SAMLER INN: Røde Kors, Unicef, Kirkens Nødhjelp og SOS-barnebyer er de organisasjonene som oppgir høyest innsamlingsinntekter knyttet til globale katastrofer. I forbindelse med bl.a. tyfonen som rammet Filipinene i 2013 økte innsamlingen med 59 millioner kroner i forhold til 2012.
SAMLER INN: Røde Kors, Unicef, Kirkens Nødhjelp og SOS-barnebyer er de organisasjonene som oppgir høyest innsamlingsinntekter knyttet til globale katastrofer. I forbindelse med bl.a. tyfonen som rammet Filipinene i 2013 økte innsamlingen med 59 millioner kroner i forhold til 2012. Foto:Harald Henden,VG

Så mye gir norske faddere til veldedighet

FORBRUKER

Redd Barna, SOS-Barnebyer og Plan Norge er blant
de som mottar mest veldedighetspenger hvert år, viser ny undersøkelse.

  • Sverre Holm-Nilsen
Publisert: Oppdatert: 10.02.16 13:48

En undersøkelse som ble presentert denne uken, viser at stadig flere nordmenn gir til veldedige organisasjoner via fadderordninger.

Undersøkelsen som selskapet Deloitte står bak, viser inntektene fra fadderordninger økte med 11 prosent fra 2012 til 2013.

Les også: PST ville advare mot pengeinnsamlere

1,6 milliarder

Undersøkelsen ble sendt ut til 135 ideelle organisasjoner i Norge og ble besvart av 57. Undersøkelsen avdekker at nesten 60 prosent av inntektene fra respondentene kommer fra tilskudd fra offentlige myndigheter, FN og EU.

Les også: Mann tatt etter innsamling fra ambulanse

Den største inntektskilden utenom tilskuddene, stammer fra faddere og fastgivere. Totalt ga norske faddere og fastgivere 1,6 milliarder kroner i bistand i 2013. I snitt gir hver fadder 2308 kroner.

Les også: Selger innsamlede klær på internett

Den organisasjonen som samlet inn mest var SOS-Barnebyer med 353 millioner kroner.

– Primærårsaken til at vi satser på faddere er at vi er motivert av å ha omsorg for barn over lang tid. Vi gir dem et nytt hjem og et løfte om å ha dem boende der så lenge som mulig. Vi ser også at giverne ønsker denne støtteformen også. Det blir stadig flere faddere i Norge, ikke bare hos oss, så det er en ordning som settes pris på, sier Synne Rønning, informasjonssjef i SOS-Barnebyer til VG.

Plan Norge samlet inn 333 millioner, mens Redd Barna samlet inn 241 millioner.

Så mye koster bistanden

Alle de tre organisasjonene som mottar mest er medlem av Innsamlingskontorets (IK) innsamlingsregister. Ifølge IK hadde SOS-Barnebyer en samlet formålsprosent og innsamlingsprosent på 82 prosent i 2013.

Les også: Samlet inn 29 mill. til nødhjelp - 564.000 kom frem

Ifølge Rønning ligger fadderordningen noe høyere, og at enda mer går til formålet gjennom fadderordningen.

– I fadderordningen trekker vi 15 prosent. Det er kostnaden til administrering av ordningen og det arbeidet vi gjør med å skaffe nye faddere.

Gir 25.362

De faste giverne som gir absolutt mest i undersøkelsen, er riktignok de fra Syvendedags adventistkirken. Totalt samlet trossamfunnet inn 51 millioner kroner i 2013. I snitt ga hver giver hele 25.362 kroner årlig. Samfunnskontakt Tor Tjeransen sier at pengene kommer fra tiende som menigheten gir.

– Pengene brukes til å finansiere hele driften av trossamfunnet, og hoveddelen av dette går til å lønne pastorer og medarbeiderne ute i menigheten, sier han til VG.

Her kan du lese mer om