Slik virker hjernen vår

Følelser, hukommelse og tanker er i bunn og grunn kjemiske reaksjoner i hjernen. I gjennomsnitt veier den 1,4 kilo. Kvinnens er litt mindre enn mannens, men i forhold til kroppsvekten er størrelsen den samme.

ARTIKKELEN ER OVER 21 ÅR GAMMEL

Hver hjernehalvdel har forskjellige oppgaver, og kontrollerer den motsatte siden av kroppen. Deler av hjernen spesialiserer seg i enkelte funksjoner.

Når signalene går igjennom hjernen er det de enkelte hjernecellene, nevronene, som sender og mottar elektrokjemiske signaler. Det skjer over forbindelsespunkter som kalles synapser. Såkalte nevropeptider binder seg til mottagere, reseptorer, i synapsene og utløser elektriske forandringer.

HJERNELAPPENE:

* Frontallappen: Kontrollerer planlegging, følelser, personlighet, snakking og bevegelser
* Isselappen: Tolker signaler og sammenfatter informasjon
* Tinninglappen: Høresenter, kontrollerer hukommelse, læring og språk
* Occipitallappen (bakhodet): Synssenteret i hjernen


HØYRE HJERNEHALVDEL:

* Setter sammen biter til en helhet
* Oppfatter hvordan gjenstander er plassert i rommet og i forhold til hverandre
* Oppfatter bilder
* Fatter beslutninger mer på bakgrunn av følelser enn på fakta
* Identifiserer likheter og billedlige uttrykk
* Er intuitiv. Får umiddelbar innsikt tross ufullstendig informasjon
* Oppfatter helheter og overordnede mønstre


VENSTRE HJERNEHALVDEL:

* Er analytisk. Deler situasjoner og ting opp i småbiter
* Er verbal. Bruker ord for å definere og beskrive
* Digital. Bruker tall i forbindelse med regning
* Holder regnskap med tiden
* Er rasjonell, og fatter beslutninger basert på tilgjengelige fakta
* Er logisk. Behandler de enkelte faktorene på en fornuftig måte
* Lineært fungerende. Behandler moment nummer en før moment nummer to


HJERNEN:

Corpuscallosum, hjernebjelken : Binder sammen venstre og høyre hjernehalvdel. Er i gjennomsnitt litt tykkere hos kvinner.

Hypofysen: Utskiller hormoner

Hypothalamus: Kontrollerer blant annet kjønnsdrift og seksualitet

Pons: Del av hjernestammen, viderebringer og mottar informasjon om bevegelse.

Medulla: Del av hjernestammen, kontrollerer respirasjon, fordøyelse og hjerterytme. Hjernestammen forbinder hjernen med ryggraden, og gjør at kroppen kan kommunisere med hjernen.

Cortex, (hjernebarken): Foldingene her øker overfalten og antall hjerneceller. Tar seg av avanserte funksjoner som språk og orientering. Hver hjernelapp har forskjellige oppgaver.

Frontallappen: Kontrollerer planlegging, følelelser, personlighet, snakking og bevegelser.

Isselappen: Tolker signaler og sammenfatter informasjon.

Tinninglappen: Høresenter, kontrollerer hukommelse, læring og språk.

Occipitallappen (bakhodet): Synssenteret i hjernen.

Hippocampus, (sjøhesten): Spiller en sentral rolle i læring og hukommelse. Bestemmer hvilke inntrykk som skal lagres. Tolker lukt.

Limbiskesystem: Regulerer kroppens indre.

Ventrikler: Reservoar av spinalvæske.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder