STANSET: I et brev til Riksadvokaten skriver direktoratet at smykkene som ble avdekket i desember inneholdt svært høye nivåer av kadmium og nikkel. Overskridelsene av stoffene var svært høye og «opptil tusener ganger over grenseverdien» og at stoffene har et høyt skadepotensiale, heter det i brevet. Foto:Miljødirektoratet,

Miljødirektoratet refser Oslo-politiet - klager til Riksadvokaten

Vil straffe bedrifter som selger helseskadelige produkter

Saker som omhandler salg av helsefarlige produkter tas ikke på alvor av politiet, mener Miljødirektoratet.

  • Sverre Holm-Nilsen
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

I forrige uke varslet Miljødirektoratet at de vurderte å gå til politianmeldelse av flere selskaper som hadde solgt produkter som inneholdt helseskadelige og ulovlige kjemikalier til barn.
Miljødirektoratet etterlyser nå at politiet følger opp anmeldelser av dem som selger de potensielt helseskadelige produktene.

– Oppstår det industriutslipp som fører til fiskedød er politiet på saken, men produkter til barn med ulovlige mengder av farlige stoffer vurderes ikke like alvorlig, sier Bjørn Bjørnstad, avdelingsdirektør i Tilsyn- og miljødataavdelingen i Miljødirektoratet til VG.

Lei henleggelser

I desember i fjor ble butikkjeden Indiska politianmeldt etter en lignende kontrollaksjon. Da avdekket direktoratet at to smykketyper som ble solgt over disk og nett inneholdt ulovlige og helseskadelige stoffer.

Indiska har ikke besvart VGs henvendelser om saken.

Les også:Miljødirektoratet avdekket forbudte stoffer i badeleker

I mars i år ble saken henlagt av Oslo politidistrikt på grunn av bevisets stilling. Miljødirektoratet sier til VG at de har opplevd at flere lignende saker har blitt henlagt.

– Politiet må ta innover seg at de flere ganger har fått kritikk og styrke kompetansen på dette området, mener avdelingslederen.

Kreftfremkallende stoffer

I et brev til Riksadvokaten skriver direktoratet at smykkene som ble avdekket i desember inneholdt svært høye nivåer av kadmium og nikkel. Overskridelsene av stoffene var svært høye og «opptil tusener ganger over grenseverdien» og at stoffene har et høyt skadepotensial, heter det i brevet.

Stoffet kadmium er ifølge direktoratet kjent for å være kreftfremkallende og kan føre til deformasjoner. Stoffet kan bli frigjort fra smykker og tatt opp i kroppen gjennom huden, skriver Miljødirektoratet i brevet til Riksadvokaten.

Professor i miljømedisin, Philippe Grandjean, har tidligere uttalt til VG at miljøgifter kan forårsake hjerneskader hos barn.

Les også: Jysk tilbakekaller helsefarlige Disney-sengesett

– En feilvurdering

I brevet mener Miljødirektoratet at Oslo politidistrikt henla saken uten å etterforske den, og at de vektla butikkjedens uttalelser om at de har rutiner på plass for å forhindre slike tilfeller.

– Dette er en feilvurdering. Det har blitt lagt vekt på at selskapet har gode rutiner, selv om det er helt opplagt at de ikke har det. Man må ha et system for å avdekke feil og mangler før det kommer på markedet. God internkontroll er det viktigste for å forhindre at disse stoffene kommer ut til forbrukerne, sier Bjørnstad til VG og legger til;

– Det er synd at politiet i Oslo ikke er med på å bidra til bedre forståelse for tilstrekkelig internkontroll.

Jourhavende hos Riksadvokaten sier til VG at saken er til behandling, og at de derfor ikke kan kommentere klagen fra Miljødirektoratet.

Avviser kritikken

Visepolitimester Gro Smogelig i Oslo politidistrikt er ikke enig i kritikken fra Miljødirektoratet. Hun sier at politidistriktet har et eget miljøteam som har spesialkompetanse på saker som denne, og at de har et godt samarbeid med Miljødirektoatet.

Les også: Gjett hvor sminken din ender opp

Smogelig sier at den anmeldte saken har blitt etterforsket, men at påtalemyndigheten henla saken på grunn av til om subjektiv skyld og det totale bevisbildet.

– For å bruke foretaksstraff må påtalemyndigheten kunne bevise at de feilene som er begått har skjedd på foretakets vegne, og foretaket må kunne bebreides for disse. Oslo politidistrikt er derfor uenig i at denne saken er gitt en «slett behandling» hos oss, og det har også statsadvokaten vært enig i, sier Smogelig til VG.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder