Ukens quiz

VG+ stiller deg enkle og vanskelige spørsmål. Ny quiz ukentlig.