DYRERE PLASTPOSER: De vanlige handleposene kan bli dyrere i løpet av våren.
DYRERE PLASTPOSER: De vanlige handleposene kan bli dyrere i løpet av våren. Foto:Mona Langset,

Her er regjeringens posehøringsforslag: Slik blir handleposeavgiften

FORBRUKER

Små poser og de som er lagd av kraftig plast slipper avgift. For de fleste andre handleposer, foreslår regjeringen en poseavgift på 1,50 kroner per enhet.

Publisert: Oppdatert: 21.01.15 18:34

Det går frem av høringsnotatet som Toll- og avgiftsdirektoratet, på vegne av Finansdepartementet, sendte ut like før helgen.

Avgiftsplikten pålegges produsentene og importører av plast- og papirposer.
Den endelige regningen ender sannsynligvis allikevel opp hos kundene.

– Ja, det er grunn til å regne med at kostnadene med økt priser på bæreposer må hentes inn gjennom økte priser på poser, sier direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt.

De er Norges klart største dagligvareaktør og står butikkkjeder som Meny, Spar, Kiwi og Joker.

- Dyrere for bransje og kundene

* Det skal ikke være avgjørende hvor mye plast det er i posen for at den skal være avgiftspliktig. Litt plast i blandingen er nok til full avgift.

* Bæreposer lagd av kun plantestivelse (som mais og potetstivelse) foreslår de at skal slippe avgiften.

* I avgiftsforslaget blir det ikke skilt på om posen er fremstilt av biobasert, materialgjenvunnet plast eller er en tradisjonell plastpose.

– Det er overraskende at Regjeringen innfører en avgift som rammer miljøvennlige bæreposer like hardt som tradisjonelle plastposer. Her hadde myndighetene en mulighet til å sørge for at miljøvennlige bæreposer fikk et gjennombrudd, men velger å ikke gripe muligheten, sier Gultvedt til VG.

– Vi i avfallsbransjen er opptatt av å skape etterspørsel etter resirkulerte råvarer. Plastposer av gjenvunnet plast bør derfor kunne sidestilles med nedbrytbare poser, sier fagsjef i Avfall Norge, Henrik Lystad.

Deres medlemmer organiserer mer enn 95 prosent av husholdningsavfallet i Norge.

Plantestivelsesposer kan skape gjenvinningsproblemer

De mener også at de foreslått avgiftsfrie bæreposene bare laget av plantestivelse kan forårsake problemer for dagens gjenvinningsmaskiner.

– Det kan være en problemstilling at maskinene som skal gjenvinne disse kan få problemer med å takle posene som kun er lagd av nedbrytbart materiale. Det gjelder typisk når disse posene blir brukt til innsamling av matavfall eller plastgjenvinning. Det finnes imidlertid nye typer bioplast. Poser basert på denne plasten kan materialgjenvinnes ubegrenset sammen med annen plast, sier Lystad.

- Mer byråkrati

Kiwi har tidligere varslet at de ønsket å bytte ut plastposene sine med mer miljøvennlige poser. Disse inneholder 50 prosent resirkulert plast, 20 prosent biomateriale laget av skjell, og bare 30 prosent ny plast.

– Modellen man legger seg på innebærer mer byråkrati og økte kostnader for butikkene og kunden, sier Gultvedt til VG.

* Papirposer uten hank foreslås også omfattet av avgiften. Poser lagd av materialgjenvunnet papir vil også bli avgiftsbelagt med 1,50 kroner per enhet.

* Avfallsposer på rull kjøpt i butikken er ikke foreslått avgiftspliktig. Det sammme gjelder poser fra avfallsselskapene som kun er ment til avfallshåndtering.

Les: Frykter Jensen-posen vil skade miljøet

900 millioner bæreposer

Ifølge tall fra Miljødirektoratet ble det i 2012 brukt rundt 900 millioner bæreposer av plast i Norge. Dette innebærer ifølge høringsnotatet at hver innbygger i gjennomsnitt brukte 180 plastbæreposer i løpet av året.

Fritar bærenett av kraftig plast

* Handlenett eller bæreposer beregnet for flere gangers bruk, som kan likestilles med bærenett og vesker, foreslår Regjeringen at skal slippe avgiften.

Dette gjelder for eksempel bærenett lagd av kraftig plast, som «ikke bare er en tykkere versjon av ordinære plastposer. (eksempel polypropylen og nylon.») Det samme gjelder handleposer av bomull og lin og liknende materialer.

Mange tviler på miljøeffekten

Selv om regjeringen og samarbeidspartiene hadde ført opp poseavgiften som miljøavgift under overskriften «Grønt skatteskift», er det få som ser noe miljøeffekt. Miljødirektoratet konkluderte allerede i 2008 med at plastposene var et lite miljøproblem.

* De minste posene under fem liter er fritatt for avgift for at «fruktposer, brødposer på rull, små papirposer og liknede skal falle utenfor avgiftsplikten. Det samme gjelder de små posene som en typisk får i et apotek eller parfymeriet.

Ikke bra for miljø, bransje eller kunder

– Dette er en avgift som verken er bra for miljøet, for bransjen eller for kundene. Den kan også få store ringvirkninger for hele resirkuleringstanken. Virke er bekymret for bransjens oppslutning om frivillig betaling til plastgjenvinning når de får poseavgift på toppen, sier direktør for dagligvare i Virke, Ingvill Størksen.

Hun savner en utredning og en begrunnelse for hele poseavgiften.

– Det må da finnes enklere og mindre byråkratiske måter å ta inn en milliard ekstra i avgifter, sier Størksen.

Unntar store sekker

* Avgiftsplikten er ifølge forslaget ikke ment å omfatte poser som har en størrelse som gjør de uegnet som bæreposer. Derfor er bæreposer over 80 liter, som for eksempel avfallssekker, unntatt fra avgiften.

Også såkalte toppsveisede poser, som for eksempel emballasje rundt toalettpapir og bleier skal etter forslaget ikke omfattes av avgiftsforslaget.

– Toll- og avgiftsdirektoratet har sendt saken ut på høring. Når fristen er utløpt vil direktoratet oppsummere høringen for oss, og på vanlig måte vil vi vurdere innspill som kommer inn, sier statssekretær Jørgen Næsje i en kommentar til VG.

Høringsfristen for forslaget er satt til 27. februar.

Her kan du lese mer om