INNENDØRS: Dyrene ble funnet inne og ute på gården. Foto:MATTILSYNET,

Sjokkfunn på bondegård: Avdekket døde og utsultede kuer

Avdekket dyretragedie etter bekymringsmelding fra publikum

Et grusomt syn av utsultede, døde kuer møtte Mattilsynet da de rykket ut etter en bekymringsmelding om en gård i Nord-Trøndelag.

Sverre Holm-Nilsen
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

En fersk rapport som Mattilsynet presenterte mandag denne uken, viser at det så langt i år har blitt gjennomført 3638 tilsyn med dyrehold i Norge. De har mottatt nærmere 2500 bekymringsmeldinger om dyrehold så langt i år.

Ved 17 tilfeller har det blitt avdekket dyr som har sultet eller tørstet i hjel som følge av alvorlig vanskjøtsel.

TRAGEDIE: Minst 70 dyr ble funnet på bondegården i mars i år. Politiet bisto Mattilsynet etter en bekymringsmelding fra publikum. Foto:MATTILSYNET,

Skrekkfunn

Etter en bekymringsmelding i mars i år, rykket Mattilsynet ut til en gård Nord-Trøndelag og avdekket det som ble beskrevet som «den største dyretragedien» som Mattilsynet hadde sett.

FÅ ALVORLIGE SAKER: I 572 tilfeller har det blitt funnet en eller annen form for avvik fra regelverket om dyrevelferd, står det i rapporten fra Mattilsynet. I 528 tilsyn i storfehold ble det ikke funnet noen avvik fra dyrevelferdsregelverket. Foto:MATTILSYNET,

I forbindelse med publiseringen av rapporten om dyrevelferd i Norge, har VG fått tilgang til bilder som viser skrekkfunnet som møtte Mattilsynet inne på bondegården.

Politiet bisto Mattilsynet, og det ble funnet minst 70 kalver og kuer hadde sultet i hjel på gården.

– Det er vanskelig å si hvor lenge det har pågått, men siden at alle 70 er døde har det pågått en stund, uttalte Stein Erik Granli, lensmann i Namsos og Fosnes, til VG.

Les også: Slik smugles motehundene inn i landet

Funnet i Nord-Trøndelag er et av tre tilfeller der Mattilsynet har funnet alvorlig vanskjøtsel i storfebesetninger. I 572 tilfeller har det blitt funnet en eller annen form for avvik fra regelverket om dyrevelferd, står det i rapporten fra Mattilsynet.

Les også: Hundevalper smuglet fra Polen av ektepar - måtte dø

I 528 tilsyn i storfehold ble det ikke funnet noen avvik fra dyrevelferdsregelverket.

– Vi mener dyrevelferden i Norge er god, sett i en verdenssammenheng. Folk flest er opptatte av at dyr skal ha det bra, og vi har et omfattende regelverk og et tydelig tilsyn som ivaretar velferden til dyr, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet til VG.

Avhengige av tips

Så langt i år har Mattilsynet mottatt 2449 bekymringsmeldinger fra publikum om dyrevelferd. Statistikken fra Mattilsynet viser at 37,7 prosent av bekymringsmeldingene har ført til inspeksjoner.

Torunn Knævelsrud sier at de er helt avhengige av publikum for å avdekke brudd på dyrevelferden i Norge.

Det er meget viktig. Det er nesten avgjørende for at vi skal kunne drive med effektivt tilsyn, og i hvert fall når det gjelder kjæledyr. Det er også viktig når det kommer til produksjonsdyr. Vi får inn meldinger både fra folk flest og fra de som er i kontakt med dyreholdene, sier Knævelsrud til VG.

Må avlive kjæledyr

Så langt i år har det blitt fattet avlivningsvedtak i fire saker som omhandler kjæledyr, står det i rapporten.

I 153 saker har tilsynet pålagt eieren kjæredyret å gjennomføre tiltak for å utbedre avvik. I 27,5 prosent av disse sakene ble det utskrevet hastevedtak, som ifølge Mattilsynet indikerer at forholdene var så alvorlige at det var nødvendig å gjennomføre tiltak straks.

Les også: Avliver dyr som kunne vært omplassert

I desember i fjor måtte 11 rottweilere avlives etter at Mattilsynet fant dem under svært kummerlige forhold på en adresse i Østfold. Om Mattilsynet redder et vanskjøttet dyr fra en uegnet dyreeier, kan den samme uegnede eieren bestemme om dyret skal dø eller leve - en lov Mattilsynet tidligere har uttalt til VG at de mener er urimelig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder