ikke retter opp i våre pålegg, er det et mulig utfall. Men vi har nå en konstruktiv dialog med selskapet og har god grunn til å tro at de vil rette opp avvikene innen de tidsfrister vi setter, sier Reiersøl-Johnsen.

VG har tidligere undersøkt lønnsomheten til godsselskapene. Både CargoNet og Cargolink har hatt blodrøde tall i en årrekke.

Anklager tilsynet for feil

Cargolink har i et syv siders langt brev sendt via selskapets advokatkontor klaget på en rekke av påpekningene fra Jernbanetilsynet.

De mener tilsynet ikke har hjemmel for sitt vedtak og at de har begått saksbehandlingsfeil. De anklager tilsynet for å ha gitt «manglende veiledning og svært korte frister». De hevder endog at tilsynet har «en feilaktig forståelse» av innholdet i førerforskriften.

Ettersom tilsynets mandat er å undersøke om togaktører følger regelverket for jernbanedrift i Norge, er dette en svært sterk påstand.

Cargolink mener at lokføreren har både gyldig sertifikat og førerbevis.

– Denne lokføreren har deler av Norsk jernbaneskole og annen tilleggsutdanning i tilsvarende kategori. I forskriften står det at man må gå jernbaneskolen eller tilsvarende, sier Kjell Owrehagen, administrerende direktør i Cargolink.

Alle lokførerne er formelt ansatt i Trainlink AS, men de jobber kun for Cargolink og forholder seg til Cargolinks styringssystem.

Owrehagen vil ikke kommentere de andre tingene som Jernbanetilsynet har påpekt i sin revisjonsrapport.

– Vi er i en veldig konstruktiv og god dialog med Jernbanetilsynet for å finne en løsning, sier Owrehagen som regner med at denne saken vil få et godt utfall og at det ikke kommer så langt at Cargolink blir utestengt fra det norske jernbanenettet.

VG har tidligere omtalt den markante nedgangen i godstrafikk med tog i Norge. I 2014 ble det sendt en halv million containere med jernbanen i Norge.

Les også

 1. Krangler om navn på ny jernbaneskole

  Norsk jernbane har skrikende behov for flere lokførere. Den offentlige jernbaneskolen har brukt 37.
 2. VG GRANSKER JERNBANEN: Klarer ikke å tjene penger på godstog

  Kampen om jernbanegodset koster mer enn det smaker. – Hvis ikke dette snur, må vi kutte enkelte strekninger eller pakke…
 3. Tungtransporten får skylden for nesten all slitasje på norske veier

  Tungtransporten får nesten all skylden for slitasjen på norske veier, ifølge en rapport fra Transport økonomisk…
 4. VG GRANSKER JERNBANEN: Slik har politikerne sviktet godstogene

  Politikerne lovte å få fart på godstogene. Men da pengene lå på bordet, ble de brukt på nye persontog i stedet.
 5. Lastebil raskere enn toget

  Du trodde kanskje at godstoget lett vinner et kappløp med en lastebil?

Flere artikler

 1. Uenighet med Jernbanetilsynet bidro  til at Cargolink avvikler

 2. Pluss content

  Vurderer opptrapping av lokførerstreiken: Dette krangler de om

 3. Norsk godstogselskap avvikler - svensk selskap vil ta over

 4. 15 år etter Åsta-ulykken: Lokføreren så grønt da signalet skulle vist rødt – ingen kan forklare hvorfor

 5. Seks av ti Nav-kontorer brøt loven: Unge fikk ikke hjelpen de har krav på

Fra andre aviser

 1. La meg slå det fast en gang for alle. Vi gambler ikke med sikkerheten på norsk jernbane | Ketil Solvik-Olsen

  Aftenposten
 2. Hva har du gjort for å unngå togstreiken, NSB-sjef Geir Isaksen? | Grethe Thorsen

  Aftenposten
 3. Togstreiken bør avsluttes | Geir Isaksen

  Aftenposten
 4. Forsker: Togstreiken handler ikke om lønn – men om posisjon

  Aftenposten
 5. Råderett over jernbanen for kommende generasjoner

  Fædrelandsvennen
 6. Ja til EUs fjerde jernbanepakke

  Fædrelandsvennen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder