SPARTE: Student Marit Hovland (21) sparer penger tilsvarende et kvartal med strømutgifter, etter at hun byttet strømleverandør. Foto: Scanpix.

De «nye» strømordene

Sliter du med strøm- begrepene? Her er de viktigste ordene.

ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

Avgifter: Samlet pris på elektrisitet til forbruker kan grovt deles i tre: Kraftpris, nettleie og offentlige avgifter. Staten, fylkeskommunene og kommunene vil øke sine samlede inntekter fra kraftnæringen med nesten 20 milliarder kroner fra i fjor til i år hvis dagens strømpris holder seg ut året, ifølge Energibedriftenes landsforening (EBL).

Fastbeløp: Kan sammenlignes med abonnementsavgiften for telefon. En del kraftselskaper krever inn et fast beløp pr. år i tillegg til kraftprisen pr. kilowattime (kWh). Fastbeløpet er uavhengig av forbruk.

Fastpris: Du betaler samme pris pr. kWh hele tiden. Her er markedet «nullet ut», det er selgeren som tar risikoen med svingende markedspriser. For å bøte på dette betaler kunden en «forsikringspremie», som er det ekstra påslaget enhver fastprisavtale har. Fastpris passer for deg som er opptatt av forutsigbarhet. Kan sammenlignes med fastrente på banklån.

Kraftbørs: Et «torg» der kraftprodusentene selger strømmen sin til kraftleverandørene. Her finnes prisen pr. time, pr. dag, uke, måned og påfølgende år. Kraftbørsen fungerer slik at den som tilbyr lavest pris, får selge først. Etterpå selger kraftleverandørene strømmen videre til deg. Kraftbørsen for de nordiske landene heter Nord Pool.

Nettleie: Avgiften du må betale for drift og vedlikehold av strømledningene fram til huset ditt. Nettleien kontrolleres av myndighetene og varierer noe fra selskap til selskap. Det er ikke mulig å endre nettselskap.

Spotpriskontrakt: Dette er den avtalen som ligger nærmest dag-til-dag-prisen i markedet. Kalles også «markedspris» eller «systempris». Kraftprisen du betaler som kunde, vil være spotprisen på kraftbørsen, pluss prispåslag. Prispåslaget varierer fra leverandør til leverandør.

Variabel priskontrakt: Med denne kontrakten varierer prisen, men kraftselskapet må varsle prisendringen to ukers tid før den finner sted.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder