FOREBYGGENDE: Det man gjør gjennom livet kan ha innvirkning på om man får demens eller ikke, men man kan ikke helgardere seg mot å få sykdommen.

FOREBYGGENDE: Det man gjør gjennom livet kan ha innvirkning på om man får demens eller ikke, men man kan ikke helgardere seg mot å få sykdommen. Foto: Microstock,

Lev sunt - unngå eller brems demens

Men man kan likevel ikke helgardere seg mot sykdommen

Det som er bra for hjertet er bra for hjernen, viser en fersk studie om demens.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Dermed har man enda en grunn til å stumpe røyken, passe blodtrykket, holde seg i form og unngå diabetes.

Det er nemlig en klar sammenheng mellom livsstil og demens, ifølge forskningsrapporten World Alzheimer Report 2014 som publiseres i dag.

Studien fra organisasjonen Alzheimer’s Disease International er gjort ved King’s College i London og er basert på analyser av den forskningen som foreligger i dag.

Resultatene viser også at demens og sosiale faktorer som lav utdanning følger hverandre.

Fire viktige faktorer

– Det sterkeste belegget for en mulig årsakssammenheng med demens er lav utdanning tidlig i livet, høyt blodtrykk midt i livet og røyking og diabetes gjennom hele livet, heter det i rapporten.

Ordtaket en sunn sjel i et sunt legeme holder dermed fortsatt stikk.

– Det ser ut til at vi kan bekjempe en del demenstilfeller ved å følge de samme rådene som gjelder for hjerte- og karsykdommer, sier Lisbet Rugtvedt, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen som formidler rapporten fra Alzheimer’s Disease International.

– Slag er blant de hjerte- og karsykdommene som kan gi demens, sier Rugtvedt.

Sammenhengen mellom lav utdanning og demens forklarer hun slik:

– Vi vet at de som har høyere utdanning i større grad røyker mindre og er mer fysisk aktive.

Les også: Mer utdanning gir mindre risiko for demens

Men ifølge studien er det ikke nok bevis for å hevde at livsstilsendringer kan forhindre demens på individnivå.

– Ved å følge disse rådene kan man sannsynligvis utsette starten av en demenssykdom, sier Anne Rita Øksengård, spesialist i geriatri og forskningsleder i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Les også: Mener kolesterolmedisiner kan forebygge demens

Røyk = risiko

Øksengård legger til at forskning fra Verdens helseorganisasjon viser at man reduserer risikoen for demens hvis man stumper røyken.

Rugtvedt mener myndighetene nå må ta grep og gjøre sitt for å forebygge både demens og hjerte- og karsykdommer. Som å innføre mer gym i skolen og få tredemøller og treningsapparater inn på sykehjem og eldresentre. Samt legge til rette for sykling og gåing i de store byene.

En norsk studie viser at kun én av fem demente får diagnose.

Aldri for sent

– Man kan jobbe hele livet med være fysisk aktiv og bruke hjernen. Det er ikke for sent å begynne og har stor verdi. Men det betyr ikke at man har hundre prosent garanti mot å få demens siden vi vet at demens kan ramme alle, sier Rugtvedt.

Dag Årsland, forskningssjef ved Stavanger universitetssykehus, senter for eldremedisin, har ikke sett den ferske rapporten men synes den høres lite kontroversiell ut. Dette stemmer med hva man har sett tidligere.

– Det som er interessant er at det åpenbart er et forebyggingspotensial, sier Årsland til VG. Men legger til at dette ikke betyr at demens kommer til å forsvinne som sykdom selv om man kan få en positiv effekt ved å trene og stumpe røyken.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder