TAPER PENGER: Stine Bech, Casper Arntzen og barna Lotte (8) og Oliver (6) vil få konsekvenser av det nye statsbudsjettet. Foto: Kristian Helgesen , VG

Kan tape mange titusener på Sivs skattereform

Derfor er lånekunder og barnefamilier taperne

Men høyt lån kan familien Arntzen gå i minus til tross for skattekutt.

  • Marie Kingsrød
  • Pål Ertzaas
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Onsdag ble statsbudsjettet for 2016 lagt frem.

– Man går bort fra prinsippet om å skatte etter evne, sier fagsjef Rolf Lothe Skattebetalerforeningen som er negative til Sivs reform.

For i skyggen av statsbudsjettet la finansminister Siv Jensen i går også frem sine planer for en ny skattemodell, etter Scheel-utvalgets innstilling.

Prinsippet er at den alminnelige skattesatsen senkes fra dagens 27 prosent, til 25 prosent neste år og videre til 22 prosent. Tapet for staten skal kompenseres ved innføring av en såkalt trinnskatt.

Men det er én stor forskjell på den alminnelige skattesatsen og trinnskatten: Mens den alminnelige skatten beregnes etter at skattefradragene er lagt inn, skal trinnskatten betales likt av alle – helt uavhengig av fradrag.

En senkning av skatten fra 27 til 22 prosent innebærer at alle fradrag blir fem prosentpoeng mindre verdt.

Den største effekten vil alle som har store lån merke. I dag får nordmenn skattefradrag på 27 prosent av renteutgiftene sine, noe som for mange utgjør flere titusen kroner i året, selv med dagens lave rentenivå.

Få oversikt: Statsbudsjettet på 1-2-3

Taper tusenlapper

Familien Arntzen fra Trondheim er blant dem som får merke på dette.

Etter Sivs plan får de fra 2018 i overkant av 5100 kroner mer i skatt som følge av mindre fradrag på huslånet når rentesatsen etter planen senkes til 22 prosent, og erstattes med bruttoskatt. I tillegg kan de miste 2000 kroner fordi foreldrefradraget blir mindre verdt. Dette regnestykket er basert på dagens lave rente, og familiens to barn under 12 år.

I tillegg kan familien tape på mindre fradrag for fagforeningskontingent.

Totalt kan det det bli et tap på flere tusen kroner i året fodi fradragene blir mindre verdt. I 2016 blir tapet kompensert med mindre inntektsskatt. . Nye skattelettelser kan gjøre at tapet ikke blir stort eller kanskje ikke reelt i det hele tatt, men familier med store fradrag vil uansett tape sammenlignet med familier uten særlig fradrag.

– Det blir mye penger over tid, som vi med fordel heller kunne økt sparekontoen med. Vi forstår at dette kan skape utfordringer for enkelte familier, sier familiefar Casper Arntzen fra Stjørdal, til VG.

– Får ikke de store konsekvensene

Familien Arntzen er en helt vanlig, norsk familie, med to mindre barn og to voksne. Husholdningen har en god inntekt på rundt én million kroner.

På grunn av familiens gode inntekt må de ikke gjøre tiltak i økonomien hjemme som følge av tapte fradrag.

– Det får ikke de store konsekvensene slik situasjonen er nå, siden vi allerede er heldige med såpass lav rente. En familie må tåle slike slag. Hvis noen tusenlapper bikker lasset bør man kanskje vente med å etablere seg, sier Arntzen.

Han fortsetter:

– Men selvfølgelig, når man får mindre inn, må det også gå mindre ut. Det er viktig å innstille seg etter situasjonen slik den er til enhver tid.

Les også: Her er bil-vinnerne og -taperne

Taper 183 000 kroner

Hvis skatten senkes til 22 prosent, betyr det at 18,5 prosent av verdien på skattefradraget blir borte.

Allerede neste år senkes skattesatsen etter planen til 25 prosent. Reformen smøres med skattelettelser, men folk med høye fradrag kan allerede neste år tape penger fordi fradragene blir mindre verdt.

Generelt vil en familie med fem millioner i lån til tre prosent rente vil få 3000 mindre i skattefradrag. Med tre barn vil tapet bli ytterligere 1100 kroner. Over 4000 i tapte skattefradrag vil de færreste tjene inn på lavere skatt, slik Jensen har foreslått et nytt system.

Husker du denne? Tidligere Høyre-rådgiver vil fjerne rentefradraget

Hvis rentenivået kommer opp på et «normalt» nivå igjen vil tapene bli enda større: En familie som tar opp boliglån på fem millioner kroner, til fem prosent rente, med 30 års nedbetaling vil med Sivs reform tape 183 000 kroner i rentefradrag over lånets løpetid.

Deler av dette vil dekkes inn av lavere skatt, men det er skattelette også folk uten gjeld får glede av.

SKEPTISK: Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen. Foto: Bo Mathiesen ,

– Vi mener denne omlegging er negativ. Det høres positivt ut å senke skatten på alminnelig inntekt, men når det dekkes inn med økt bruttoskatt går man bort fra prinsippet om at man skal betale skatt etter evne, som jo er helt grunnleggende for skattesystemet vårt, sier fagsjef Rolf Lothe i Skattebetalerforeningen.

Barnefamilier kan bli doble – eller triple – tapere. Et annet fradrag som mister mye verdi er foreldrefradraget for pass av barn.

I dag er lavere skattt som følge av fradraget for en familie med tre barn 14 850 kroner. Men fullt gjennomført skattereform blir det redusert til 12 100 kroner. Fradraget varer til barna er tolv år. En trebarnsfamilie vil dermed tape 33 000 kroner på lavere fradrag ved at skatten endres fra alminnelig skatt til såkalt bruttoskatt.

– Barnefamiliene er blant taperne, sammen de med store lån og høye pendlerutgifter når fradragene blir mindre verdt, sier Lothe.

Vinnerne ved omleggingen til mer bruttoskatt er familier som i dag ikke er vurdert dit at de har store behov for fradrag: De uten høye lån, uten utgifter til barnepass, som ikke er fagorganisert og uten pendlerfradrag.

Usikker på hva alle ordene betyr? Dette betyr budsjettbegrepene

Bekymret

BEKYMRET: Snorre Serigstad Valen (SV) er bekymret for folk med lave inntekter når fradragene blir kuttet. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

SVs finanspolitiker Snorre Valen er bekymret for at vanlige folk skal rammes av Sivs skattereform:

– Skattefradragene er viktigst for folk med lave og middels inntekter. VI er bekymret for dem, og mener vi må sette inn tiltak for å hindre at de får regningen for reformen, sier Valen.

Han mener urettferdigheten bør rettes opp ved å gjøre skattesystemet mer progressivt, altså at de med høye inntekter får enda høyere prosentsats på skatten enn i dagens forslag.

Finansminister Siv Jensen (Frp) innser at folk med høye fradrag kan tape sammenlignet med andre grupper:

– Dette er en av årsakene til at vi ba utvalget legge frem et forslag som ga lettelser. Hvis vi skulle gjøre endringen såkalt provenynøytralt ville det betydd at de reduserte fradragene ville gitt folk skatteskjerpelse, sier Jensen.

– Er det aktuelt for dere å heve for eksempel foreldrefradraget for å unngå skatteskjerpelse?

– Nå har jeg lagt frem en helhetlig reform som er godt balansert, og så får Stortinget diskutere. Men jeg vil lytte og er åpen det, sier Jensen.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder