I VANNET: Fylkesmannen frykter at giftstoffer fra avfallet har eller vil spre seg til grunnvannet. Grunneier og de som står bak virksomheten er nå politianmeldt for brudd på forurensingsloven.
I VANNET: Fylkesmannen frykter at giftstoffer fra avfallet har eller vil spre seg til grunnvannet. Grunneier og de som står bak virksomheten er nå politianmeldt for brudd på forurensingsloven. Foto:,

Skraphandlere politianmeldes - fant bilbatterier og oljetønner i skogen

Brente bildekk

FORBRUKER

Kloakk ble tømt i grøfta

I flere år skal øst-europeerne ha samlet inn skrap og videresolgt metallet. Det som ikke ble solgt ble liggende i skogen.

  • Sverre Holm-Nilsen
Publisert:

Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold har politianmeldt en grunneier og en gruppe til nå ukjente gjerningsmenn etter at det ble avdekket store mengder miljøskadelig søppel og skrot ved et småbruk i indre Østfold.

Politiet sier til VG at foreløpig har kun grunneieren vært inne til avhør. De som skal ha stått for selve skraphandlervirksomheten er ifølge politiet omreisende rumenere.

De skal ha hatt tilhold på gården i flere perioder de siste årene.

– De har reist rundt og spurt om å få søppel. Metallet har blitt skilt ut og levert til steder som har kjøpt dette, sier en politiførstebetjent ved det lokale lensmannskontoret til VG.

Flyfotoer av området viser at søppelhaugen begynte å vokse en gang etter 2012. Et område på ca. 400 meter ble brukt til den ulovlige avfallsplassen, mener Fylkesmannen.

Forurensing

I politianmeldelsen som VG har fått innsyn i, blir rumenerne og grunneieren anmeldt for en rekke forhold som ble avdekket. Navnet på grunneieren er unntatt offentlighet.

Grunneieren skal ha gitt skraphandlerne tillatelse til å drive virksomhet på eiendommen sin, men til tross for at virksomheten har vart i flere år, foreligger det ikke noe organisasjonsnummer.

Da Fylkesmannen var på tilsyn, skal grunneieren ha opplyst at skraphandlerne mest sannsynlig var i Oslo for å selge varene sine.

Les også: Tiltalt for svindel av over 400 selskaper

Skraphandlerne skal ha bodd på eiendommen, og det funnet spor av at kloakk ble tømt rett i en grøft på småbruket. På grunn av fare for miljøet, er dette ulovlig.

«Under tilsynet fant Fylkesmannen toalettavfall, sannsynligvis fra campingvogn/bobil, som var tømt i veien og ned i grøft. Sporene tyder på at dette er fast tømmepunkt», står det i rapporten. Fylkesmannen mener at det «åpenbart» drives ulovlig avfallsvirksomhet, og at dette har ført til forsøpling og forurensing i området.

Flere steder på eiendommen var det «lagret, dumpet og brent større mengder avfall av ulik type», står det i rapporten. På eiendommen ble det funnet tydelige spor etter åpen brenning av avfall. Ifølge Fylkesmannen gir dette fare for giftig utslipp til luft og vann.

Les også: Miljødirektoratet: – «Urovekkende mengder giftstoffer»

Blant annet brente bildekk ble avdekket. I anmeldelsen som ble levert til politiet, skriver Fylkesmannen at dette gir svært forurensende utslipp av sot, støv og miljøgifter.

Fylkesmannen mener også at det er fare for at forurensingen fra eiendommen sprer seg til grunnvannet i området. Bilder fra området viser hvordan avfall har blitt kastet i et vann inne på eiendommen.

Les også: Norske forbrukere risikerer helseskader

Brukte bilbatterier er klassifisert som farlig avfall og må håndteres på lovlige avfallsmottak. På eiendommen ble disse oppbevart usikret.

Kan få bøter

I anmeldelsen skriver Fylkesmannen at de mener at de ukjente gjerningsmennene er straffansvarlige for virksomheten, men at grunneieren må kunne straffes for å ha det «forurensingsfarlige avfallet på sin eiendom».

Les også: Giftfunn i barneutstyr - Forbrukerrådet frykter mørketall

– Vi vil understreke at også medvirkning er straffbart. Grunneier har tillatt den ulovlige virksomheten å utvikle seg uten forsøk på å gripe inn, skriver miljøverndirektør Karsten Butenschøn i anmeldelsen til politiet.

I tillegg til politianmeldelsen risikerer grunneieren bøter fra Fylkesmannen. Mannen har blitt gitt en frist til august på å avvikle, utbedre og rydde tomten for det som myndighetene mener er farlig avfall.

Dersom dette ikke gjøres, risikerer grunneieren en engangsbot på 40.000 kroner, samt 10.000 pr. uke.

Her kan du lese mer om