INNEHOLDT GIFTIG STOFF: Anhengene «Colorful Loombands Charms» inneholdt ftalatet DEHP i ulovlig høy konsentrasjon. Bokhandlerkjeden Norli Libris har vedtatt og akseptert boten på 400.000 kroner. Foto: Miljødirektoratet/Økokrim

Bokhandlerkjede solgte giftig barneleke – må betale 400.000 kroner i bot

Bokhandlerkjeden Norli Libris har fått en kraftig bot for å ha solgt anheng til den populære barneleken «loombands» med ulovlig høyt innhold av et giftig stoff.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

I perioden oktober 2014 til mars 2015 hadde bokhandlerkjeden for salg til sammen 8640 poser av «Colorful Loombands Charms», som er små anheng til «loombands»-strikk som igjen festes sammen til armbånd for barn.

Anhengene inneholdt ulovlig høye konsentrasjoner av det giftige ftalatet DEHP (se faktaboks).

Nå har Økokrim ilagt kjeden et forelegg på 400.000 kroner overtredelse av produktkontrolloven fordi kjeden ulovlig har importert og omsatt leken. Selskapet har vedtatt forelegget.

I tillegg får kjeden inndratt 49.296 kroner for varene de omsatte.

I 2015 skrev VG at Miljødirektoratet fant giftstoffet DEHP i den samme leken, såkalte «charms», som brukes til å lage de populære armbåndene.

Bakgrunn: Giftstoff funnet i populær leke – er farlig for barn

– Kan skade forplantningsevnen

Det var under den samme kontrollen i perioden oktober 2014 til mars 2015 Miljødirektoratet avdekket at Norli Libris hadde importert og omsatt leken med høyere innhold av DEHP enn det som er tillatt, noe som strider mot det europeiske kjemikalieregelverket som i Norge er regulert gjennom REACH-forskriften.

Miljødirektoratet anmeldte deretter saken til Økokrim i fjor sommer.

– Alle importører har plikt til å overholde produktkontrolloven og de forskrifter som følger under denne, slik som REACH-forskriften. Ftalatet DEHP, som ble funnet i produktet, kan i for store mengder skade forplantningsevnen og gi fosterskader, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim.

Les også: Fant ulovlige og helsefarlige giftstoffer i sportsutstyr

Høyt innhold

Ftalater i plast er ikke kjemisk bundet i plasten og kan derfor lekke ut, slik at barn kan bli eksponert for stoffet når de er i kontakt med leken.

FØRSTESTATSADVOKAT: Hans Tore Høviskeland i Økokrims miljøavdeling. Foto: Økokrim

Leketøyet inneholdt DEHP i en konsentrasjon mange ganger over den tillatte grensen på 0,1 vektprosent, mellom 1 og 4 vektprosent, ifølge Økokrim.

Høviskeland understreker viktigheten av at importører og utsalgssteder har gode rutiner for å fange opp denne typen varer:

– Dette er en av de strengeste straffene for denne typen miljøkriminalitet hittil. Det er viktig at de som importerer varene foretar nødvendige kontroller, sier Høviskeland til VG.

Les også: Nytt farlig stoff funnet i norske butikkhyller

– Har vedtatt og akseptert boten

Kategori- og markedsdirektør Kim-Are Andersen i Norli Libris AS sier følgende til VG:

– Det er en svært kjedelig sak som vi tar veldig alvorlig. Vi har vedtatt og akseptert boten, selv om vi mener den er streng, sier han.

Han forteller at det for de aktuelle produktene i forkant av kjøpet var innhentet testrapporter som tilsa at produktene var lovlige, men at rapportene ikke var fullstendige:

– Et av anhengene overskred de norske grenseverdiene på ftalatet DEHP. Da vi ble oppmerksomme på saken i mars 2015 trakk vi umiddelbart produktet for salg og informerte våre kunder i alle kanaler med oppfordring om å returnere produktet. Produktet er altså ikke lenger å finne i våre butikker, sier Andersen som legger til:

– Vi innskjerpet rutinene umiddelbart etter hendelsen. Fra våren 2015 har vi benyttet Veritas som eksternt selskap til å kvalitetssikre sertifikater og godkjenninger på egenimporterte produkter rettet mot barn. Vi har altså tatt hendelsen alvorlig og innskjerpet rutinene. Det skal alltid være trygt å handle i våre butikker enten det gjelder bøker, leker eller andre varer, sier Andersen.

Les også: Giftige stoffer i popkornemballasje

Miljødirektoratet: – Et viktig signal

Avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i tilsyn- og miljødataavdelingen i Miljødirektoratet forteller at de over flere år har hatt økt oppmerksomhet om farlige stoffer i produkter, og har styrket tilsynet med importører og stikkprøvekontroll av varer fra butikker.

– Vi er godt fornøyd med at Økokrim har fulgt opp vår anmeldelse og reagert med et betydelig forelegg. Dette er i tillegg til straff for den ansvarlige virksomheten i denne saken, et viktig signal til alle virksomheter som bringer produkter på det norske markedet, sier Bjørnstad.

Han understreker at det er viktig at virksomheter som tar produkter til Norge og selger til norske forbrukere vet hva produktene inneholder og sørger for at produkter med helse og miljøfarlige stoffer ikke selges.

Les også: Stor test av­slø­rer: Disse tyg­gisene inne­hol­der far­li­ge stoffer

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder