KOSTER MER: Teleoperatørene tar mer betalt for samtaler til femsifrede numre enn åttesifrede. Forbrukerrådet mener det er en unødvendig ekstrakostand for forbrukere når de ringer til offentlige virksomheter som benytter seg av slike numre. Foto: NANNA JOHANNESSEN

Forbrukerrådet ber flere offentlige virksomheter bytte dyre telefonnummer

Forbrukerrådet reagerer på at flere offentlige norske virksomheter benytter dyre femsifrede telefonnummer til sine servicetelefoner.

Artikkelen er over tre år gammel

– Femsifrede nummer er dårlig service. Forbrukerne skal ha enkel tilgang til offentlige etater. Det inkluderer å kunne ringe til sykehuset, politiet eller kommunen sin uten at det skal koste ekstra. Offentlige etater må bytte ut sine femsifrede nummer med vanlige nummer som ikke koster noe mer, sier fagdirektør for offentlige tjenester og helse i Forbrukerrådet, Anne Kristin Vie.

Blant de 23 offentlige virksomhetene som Forbrukerrådet opplyser benytter seg av femsifrede telefonnummer, finner vi flere sykehus og helseforetak, store kommuner, samt offentlige etater.

– Samtlige telefonoperatører tar mer betalt for en samtale til et femsifret nummer enn et vanlig telefonnummer. En 10-minutters lang samtale vil som regel koste et sted mellom 20 og 30 kroner, avhengig av hvilken operatør man har, sier Vie.

Vie trekker frem at kostnaden er en unødvendig ekstraavgift for forbrukerne.

– De offentlige virksomhetene tjener selv ingenting på dette. Inntektene går rett til mobiloperatørene. En slik ekstrakostnad er svært lite servicevennlig overfor forbrukerne, sier Vie.

Les også: Slik lever mobilbatteriet tre ganger lengre

EKSTRAAVGIFT FOR FORBRUKEREN: Fagdirektør Anne Kristin Vie i Forbrukerrådet oppfordrer offentlige virksomheter til å droppe femsifrede telefonnumre. Foto: Foto: Ole Walter Jacobsen

Forbrukerrådet byttet til vanlig nummer

Frem til i fjor benyttet også Forbrukerrådet seg av femsifret telefonnummer:

– Vi så at den ekstra kostnaden med et femsifret nummer ga dårligere service til de som ønsket å kontakte oss, så vi bestemte oss for å bytte det ut. Det var enkelt å bytte til et vanlig telefonnummer, og vi har bare fått gode tilbakemeldinger på dette. Basert på vår erfaring synes vi derfor at andre offentlige etater burde gjøre det samme, sier Vie.

VG har kontaktet flere av de offentlige virksomhetene som benytter seg av femsifrede telefonnumre, som bekrefter at det er forbrukeren som må betale kostnaden til sin operatør.

Kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem ved Oslo universitetssykehus sier at de sjelden får reaksjoner på at de har et femsifret telefonnummer til sitt sentralbord:

– De som har jevnlig kontakt med ulike enheter ved sykehuset, ringer direkte til disse på åttesifrede nummer, slik at disse ikke har noen ekstra utgifter ved å ringe. For oss har et femsifret nummer enkelte fordeler, blant annet knyttet til beredskap, sier han.

Stor rapport: Så bra mobildekning har Telenor og Telia

Har egne direktenumre

Informasjonsdirektør Eva Hille i Bergen kommune opplyser at kommunen benytter seg av femsifret nummer til sitt sentralbord for at det skal være kort og enkelt å huske for innbyggerne:

TIPSNUMMER: Dersom du ønsker å tipse tolletaten om tollovertredelser må du ringe et femsifret nummer.

– Telefonnummeret benyttes blant annet når det oppstår spesielle hendelser hvor innbyggerne kan ha bruk for å nå kommunen sin raskt og enkelt. Da kan det være skilter med det femsifrede nummeret som vises omkring i Bergen, skriver hun i en e-post-.

Hun legger til at de fleste tjenestene i tillegg har egne direktenummer som innbyggerne kan ringe.

– Disse er annonsert både på kommunens nettsider og i elektroniske kataloger som eksempelvis gule sider. Det er også mulig å ringe sentralbordet på det åttesifrede nummeret til ordinær takst, sier hun.

Tolletaten benytter seg av femsifret telefonnummer til sin tipstelefon:

– Tolletaten har en velfungerende tipstelefon om tollovertredelser. Nummeret er lett å huske og bruke for dem som vil tipse. Vi er interessert i gode løsninger hvor forbrukeren ikke trenger betale for å bruke ordningen, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Thore Simenstad i Tolldirektoratet i en e-post.

Les også: Slik kan hjemmet ditt bli hacket

Drammen dropper nummeret

Statens vegvesen forteller at de benytter seg av femsifret telefonnummer fordi teleselskapene tilbyr tekniske sentralbordløsninger i tilknytning til slike numre:

– Vi er avhengige av disse løsningene for å kunne håndtere innkomne samtaler fra publikum på en god måte. Det dreier seg om meny med tastevalg, køstyring, styring av åpningstider, etc. Dersom en innringer opplever å havne i kø, kan innringeren velge å bli tilbakeringet, i stedet for å vente på svar. Slik unngår man at tellerskrittene løper mens man venter. Publikums betaling går til teleselskapene, vi tar ikke betalt for å besvare telefonhenvendelser fra publikum, sier Linda Grønstad i Statens vegvesen til VG.

Av de offentlige virksomhetene VG har tatt kontakt med svarer bare én at de skal avvikle bruk av femsifret telefonnummer. I en e-post til VG skriver Kjetil Kleveland ved service og administrasjon i Drammen kommune at kommunen kommer til å bytte ut det femsifrede telefonnummeret fra og med 1. juni.

–Det er altså kun noen få dager igjen med femsifret nummer, selv om dette kommer til å fungere parallelt med det nye en stund. Fra 1. oktober vil det nåværende femsifrede nummeret være helt faset ut, skriver Kleveland.

Også Oslo kommune forteller at det nå arbeides med en telefonløsning som innebærer at de vil etablere et åttesifret alternativ:

– Vi har ikke erfaringer som viser at dagens ordning med femsifret nummer har vært til hinder for kontakt med kommunen, men mener likevel at dette vil være en enda bedre løsning enn dagens, svarer Jon Øgar i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune.

Kommunikasjonsrådgiver Sveinung Engeland i Kartverket forteller at de bruker femsifret nummer fordi de har kontorer over hele landet, og ønsker et stedsuavhengig nummer:

– Vår erfaring er at dette er enklere for folk å forholde seg til enn geografiske telefonnumre, skriver han i en e-post til VG.

VG-sjekk: Så bra er Apple-klokken

Dette svarer de to største teleoperatørene:

Telenor:

Informasjonssjef Anders Krokan i Telenor opplyser til VG at spesialnummer er nummer som er bestilt av kunden, er lette å huske, og hvor det ofte ligger en spesialutviklet funksjon bak:

– Eksempler på slik funksjonalitet er talemeldinger, tastevalg, køordninger, posisjoneringsoppslag, sett-over-løsninger etc. Et eksempel på slit spesialnummer er f eks 02800 til politiet. Ved anrop til femsifrede nummer vil det være flere ledd involvert i oppsettet av samtalen. De fleste med slikt spesialnummer har også et sentralbordnummer, men velger av ulike årsaker å henvise sine kunder til spesialnummeret. Politiet har for eksempel både 112 og sentralbordnumre til sentrale, regionale, lokale og spesielle avdelinger og enheter – i tillegg til 02800. Som for alle andre anrop til telefonnumre, har operatørene en fortjeneste. Fortjenesten avhenger av en rekke forhold, ikke minst hvor fordyrende funksjonaliteten er. Prisene til spesialnumre fastsettes i konkurranse og er oppgitt på operatørenes hjemmesider, sier Krokan.

Telia:

Senior kommunikasjonsrådgiver Ellen C. Scheen i Telia Norge sier til VG at alle ulike produkter, tjenester og priser må sees i en helhet, og at de hele tiden vurderer sine priser og abonnementspakker, og hva som skal inngå i disse – inkludert spesialnumre:

– Våre kostnader for å sette opp en samtale til et femsifret nummer er høyere enn å sette den opp til et «vanlig» nummer, og derfor blir denne trafikken dyrere enn vanlige samtaler. Ofte er det en spesiell funksjonalitet som er knyttet til femsifrede numre, for eksempel at samtalen rutes til en ledig kundebehandler eller et ledig lokalkontor. Slik ekstra funksjonalitet gjør da at samtalen blir dyrere enn om du ringer til et vanlig åttesifret nummer. For øvrig er det viktig å presisere at bedrifter, organisasjoner og offentlige etater selv velger om de vil være tilgjengelig på vanlige åttesifrede nummer eller på femsifrede numre, sier Scheen.

Advarer mot sosiale medier: Er du nedenfor- ikke bruk Facebook

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder