MANGE TVISTER: Mange nordmenn utelater å skrive kontrakt med håndverkeren, og havner i en konflikt etter utført jobb. Ifølge en fersk undersøkelse bruker bare en av fire kontrakt.
MANGE TVISTER: Mange nordmenn utelater å skrive kontrakt med håndverkeren, og havner i en konflikt etter utført jobb. Ifølge en fersk undersøkelse bruker bare en av fire kontrakt. Foto: Monkey Business Images / Shutterstock / NTB scanpix ,

Hundretusener kommer i konflikt med håndverkeren

35.000 kontakter advokat i håndverkertvister

FORBRUKER

Sjekkliste før du velger

Vi bruker milliarder av kroner årlig på å pusse opp i hjemmet, og mange hyrer inn hjelp for å få jobben gjort. I så mange som 15 prosent av tilfellene oppstår det konflikt.

Publisert: Oppdatert: 02.12.15 15:36

Det kommer frem i en fersk landsrepresentativ undersøkelse utført av Opinion for Help forsikring, som har undersøkt nordmenns erfaringer med private håndverkertjenester.

I undersøkelsen kommer det frem at om lag 1,6 millioner nordmenn kjøper håndverkertjenester privat årlig.

Av disse opplever i underkant av 200.000 et avvik mellom oppdraget og utførelsen, og cirka 35.000 velger å kontakte advokat i den forbindelsen.

Mest oppsiktsvekkende er det at de fleste dropper å skrive kontrakt på forhånd. Kun én av fire signerer kontrakt med håndverkeren eller leverandøren for den avtalte tjenesten.

– Skriftlighet fører til at man må tenke tydeligere gjennom hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, når arbeidene skal påbegynnes, og når de skal sluttføres. Alle forannevnte punkter er potensielle konfliktdrivere. I tillegg kan det virke motiverende på håndverkeren at man er enig om hva som skal skje hvis avtalt tid overskrides, sier informasjonssjef og advokat Dag Are Børresen i Help forsikring, som mandag gir gratis hjelp til alle for å løse eller unngå konflikt med håndverker eller kunde.

Les innlegg: Håndverker til tjeneste

Store summer

Han trekker frem at dårlig dokumentasjon på utført arbeide også er uheldig for håndverkeren i ettertid.

– Skriftlighet er like viktig for håndverkeren. Derfor er det oppløftende at undersøkelsen viser en positiv tendens til at håndverkere ønsker kontrakt. Men bruken av kontrakt er selvsagt altfor lav, sier han.

I undersøkelsen kommer det frem at i tre av ti tilfeller hvor det er brukt kontrakt, har initiativet kommet fra håndverkeren.

Direktør for forbrukerservice i Forbrukerrådet, Ingeborg Flønes, forteller at håndverkertjenester er blant de vanligste spørsmålene og klagene til Forbrukerrådet.

– Det kan fort bli snakk om store summer i disse sakene, og vi ser ofte at det oppstår problemer fordi det ikke er signert kontrakt. Vi får løst 75 prosent av sakene, de vi ikke får løst kan gå til Forbrukertvistutvalget, sier hun.

Les også: Her er regjeringens nye energikrav til bygg

Klager på sluttpris

Ifølge advokat Simen G. Kleveland i Help skyldes årsaken til de fleste konfliktene som oftest at arbeidet er for dårlig, uenighet om hva som var avtalt, eller prisen for tjenesten.

– I tillegg til klager på resultatet opplever vi ofte at forbrukere reagerer på prisen for tjenesten og at dette er årsaken til en konflikt mellom partene, sier han.

Kleveland oppfordrer også å bruke kontrakt.

– Klare rammer for hva som skal utføres, herunder en detaljert beskrivelse av oppdraget og materialer, og prisen for tjenesten eller hvordan denne beregnes er det viktig at begge parter kjenner til. At det oppstår konflikt handler ikke alltid om at håndverkeren ikke er dyktig, men at kommunikasjonen mellom partene har vært for dårlig både før og under arbeidet, sier han.

Les mer: Hva slags snekkerarbeid kan du gjøre selv?

Advokat Anders Leisner i Huseiernes Landsforbund tror årsaken til mangelen på kontrakter skyldes at mange håndverkere ikke tilbyr det til kunden.

– Man blir i høyden enige om et prisoverslag før arbeidene starter. Det er som regel forbrukeren må sørge for kontrakten, og det er det mange som ikke tenker på når de skal ha en jobb gjort, sier Leisner.

Les også: Dette betyr de nye byggereglene for deg

– Ikke betal på forskudd

Den beste måten å sikre seg på er å inngå en skriftlig avtale som minst beskriver hvilket arbeid som skal utføres, hvordan prisen beregnes, og når arbeidet skal være ferdig, råder Leisner.

– Avtal gjerne dagbøter hvis det er mulig. Videre er det et godt råd ikke å betale noe på forskudd. Aldri betal for mer enn den jobben som er gjort og de materialer som til enhver tid er medgått. Og for all del ikke bruk svart arbeidskraft, sier han.

Han legger til at mange tvister skyldes krav om tilleggsbetaling for arbeid forbrukeren trodde var inkludert, og at mangelfullt arbeid ikke blir rettet opp i etterkant.

– Eller at håndverkeren bruker veldig lang tid på å fullføre jobben. Veldig mange tvister kunne vært unngått hvis det lå en skikkelig skriftlig avtale til grunn for forholdet, sier Leisner.

Les også: Slik gikk det da svenskene skulle bygge balkong

Her kan du lese mer om