MATINTOLERANSE-GRANSKNINGEN: VG har de siste dagene publisert en rekke saker om matintoleranse-industrien. Helsedepartementets Cecilie Brein-Karlsen (til venstre) reagerer på forholdene VG har avdekket. Foto:FREDRIK SOLSTAD,

Matintoleranse-granskningen: Helsedepartementet : -Tjener penger på å tilby sykdom til friske mennesker

Helsedepartementet mener at matintoleranse-testene VG har gransket i verste fall kan være skadelige for barn. Likevel synes de dagens lovverk er godt nok.

Marie Kingsrød
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

– Det er prisverdig at VG har satt søkelyset mot en bransje som omsetter for store volumer ved å levere ikke-dokumenterte helseråd til befolkningen. Det er viktig at dette kommer ut i åpenheten, sier Cecilie Brein-Karlsen (Frp), statssekretær for helseminister Bent Høie.

De siste dagene har VG gransket matintoleranse-bransjen.

Det har blant annet kommet frem hvordan VGs friske reporter ble stemplet som syk av private klinikker som gjennomfører matintoleransetester.

Matintoleranse-testene omtales av fagpersoner i det tunge medisinmiljøet i Norge som fullstendig verdiløse, men likevel tas undersøkelsene av titusener av nordmenn – også på spedbarn. De fleste av behandlerne som tar disse testene, og setter opp påfølgende dietter, har ikke helseautorisasjon.

Alle sakene om VGs matintoleranse-granskning kan du lese her.

– Kan i verste fall være skadelig for barn

Helse- og omsorgsdepartementet synes forholdene VG har avdekket er alvorlige. De sier dette om industrien bak de kontroversielle matintoleranse-testene:

– Det bør være et tankekors for folk at dette er aktører som tjener penger på å tilby sykdom til friske mennesker, sier Brein-Karlsen.

Likevel synes ikke departementet at loven må endres.

– Alle politikerne VG har pratet med i Stortingets helsekomité mener at en gjennomgang av loven må til. Hva får dere til å være av en annen oppfatning?

– Vi har allerede i dag oppdatert lovverk på dette området. Det er ingen lettvinte løsninger her, men behov for økt bevisstgjøring av forbrukerne og at folk lytter til fastlegen sin. Jeg håper særlig foreldre er bevisst dette, når de tar barna sine til alternative aktører på helsefeltet. I beste fall er det nøytralt, men i verste fall kan det være skadelig. Særlig når det gjelder små barn, sier Brein-Karlsen til VG.

Utfordring

Politikerne VG pratet med i helsekomiteen torsdag mente blant annet at det nå må føres tilsyn, i tillegg til at lovverket må revurderes.

– Dette kan bli så ille at liv står på spill, så her er det politikernes plikt å gripe inn, sa KrF-politiker i helse- og omsorgskomiteen, Olaug Bollestad.

Til dette sier Helsedepartementet at det er utfordrende å føre tilsyn av alternative behandlere. Brein-Karlsen sier det kan høres tilsynelatende fornuftig ut å godkjenne alternativ behandling.

– Utfordringen er at vi har ingenting å godkjenne det ut fra. Skolemedisin utgår jo fra tung faktabasert forskning, det gjør ikke alternativ behandling, sier Brein-Karlsen, som ikke har noen tro på å gjeninnføre kvakksalverloven.

LES OGSÅ: Tar blodtester av spedbarn – eksperter bekymret

– Behandlere må utvise større aktsomhet ved behandling av barn

Departementet reagerer spesielt på at de omstridte blodtestene tas på barn.

– Det er viktig at dette kommer ut i åpenheten, og jeg håper mange – særlig foreldre – har fått et innblikk i at mye av det som selges avvises av dem som sitter på den dokumentert kompetansen. VG omtaler her tester, råd og behandlinger uten vitenskapelig evidens, sier Brein-Karlsen.

STATSSEKRETÆR: Cecilie Brein-Karlsen. Foto:Ingunn Saltbones Leine,VG

– I Sverige er det ulovlig å behandle barn dersom man ikke er helsepersonell. Slik er det ikke i Norge. Er barna godt nok beskyttet?

– Loven skiller i utgangspunktet ikke mellom voksne og barn, men pasientens alder vil være et moment i en helhetsvurdering. Det er ingen tvil om at små barn er mer sårbare for ulike typer behandling, inkludert kostholdsjusteringer. Behandlere må utvise større aktsomhet ved behandling av barn.

Hun fortsetter:

– Ifølge alternativ behandlerloven kan ikke personer som ikke er helsepersonell tilby behandling som kan utsette pasientene for alvorlig helserisiko, sier Brein-Karlsen.

LES OGSÅ:Stortingspolitikere mener lovverket bør endres etter VGs matintoleranse-gransking

Kan ikke utsette pasienter for «alvorlig helserisiko»

– Hva legger dere dere i «alvorlig helserisiko»?

– Hva som ligger i lovens begrep «alvorlig helserisiko» er grundig drøftet i forarbeidene til alternativ behandlerloven. Bestemmelsen (paragraf fem) retter seg mot alle former for medisinske inngrep eller behandling som kan medføre alvorlig helserisiko for pasienten. Risikoen vurderes i utgangspunktet generelt, og ikke i forhold til den enkelte pasient. Ukyndig bruk av legemidler, urter, droger og lignende, kan medføre alvorlig helserisiko. Også manuelle terapiformer og innsprøytning av ulike stoffer eller medikamenter vil kunne omfattes av bestemmelsen.

Brein-Karlsen forklarer videre at selv om behandlingen ikke går under definisjonen om «alvorlig helserisiko», kan det være straffbart.

– Dette kan for eksempel være dersom pasienten har en helsetilstand eller kjent tilleggssykdom som gjør at bruk av behandlingsmetoden vil utsette pasientens liv eller helbred for alvorlig fare, sier Brein-Karlsen.

– Forbrukerombudet vurderer markedsføringen til BioTek-laboratoriet som tar blodtestene som ulovlig. Forbrukerrådet mener det må en gjøres en gjennomgang av loven. Dere synes fremdeles ikke det er nødvendig?

– Dersom Forbrukerombudet kommer til at markedsføringen er i strid med regelverket, kan ombudet pålegge å endre markedsføringen eller gi tvangsmulkt. Helsetilsynet kan også begjære påtale dersom de blir kjent med forhold som er i strid med loven. Deretter kan politiet etterforske og følge opp saken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder