MYSTISK: Dette hullet er både mystisk og mytisk, men kan forklare hvorfor mayakulturen forsvant. Foto:  KURT AMSLER / ARDEA / CATERS NEWS
MYSTISK: Dette hullet er både mystisk og mytisk, men kan forklare hvorfor mayakulturen forsvant. Foto: KURT AMSLER / ARDEA / CATERS NEWS Foto: ,

Dette hullet kan avsløre mayakulturens undergang

FORBRUKER

Dette blå hullet i barriererevet utenfor Belize kan forklare
mayasivilisasjonenes undergang mener forskere.

Publisert: Oppdatert: 06.01.15 08:00

Hullet er 300 meter i diameter, er 124 meter dypt, og av Discovery Channel utpekt som et av verdens mest spennende steder.

Det store blå hullet, eller «Great Blue Hole», oppsto for 150.000 år siden, og selv om det ligger ute i havet mener forskerne at de her kan finne svaret på en av historiens største gåter, nemlig hvorfor den høyt utviklede mayakulturen fikk sin undergang på 900-tallet skriver Aftonbladet.

Mayakulturen dominerte på Yukatanhalvøya i flere hundre år, og var kjent for blant annet høyt utviklet astronomi, byplanlegging og avansert jordbruk.

De utviklet også en kalender som gjorde at mange trodde jorden skulle gå under 21.12.2012.

Vi vet at det ikke skjedde, men drøyt 1000 år før gikk Mayakulturen selv til grunne, og dette mysteriet har opptatt historikere og forskere i hele den moderne tid.

Den farlige tørken

Nå mener geolog Andre Droxler ved Rice University å ha funnet hemmeligheten.

Han har boret i barriererevet rundt det blå hullet, og funnet at andelen titan og aluminium i området forandret seg stort på 800- og 900-tallet.

Det runde ble hullet fungerer som en bøtte, der sedimenter samles, og således det ideelle stedet å lete etter endringer i avsetninger.

Det ble mer aluminium og mindre titan, noe som tyder på at det har regnet betydelig mindre i denne perioden.

Droxler trekker derfor konklusjonen om at det var tørken som førte til sivilisasjonens forfall. Denne teorien har vært fremsatt også tidligere, men Droxler mener nå at han har funnet bevisene for teorien.

Under normale år fører monsunregnet til kraftige nedbørsmengder på Yucatanhalvøya, og forskerne tror at rekkevidden til monsunregnet ble endret i denne perioden, at monsunregnet rett og slett ikke nådde fram til halvøya.

- Og langvarig tørke førte til sult og uro, sier Droxler til Live Science.

For stor adel

- Dette er interessante opplsyninger. Tørke var nok en av grunnene, det har vært fremsatt som teori før. Men det er nok mer komplekst enn som så, sier Lars Kirkhusmo Pharo.

Pharo er ekspert på mayakulturen og mesoamerikansk historie, og er nå research associate ved Harvard Universitet.

- Tørke, kombinert med kriger, er nok hovedårsaken til at kulturen forfalt. Dessuten ble det en stor adel i dette samfunnt, mennesker som ikke produserte. Dette kombinert med selvstendige byer som kriget mot hverandre gjorde at samfunnet gikk i oppløsning. Vi har mange skrifter som forteller om krigene, sier Pharo.

Den klassiske mayakulturen eksisterte fra 200 til 900, med en storhetstid fra rundt 600 til 900.

Hvorfor den langvarige tørken inntraff, og hvorfor det etter hvert gikk tilbake til «normalen» igjen, vet forskerne derimot fortsatt ikke.