Dette er status for Jernbane-Norge

TOGKAOS: Signalfeil alene førte til 2804 innstillinger og 13 129 forsinkelser i fjor. Dette bildet er fra en kaos-dag på Oslo S, forårsaket av nettopp feil på signalanlegget. Foto:Gisle Oddstad,

223 forsinkede tog hver dag

Alt går ikke på skinner i Jernbane-Norge: Hver dag er i snitt 223 persontog forsinket eller innstilt.

  • Øyvind Engan
  • Øyvind Gustavsen
  • Stella Bugge

Artikkelen er over fem år gammel

VG har fått innsyn i Jernbaneverkets logg over alle forsinkelser og innstillinger i hele 2014. Her kan du se en stor grafikk som viser alle hendelsene i denne perioden!

Jernbaneverket er det statlige selskapet som har ansvaret for at jernbanelinjene er klare når NSB og andre togselskaper skal kjøre på dem.

Vi har gått gjennom hver av de i alt 157 068 oppføringene – fjernet dubletter, tomtog og godstog – for å få fasiten på hvordan det egentlig står til med togene som skal frakte deg og meg.

Og her er den: 81 413 togavganger ble rammet av forsinkelse eller innstilling i fjor. Det tilsvarer i snitt 223 tog hver eneste dag.

Det er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ikke fornøyd med:

– Jeg ønsker at flere skal velge jernbane og kollektivtransport i sin daglige pendlerreise. Men skal de ha tillit til slike løsninger, må vi tilby høy punktlighet, høy frekvens og god komfort. Tallene til VG sier at vi ikke er der i dag, sier Solvik-Olsen.

LES OGSÅ: Knusende rapport om forfallet på norsk infrastruktur

41 000 hver dag

I gjennomsnitt kjøres det 1033 persontog i døgnet, ifølge tall fra Samferdselsdepartementet. Det betyr at mer enn hvert femte tog ikke går som det skal.

Jernbaneselskapene har ikke statistikk over hvor mange passasjerer som ble rammet av forsinkelsene. Men basert på antall togpassasjerer i Norge hvert år, har VG beregnet at ca. 41 000 passasjerer i gjennomsnitt rammes hver eneste dag (se utregning i bunnen av saken).

Alt fra fire minutter og oppover regner som en forsinkelse i denne statistikken.

LES OGSÅ: Her blir Turid og Øystein ett døgn forsinket

Jernbaneverket har loggført årsaken til samtlige forsinkelser, og delt dem inn i 16 kategorier.

Samleposten trafikkavvikling er den største kategorien. De fleste forsinkelsene i denne gruppen skyldes kø på sporet, og da er den egentlige årsaken ofte en av de andre femten feilkodene.

• Hvis vi derfor holder trafikkavvikling utenfor, er signalfeil den klart største feilkilden. 19 932 forsinkelser skyldes feil på signalanlegg, sikringsanlegg eller fjernstyring. 2903 innstillinger hadde samme årsak.

• Feilkilde nummer to er feil på banen. 14 804 forsinkelser og 644 innstillinger oppsto på grunn av dette.

• Feilkilde nummer tre er at toget står for lenge på stasjonen. 12 302 forsinkelser og 19 innstillinger hadde denne årsaken.

I kakediagrammet under har vi delt inn alle forsinkelsene etter årsak. Her ser du tydelig at feil på infrastrukturen (altså skinnegang, signalanlegg osv.) er årsaken til det store flertallet av forsinkelser:

Hvis vi ser på tog som blir innstilt, er det tydelig at signalfeil er den viktigste årsaken:

Mange av innstillingene er vel å merke del-innstillinger, altså at toget bare blir innstilt på en del av strekningen. Ofte skjer det for å løse opp i en trafikkork slik at de andre togene kommer i rute igjen.

Rammer mange

En enkelt signalfeil kan ramme tusenvis av reisende. Her er et eksempel: Mandag 23. mars ble rundt 10 000 passasjerer forsinket som følge av problemene med Jernbaneverkets signalanlegg mellom Oslo S og Skøyen. Signalfeilen startet klokken 08.30, og skapte forsinkelser helt frem til klokken 11.30.

Signalfeil i rushtrafikken er ekstra kritisk, siden de gjerne skaper forsinkelser som forplanter seg ut over dagen.

Etterslep

VG har forelagt statistikken for Elisabeth Enger, direktør i Jernbaneverket.

– Hvordan har vi havnet der at 223 tog blir forsinket hver dag?

– Infrastrukturen er veldig gammel. Vi har 17 milliarder i etterslep på vedlikehold, så vi ligger et godt stykke unna det vi har definert som god infrastruktur. Det betyr at det oppstår driftsforstyrrelser. Dessuten har vi de siste årene hatt mye ekstremvær, som den gamle infrastrukturen er altfor dårlig til å møte, sier jernbanedirektøren.

– Er du stolt av norsk jernbane?

– Jeg er stolt av hva vi får til ut fra forutsetningene, men det er et godt stykke frem til jeg vil si at vi er stolte av norsk jernbane. Den har for liten kapasitet til å ta unna de trafikkmengdene den bør ta unna. Vi utnytter infrastrukturen veldig tungt, og at det har gått så bra som det har gjort etter at vi satte opp den nye ruteplanen, det er jeg stolt av. Vi gjør mye ut av det vi har, men vi har veldig mye ugjort.

– Nye tog hjelper

De elleve tusen togene som ble forsinket på grunn av lange stasjonsopphold er togselskapenes ansvar, ikke Jernbaneverkets. Kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB svarer slik:

– Anskaffelsen av nytt togmateriell er NSBs viktigste bidrag til å redusere forsinkelser. Nye tog har færre materiellfeil som fører til forsinkelser og innstillinger. Nye tog har flere og bredere dører per togside, inngangspartier uten trapper og høyere total kapasitet. Nye tog gir derfor også færre forsinkelser på grunn av for lange stasjonsopphold.

Slik har VG regnet

NSB er det største togselskapet i Norge. I 2014 fraktet NSB totalt 63,4 millioner passasjerer i Norge. Men de vet ikke hvor mange av disse som ble forsinket eller opplevde innstilte tog.

– Vi lager ikke den typen statistikk. Det eneste vi kan gi er anslag på hvor mange som rammes ved enkelthendelser og vi vet at signalfeil rammer mange, sier Erik Lødding, kommunikasjonsrådgiver ved NSB Persontog.

VG har med utgangspunkt i gjennomsnittlig antall passasjer per persontog i Norge og antall forsinkede og innstilte tog i 2014, regnet ut at totalt 15,1 millioner passasjerer ble rammet av togtrøbbel i 2014.

Ettersom 223 tog er forsinket eller innstilt daglig, tilsvarer det i gjennomsnitt 41.478 passasjerer som rammes hver dag.

– Så lenge man tar utgangspunkt i gjennomsnittstall, vil det naturlig nok være knyttet usikkerhet til det. Men dette er selvfølgelig et høyt tall på reisende som ikke får en så god tjeneste fra oss. Samtidig inkluderer tallet både de som er fire minutter forsinket og de som er langt mer forsinket. Konsekvensen for passasjerene blir jo forskjellige avhengig av hvor stor forsinkelsen er, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB.

Merknad: De to kakediagrammene er endret i februar 2016 for å gjøre tallene for 2014 direkte sammenlignbare med tallene for 2015. Vi teller nå med alle hendelser, selv om de skjedde på samme togavgang. Tallene er derfor høyere enn da artikkelen ble publisert første gang.

Flere artikler

  1. Tog-året 2015: Enda flere forsinkelser enn i 2014

  2. Pluss content

    Enda flere togforsinkelser i fjor enn i 2014

  3. Riksrevisjonen med sterk kritikk av Jernbaneverket

  4. «Spøkelsestog» gir rødt lys

  5. Tog-året 2016: Hver dag var 273 tog forsinket eller innstilt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder