Illustrasjonsbilde. AVHENGIGHETSSKAPENDE: Nesten en million nordmenn bruker avhengighetsskapende legemidler.

Illustrasjonsbilde. AVHENGIGHETSSKAPENDE: Nesten en million nordmenn bruker avhengighetsskapende legemidler. Foto:Scanpix,NTB scanpix

Ny rapport: 900.000 fikk avhengighetsskapende medisiner

Folkehelseinstituttet (FHI) er bekymret for at nesten én
million nordmenn i 2013 fikk utlevert et legemiddel som kan være vanedannende.

Marie Kingsrød
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Dette kan føre til alvorlige konsekvenser, ifølge helsemyndighetene.

Vel en halv million fikk et smertestillende legemiddel av typen opioider. I tillegg fikk 350.000 et sovemiddel og 300.000 et angstdempende legemiddel. Dette er medisiner som kan gi uheldige bivirkninger – spesielt på lang sikt (se egen oversikt). Rapporten baserer seg på tall fra 2005 til 2013.

– Vanedannende legemidler fungerer godt til kort bruk, men mindre bra til langvarig bruk. Noen går på slike legemidler lenge fordi de blir avhengig av det, og det er vanskelig å komme seg ut av det. De opplever ubehag og abstinens hvis de slutter, sier leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marit Hermansen, til VG.

EKSPERT: Leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marit Hermansen. Foto:Annemor Larsen,VG

Faren ved å bruke denne typen medisiner er i hovedsak at du kan bli avhengig. Det kan gi uheldige bivirkninger.

– For eksempel kan legemidler mot angst etter relativt kort tid faktisk gi deg angst, sier Hermansen.

Frykter alvorlige bivirkninger

Ifølge FHI er det mest oppsiktsvekkende funnet i rapporten at mange nordmenn bruker flere vanedannende legemidler samtidig.

Helsedirektoratet skriver følgende om slik bruk av legemidler på sine nettsider:

«Samtidig bruk av ulike vanedannende legemidler kan, avhengig av dose, gi alvorlige bivirkninger».

– Det anbefales ikke å bruke flere slike legemidler samtidig fordi risikoen for langtids- og korttidsbivirkningene øker og kan bli alvorlige. For eksempel kan samtidig bruk føre til større risiko for trafikkulykker og fall, særlig hos eldre. Medikamentene er dessuten avhengighetsskapende, sier seniorforsker ved FHI, og professor ved UiO, Svetlana Skurtveit, til VG.

Bruker flere slike medisiner – samtidig

Rapporten avslører følgende om samtidig bruk av slike legemidler:

** Samtidig bruk av benzodiazepiner (angstdempende-medisiner) og z-hypnotika (sovemidler) var den vanligste kombinasjonen. I 2013 fikk rundt 60.000 voksne pasienter denne kombinasjonen utlevert på samme dag i apotek. Helsedirektoratet skriver konkret at slike kombinasjoner skal unngås.

** Opioider (smertestillende) kombinert med z-hypnotika (sovemidler) eller benzodiazepiner (angstdempende-medisiner) var nesten like vanlig. I 2013 fikk henholdsvis 55.000 og 50.000 personer disse kombinasjonene utlevert samme dag.

** Samtidig bruk av alle tre legemiddelgrupper ble observert hos 14.000 pasienter.

– Langvarig bruk av flere typer vanedannende legemidler øker faren for å utvikle avhengighet. Samtidig bruk kan også føre til at du ikke har lov til å kjøre bil, jamfør helsekrav til førerkort, sier avdelingsdirektør for avdeling for medisinsk utstyr og legemidler i Helsedirektoratet, Ingeborg Hagerup-Jenssen.

For medisinene i for lang tid

Videre forklarer Skurtveit ved FHI at deres rapport viser at medisinene også blir brukt over for lang tid blant overraskende mange. Spesielt sovemiddelet z-hypnotika, som blir brukt av 350.000 nordmenn.

– Man skal bare bruke disse medisinene i korte perioder. Hvis man må bruke sovemidler over lengre perioder skal man bare bruke dem av og til. Funnene våre viser at en stor andel bruker disse medisinene lenge, opp til fire år. Det er ikke dokumentert at disse sovemedisinene fungerer over lang tid.

– Er norske leger en del av problemet? Siden de skriver ut sovemedisiner for en så lang periode?

– Vi har ikke studert årsaken til at pasientene bruker sovemidler over så lang tid, men det er legene som skriver ut dette, og det er viktig at leger tenker over sin forskrivningspraksis på dette området.

– Ikke lett for legene

VG stiller leder i Norsk forening for allmennmedisin, Marit Hermansen, det samme spørsmålet.

– Det er ikke så lett for legene å sette en stopper for det når pasienten er veldig fortvilt – og for eksempel sier at hun eller han ikke klarer å sove og komme seg på jobb uten medisinene. Samtidig er det viktig at vi er oppmerksom på problematikken, sier Hermansen.

Videre forklarer hun at det er fint at det er et økt fokus på konsekvensene av bruk av avhengighetsskapende legemidler.

– De aller fleste legene skriver ut disse legemidlene i henhold til slik de skal skrives ut, men i noen tilfeller trenger legene ekstra hjelp i forhold til hvordan de skal gjøre det. Derfor har vi samarbeidet med Helsedirektoratet når de har laget nye veiledere for bruk av vanedannende legemidler, sier lederen.

Konsekvenser av daglig bruk

Helsedirektoratet presiserer at det er mange negative effekter ved å bruke disse søvnmedisinene over så lang tid.

– Nedsatt læringsevne, hukommelse, psykomotorikk og økt risiko for fall hos eldre er konsekvensene av å bruke dette daglig over flere år. Det kan også forverre grunnlidelsen, hvilket betyr at mange pasienter vil ha det bedre uten å bruke disse medisinene. Helsedirektoratet mener at disse pasientene bør få hjelp til å slutte og få annen behandling for søvnplagene sine, sier avdelingsdirektør for avdeling for medisinsk utstyr og legemidler i Helsedirektoratet, Ingeborg Hagerup- Jenssen.

Dette er bivirkningene

FHI sier de avhengighetsskapende legemidlene som nordmenn får utlevert primært er sovemidler, angstdempende legemiddel og smertestillende. Å bruke dem sammen kan gi svært alvorlige bivirkninger. Her er en oversikt over hvilke uheldige bivirkninger hvert av disse legemidlene gir:

Bivirkninger ved bruk av opioider (smertestillende legemidler):

** Forstoppelse, kvalme, døsighet og trøtthet.

** Dersom dosen er for høy, kan medisinene føre til lavt blodtrykk. Du kan få hallusinasjoner.

** Fører til nedsatt evne av selvkritikk og likegyldighet.

** De fleste opioidene kan redusere den kritiske sansen og øke risikovilligheten.

Bivirkningene ved bruk av benzodiazepiner (angstdempende medisiner og sovemidler):

** Ved gjentatt bruk av benzodiazepiner kan det oppstå tilvenning og brukeren må ta høyere doser for å oppnå samme effekt. Grad av toleranseutvikling er forskjellig for de ulike effektene av benzodiazepinene og vil variere fra individ til individ.

** Gir typisk dårligere hukommelse og korttidsminne. Talen kan bli snøvlete, og brukeren søvnig. Brukeren kan også oppleve å bli likegyldig.

** En dempende effekt på sentralnervesystemet kan gi økt ulykkesrisiko. Økt impulsivitet og lavere terskel for aggressivitet – selv ved små konsentrasjoner.

** Benzodiazepin-brukere kan etter en tids bruk oppleve abstinenser i form av bl.a. uro, angst, kvalme, kramper, skjelvinger, hjertebank, økt puls og blodtrykk når de ikke får tilført stoffet.

** Noen studier har rapportert at bruk av benzodiazepiner under graviditet er assosiert med forskjellige misdannelser, blant annet leppe- og ganespalte.

KILDE: PDG Helse, Folkehelseinstituttet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder