KONTROLLAKSJON: Fire av 90 produkter Miljødirektoratet undersøkte inneholdt ulovlig innhold av helseskadelige stoffer, blant annet denne jakken fra Barnas Hus, som nå er trukket tilbake. Foto:Miljødirektoratet,

Giftfunn i barneutstyr: Forbrukerrådet frykter mørketall

Helse- og miljøgifter funnet i barneklær- og leker

Professor i miljømedisin: Kan forårsake hjerneskader hos barn

Forbrukerrådet mener det kan finnes langt mer helseskadelige stoffer i butikkhyllene enn det som blir avdekket.

  • Sverre Holm-Nilsen
ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Tirsdag kunne VG fortelle at Miljødirektoratet fant at fire barneprodukter som inneholdt ulovligekonsentrasjoner av helse- og miljøskadelige stoffer.

Forbrukerrådet har tidligere gjort lignende funn i leketøysbutikker.

Frykter mørketall

Miljødirektoratet skriver at er lite sannsynlig at noen blir akutt syke av å putte disse produktene i munnen, men at stoffene har både helse- og miljøskadelige egenskaper.

I undersøkelsen til Miljødirektoratet, ble 90 produkter undersøkt. Utvalget var valgt ut ifra produkttyper hvor det tidligere har blitt gjort funn.

Ifølge Forbrukerrådet, som tidligere har avdekket lignende funn i leketøysbutikker, har norske barn aldri har blitt eksponertfor flere skadelige kjemikalier fra hverdagsprodukter enn i dag.

Fagdirektør Gunstein Instefjord frykter at funnene bare er toppen av isfjellet. Ifølge Instefjord har det blitt avdekket giftstoffer i ulovlige mengder i opp mot 15 prosenter av leker som er testet i Sverige.

– Vi vil tro at det er grunnlag for å frykte tilsvarende tall i Norge, sier fagdirektøren til VG.

På spørsmål om norske forbrukere kan være trygge på at produktene de handler i butikkene er trygge, svarer fagdirektøren «nei».
– Nei, dessverre. Vi kan ikke være trygge på det, mener Instefjord.

GIFTSTOFFER: Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet ønsker at det letes mer etter giftstoffer i forbruksvarer. Foto:FORBRUKERRÅDET,

Barn sårbare

Professor i miljømedisin, Philippe Grandjean, underviser og har forskergrupper ved Harvard University i USA og ved Syddanske universitetet i Danmark.

Han sier til VG at barn er spesielt sårbare for miljøgifter.

De siste årene har vi blitt stadig mer klar over at barn og foster er mye mer sårbar for forurensning enn voksne, sier Grandjean til VG.

Fordi barn er ekstra sårbare, er bruken av farlige stoffer i leker strengt regulert i Norge. Grandjean sier at det i dag forskes mest på hvordan man skal skåne gravide kvinner og barn mot stoffene.

– SÅRBARE: Professor Philippe Grandjean sier at barn er mer sårbare for miljøgifter enn voksne. Foto:PRIVAT,

– Når skadelig eksponering skjer hos et barn under utvikling, kan skadene medføre nedsatt funksjon av f.eks. hjernen eller immunsystemet, og økt sykdomsrisiko som kan vare resten av livet, sier han.

Vil ha mer tilsyn

De helse- og miljøskadelige stoffene finnes i en rekke produkter, i alt fra matemballasje og elektroniske artikler til leker og klær. Grandjean sier at stoffene sjeldent deklareres på produktet.

– Man kan ikke se stoffene, de lukter ikke og smaker ikke noe, og forbrukeren er derfor avhengig av produsentenes velvilje, sier professoren til VG.

I nabolandene Sverige og Danmark har det blitt utarbeidet egne handlingsplaner for å styrke tilsynet med skadelige kjemikalier i produkter.

– Vi trenger en handlingsplan også i Norge. Det har blitt fremmet et forslag i Stortinget hvor Regjeringen bes utarbeide en handlingsplan for en giftfri hverdag i Norge, sier Gunstein Instefjord.

Fagdirektøren reagerer på at norske myndigheter ikke har kommet på banen med lignende tiltak. De vil at Miljødirektoratet skal gjennomføre flere tilsyn.

– At de gjør slike kontroller er veldig viktig. Vi ønsker at de får ressurser til å kontrollere mer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder