STOR SJEKK: Miljødirektoratet har testet 63 produkter for helse- og miljøfarlige stoffer. Her er et utvalg av produkter som ble testet. Disse produktene er ikke blant de resultatene viste inneholdt ulovlige stoffer. Foto: Elisabet Molander, Miljødirektoratet

Fant ulovlige og helsefarlige giftstoffer i sportsutstyr

Miljødirektoratet fant ulovlige og helsefarlige stoffer i flere sports- og fritidsprodukter innkjøpt i norske butikker.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Av totalt 63 sport – og fritidsprodukter innkjøpt hos sportsbutikker, varehus og nettbutikker i Norge fant Miljødirektoratet ulovlige eller helsefarlige stoffer i så mye som 22 prosent av varene.

Kontrollen av sportsproduktene er gjennomført i forbindelse med Miljødirektoratets satsing rettet mot sports- og fritidsmarkedet, som de mener er en av de dårligste til å følge regelverket.

AVDELINGSDIREKTØR: Bjørn Bjørnstad i tilsyns- og miljødataavdelingen i Miljødirektoratet.

– Mange av produktene i dette markedet er tilført spesielle egenskaper som for eksempel vann- og fettavvisende og vindtetthet, hindre svettelukt og flammehemmende – og produkter som gjøres mykere. Slike egenskaper gir en potensiell risiko for at produktene er tilført kjemikalier som er skadelige for miljø og helse, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Flere produksjonsledd

Han understreker at en stor andel av varene produseres i land utenfor Europa, som har et langt svakere regelverk for bruk av kjemikalier.

– Bransjen i Norge kjennetegnes av mange små importører med få ansatte og manglende kompetanse om regelverket. Få importører utfører egne kontroller og prøver av produktene. Detaljer på slike produkter produseres i flere ledd, og velges av produsenter for å redusere kostnader. Det er dermed ikke sikret at samme krav stilles til produksjonen, sier han.

Les også: Farlige giftstoffer funnet i barneklær

Næringens ansvar

Nå oppfordrer Miljødirektoratet forbrukere til å være mer bevisste, og etterspørre informasjon om varene de kjøper i butikken og på internett.

– Her er det først og fremst næringen som må ta ansvar for det de selger, og ikke utsetter forbrukerne for helsefare, samtidig som vi og andre myndigheter må gjennomføre tilsyn og se til at produktene er i tråd med regelverket, sier han.

Blant varene som er analysert i stikkprøvekontrollene er både produkter som telt, lavvo, soveposer, underlag, beskyttelsestrekk, sportshansker, yogamatter, treningsstrikker, svømmeføtter, snorker, dykkemasker, leggskinner og ryggsekker.

Les også: Giftstoff funnet i populær leke

To av ti produkter var helsefarlige

To av ti kontrollerte produkter inneholdt helsefarlige stoffer, mens fire produkter innhold stoffer som er ulovlige, og inneholder helse og miljøstoffer over grenseverdi:

** En lavvo fra Vario Sport og en hodelykt fra Biltema inneholdt det ulovlige stoffet deka-BDE som er en bromert flammehemmer. Stoffet kan blant annet føre til leverskade, være hormonforstyrrende, fruktbarhetsreduserende, fosterskadelige og kan gi skader på nervesystemet.

** Et magetreningsapparat og en yogamatte innkjøpt hos Jula inneholdt det ulovlige klorparafinet SCCP, som studier har vist at kan føre til nedsatt vekst, forsinket utvikling og ha effekter på både hukommelse og læring.

Tre produkter innholdet et stoff som ikke er i ulovlig i tekstiler, men som likevel kan innebære en risiko i produkter rettet mot barn:

** Tre ulike typer sportshansker til barn, et par sykkelhansker og to typer keeperhansker innkjøpt i ulike sportsforretninger inneholdt DEHP, som er forbudt i leker og småbarnsprodukter, men ikke andre varer. Selv om produktene ikke er ulovlige, mener Miljødirektoratet importørene har opptrådt uaktsomt med tanke på risikovurderingen av stoffet. De er nå trukket tilbake fra markedet. DEHP er ikke tillatt i produksjon i Europa.

Syv øvrige produkter inneholdt også stoffet DEHP, men disse kan ikke regnes som ulovlige, ifølge Miljødirektoratet.

Les mer om DEHP: Farlig stoff på norske sykehus

INNEHOLDT ULOVLIGE STOFFER: Disse produktene inneholdt helsefarlige stoffer som ikke er tillatt i Norge. Hodelykten fra Biltema er ikke avbildet. Foto: Elisabet Molander, Miljødirektoratet

Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet mener resultatene av Miljødirektoratets sjekk er nedslående:

FAGDIREKTØR: Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet mener Miljødirektoratets resultater er nedslående. FOTO: Ole Walter Jacobsen.

– Resultatet viser viktigheten av at vi har et Miljødirektorat med ressurser til å gjøre tilsyn og analyser av produkter på markedet. Det er viktig for at vi skal ha trygghet for at regelverket etterleves. At sportsbransjen er utsatt bekrefter vårt inntrykk av da det her har vært en betydelig produktutvikling, med mye plastprodukter og også klær med fluorerte stoffer, sier han.

Les også: Krever strengere gift-regler

Importørene beklager

Pressekontakt Magnus Ljung i Jula forteller at de tar ansvar for sine produkter, og ikke vil bryte noen regler:

– Vi beklager at produkter som inneholder ulovlige substanser har nådd markedet. Vi gjør nå alt vi kan for å forsikre oss om at det ikke skal skje i fremtiden, og det pågår nå en intern utredning vedrørende de aktuelle produktene. Vi mener Miljødirektoratets kontroller er bra, og vi ser positivt på arbeidet de gjør. Så fort vi fikk beskjed stoppet vi salg av produktene, sier han.

Han understreker at Jula har avtale med alle sine leverandører om at ulovlige stoffer ikke skal forekomme i produktene som tas inn.

Intern kontroll

Daglig leder Knut R. Svenningen i Biltema skriver i en e-post til VG at salg av den aktuelle hodelykten ble stanset så snart Miljødirektoratet offentliggjorde resultatet av testen.

– Kundene våre er informert gjennom plakater i varehus, biltema.no og vi har fulgt opp alle pålegg fra Miljødirektoratet til gitte frister. Biltema tar produktkontroll svært alvorlig, og vi har en egen kontroll og kvalitetsavdeling som foretar undersøkelser, kontroller og kvalitetsoppfølging før, under og ved leveranser av våre produkter, sier han.

Han understreker at de har startet en intern undersøkelse for å kartlegge hvorfor dette ikke ble oppdaget, og at produktet i tillegg har vært kontrollert av en tredjepart hvor stoffet ikke fremkommer. Han beklager sterkt at produktet havnet i deres varehus.

Les også: Forskere: Du har gift i blodet ditt

Destruerer 40 lavvoer

Daglig leder Dag Fossheim i Vario Sport opplyser til VG at det ble importert 80 eksemplarer av lavvoen, og at de har 40 stykker liggende på lager som vil bli destruert.

– Det endrer ikke det faktum at deka-BDE er et forbudt stoff som ikke skal finnes i våre produkter, sier han.

Han forteller at de har arbeidet kontinuerlig med leverandører gjennom skriftlige avtaler, informasjon og stikkprøver utført av godkjente laboratorier for at produktene skal være trygge.

– Dette har imidlertid ført til at vi internt gjør en full gjennomgang av hele prosessen rundt våre produkter, sier han.

Les også: Advarer mot tungmetaller for små barn

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder