MÅ LEVERES TILBAKE: En rekke produkter av denne typen inneholder giftstoffet DEHP. Det er farlig for barn, advarer Miljødirektoratet. Foto:Miljødirektoratet,

Miljødirektoratet bekymret - disse produktene tilbakekalles: Giftstoff funnet i populær leke - er farlig for barn

I tre av tre butikker Miljødirektoratet kontrollerte, fant de det ulovlige, farlige stoffet DEHP i disse svært populære lekene. Nå bes kjøperne levere produktet tilbake.

  • Marie Kingsrød
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

En av Norges mest populære leker for tiden har Miljødirektoratet funnet et farlig giftstoff i. Dette er vevplastikk-strikker med charms (figurer) som mange barn bruker til å lage armbånd med. De tre produktene Miljødirektoratet har testet er primært charms.

Det er mange produsenter som lager disse strikkene og figurene, men de mest populære er laget av produsenten Cheong Choon Ng, som kaller produktet «Loom Bands».

Ifølge selskapet selv solgte de 40 millioner pakker med slike leker i 2014.

Farlige giftstoffer i produktene

Da Miljødirektoratet giftstoff-kontrollerte tre tilfeldige butikker hvor de selger disse lekene (laget av ulike produsenter) var funnene urovekkende: I alle tre butikkene de sjekket, inneholdt denne leken det farlige giftstoffet DEHP.

Butikkene som ble undersøkt var Norli, Bakarah Torg og Søstrene Grene.

Stoffet myndighetene fant kan på sikt skade forplantningsevnen og gi skader på foster.

Det er ulovlig å importere og omsette leker og småbarnsprodukter med mer enn 0,1 prosent av DEHP. De tre butikk-kjedene har derfor brutt loven. Nå må de tilbaketrekke produktene.

Disse produktene tilbaketrekkes

Dette er produktene Miljødirektoratet fant for store mengder av giftstoffet i:

SØSTRENE GRENE: Dette produktet, kjøpt hos Søstrene Grene, tilbakekalles. Foto:MILJØDIREKTORATET,

BAKARAH TORG: Dette produktet, kjøpt hos Bakarah Torg, tilbakekalles. Foto:MILJØDIREKTORATET,

NORLI: Dette produktet, kjøpt hos Norli, tilbakekalles. Foto:MILJØDIREKTORATET,

– Virksomhetene som solgte disse produktene stanset salget umiddelbart. De er også pålagt å informere om at disse produktene inneholder forbudte stoffer, og om at kunder som har kjøpt produktet, bes levere dette tilbake til butikk. Dette skal være synlig gjennom oppslag i butikkene og på kjedenes nettsider, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet til VG.

EKSPERT: Bjørn Bjørnstad. Foto:MILJØDIREKTORATET,

Miljødirektoratet: – Alvorlig

Miljødirektoratet oppfordrer forbrukere som har kjøpt produktene om å levere dem tilbake til butikken.

– Vi har i flere år informert om forbudet mot ftalater i barneprodukter. Vi forventer at de som selger produkter til barn kjenner dette. Vi ser alvorlig på at enkelte fortsatt selger ulovlig leketøy, sier Bjørnstad.

– Når dere finner slike farlige stoffer i tre av tre butikker, er ikke dette en indikasjon på at dette er utberedt, og gjør dere i så fall nok for å forhindre bruk slike stoffer?

– Vi gjennomfører jevnlige kontroller både av importører, butikker og på grensa i samarbeid med Tollvesenet. Vi finner fortsatt ulovlige leketøy på markedet. Samtidig finner vi færre ulovlige produkter hos de største aktørene i faghandelen. Vi vil fortsatt ha stor oppmerksomhet på kontroll av leketøy og produkter til barn.

Forbrukerrådet: – Økende problem

VG har pratet med Forbrukerrådet om Miljødirektoratets funn. De synes funnene er urovekkende.

EKSPERT: Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet. Foto:Kjell Håkon K. Larsen,

– Det er bekymringsfullt at man ved en enkelt stikkprøvetest finner ulovlige giftstoffer i leker. Funnene er spesielt urovekkende fordi barn og unge er ekstra sårbare for skadelige kjemikalier og trenger et særlig vern. Dette viser hvor viktig det er at Miljødirektoratet har ressurser til å kontrollere produkter på markedet for skadelige stoffer, sier fagdirektør i Forbrukerrådet, Gunstein Instefjord, til VG.

Hun omtaler skadelige stoffer som et økende problem.

– Forbrukerrådet har lenge tatt til orde for en ytterligere styrking av tilsynet på dette området, fordi skadelige stoffer i produkter dessverre er et økende problem, sier Instefjord.

Søstrene Grene: – Fjernet alle produktene

VG har forsøkt å komme i kontakt med butikkjedene som solgte produktene. Kun Søstrene Grene har svart på VGs henvendelse. Produktsikkerhetsansvarlig i Søstrene Grene, Liv Vestergaard, skriver følgende i en e-post til VG:

«Øyeblikkelig etter beskjeden fra Miljødirektoratet sendte vi en beskjed rundt til alle våre butikker, hvor de ble bedt om å fjerne alle produktene fra hyllene med det samme. De fikk samme dag sendt ut et oppslag vedrørende tilbakekallesen, som ble hengt opp i våre butikker. Oppslaget henger der frem til 1. mai 2015.

Siden vi er distributør av produktet, orienterte vi også straks våre danske leverandør, så de har mulighet til å reagere hurtig i forhold til andre kunder.

Dessuten vil jeg gjerne gjøre det helt klart, at vi hos Søstrene Grene alltid forlager av våre leverandører at den gjeldene lovgivning for produktet skal være overholdt. Vi forlanger dokumentasjon og test. I dette konkrete tilfelle er leverandøren også gjort bekjent med at vi ikke kan tolerere at produktet ikke overholder lovgivningen.»

Norli skriver forøvrig følgende på sine nettsider:

«Tilbakekallelse av Charms. Det er funnet for høye verdier av stoffet DEHP, og vi tilbakekaller derfor dette produktet fra alle kunder som har kjøpt det. Pengene vil bli refundert ved tilbakelevering.»

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder