Hovedinnhold

Tidlig pubertet for overvektige

TIDLIGERE KJØNNSMODNE: Flere og flere barn er overvektige. Forskere ser en sammenheng mellom overvekt og tidlig pubertet. Illustrasjonsfoto: Justin Sullivan, AFP
TIDLIGERE KJØNNSMODNE: Flere og flere barn er overvektige. Forskere ser en sammenheng mellom overvekt og tidlig pubertet. Illustrasjonsfoto: Justin Sullivan, AFP
Overvekt i barndommen er en av flere årsaker til at stadig flere jenter kommer tidligere i puberteten.

Denne saken handler om:

- Jeg husker at jeg syntes det var skrekkelig pinlig, sier Vektklubb.no-medlemmet Anne (25).

11 år gammel fikk Telemarksjenta sin første menstruasjon. To år tidligere enn gjennomsnittet av norske jenter, og som den første jenta i klassen. Det var ikke bare pupper og menstruasjon som kom tidlig. 12 år gammel var hun 1.75 meter høy.

- Man vil jo skille seg minst mulig ut i den alderen, sier hun.

- Men det vanskeligste var nok at jeg ikke var mentalt utviklet og moden nok til å forholde meg til forplantningslære og seksualitet, og hvilken rolle menstruasjonen spiller i dette systemet. For meg som 11-åring var menstruasjon noe veldig fremmed, uten sammenheng med min egen virkelighet.

Les også:Flere årsaker til overvekt

Yngre i dag

De siste fem årene har flere studier bekreftet at et økende antall jenter i USA og Europa opplever det samme som Anne:

De kommer tidligere i puberteten enn det som tradisjonelt har vært gjennomsnittsalderen på rundt 13 år. Flere studier viser at jentene i snitt er yngre i dag enn for kun få tiår siden, når de første tegnene som bryster og menstruasjon melder seg. Forskere mener at en av årsakene er den kraftige økningen i overvekt blant barn og unge.

- At overvektige jenter kommer tidligere i puberteten har blitt beskrevet og rapportert i faglitteraturen i flere år, sier Torild Skrivarhaug, overlege ved endokrinologisk seksjon ved Barneklinikken, Oslo Universitetssykehus Ullevål, og leder for Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for barne- og ungdomsdiabetes.

Les også:Barn med søsken er mindre utsatt for å utvikle overvekt enn enebarn

- De siste årene har dette blitt tydeligere, ikke minst fordi det er lettere observerbart med den generelle økningen i barns gjennomsnittsvekt og antall overvektige barn i Europa og USA, sier hun.

Skrivarhaug understreker viktigheten av å skille mellom begrepene for tidlig pubertet og tidlig pubertet.

- For tidlig pubertet er når den inntreffer før åtte år for jenter og ni år for gutter. Det har ingenting med overvekt å gjøre, presiserer hun.

- Men det foreligger god dokumentasjon på at overvekt kan virke noe fremskyndende på puberteten.

Så sent som våren 2007 publiserte forskere ved universitetet i Michigans barnesykehus (C. S. Mott Children´s Hospital) en studie som viste at jenter som hadde høy BMI allerede i treårsalderen, og betydelig økning i BMI i årene frem til skolestart, er forbundet med økt risiko for pubertet så tidlig som ved niårsalder.

Høyere enn gjennomsnittet

I en avhandling publisert i 2007 har Grete Bratberg, som er helsesøster, høyskolelektor og førsteamanuensis ved HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag), sett på om tidspunktet for når puberteten inntreffer, har betydning for overvekt senere i livet.

- De som var normalvektige og kom tidligere i puberteten enn vanlig, hadde ikke økt risiko for å utvikle overvekt senere. De som var overvektige da de kom tidligere i puberteten, var også de med størst risiko for overvekt senere i tenårene. Det ser altså ut som at det er overvekten som virker utløsende på pubertetsutviklingen, og ikke omvendt, sier Bratberg.

Barn som blir tidlig overvektige, blir større og tidligere utviklet på andre områder også. Jentene i studien som fikk tidlig overvekt og var tidlig utviklet, var også høyere i gjennomsnitt.

Hvor arvelig er fedme?Les hva lege og ernæringsprofessor i Vektklubb.no svarte tett på nett om temaet

- Vi vet fremdeles ikke hvorfor det skjer. Bedre ernæring, hygiene og helsetilbud enn før har nok også gitt økt fysisk vekst og utvikling generelt. Tidlig utvikling kan også være arvelig, sier Bratberg.

Ytre faktorer

I Danmark mener stadig flere forskere at miljøgifter er en medvirkende årsak til utviklingen.

- At kroppsvekten betyr noe for når man kommer i puberteten, gjelder også hos pikene vi har undersøkt, sier forskningsleder ved Rigshospitalet i København, Lise Aksglæde til VG.

I mai 2009 publiserte Aksglædes forskerteam en studie som viste at på knappe femten år har gjennomsnittsalderen for brystutvikling hos danske jenter, sunket fra 10,88 år til 9,86 år. Gjennomsnittsalderen for første menstruasjon har i samme tidsrom sunket fra 13,42 år til 13,13 år. Forskerne sammenlignet jenter i alderen 5-20 år på begynnelsen av 90-tallet med jenter i samme aldersgruppe i 2006 - 2008.

- De med høyest kroppsmasseindeks kom tidligere i puberteten enn de med lav. Men det var ingen forskjeller i forekomsten av fedme mellom kullene, sier Aksglæde.

Fordi det er gjennomsnittsalderen som synker, viser altså den danske studien at også flere normalvektige jenter, kommer tidligere i puberteten enn for 15 år siden.

- Dette markante fallet har skjedd over så kort tid at det ikke kan skyldes genetiske forandringer. Vår hypotese er derfor at det skyldes en ytre faktor, som for eksempel hormonforstyrrende miljøgifter. Denne sammenhengen er allerede dokumentert i flere dyreforsøk, sier Lise Aksglæde.

Trolig genetisk betinget

Flere danske sykehus har også rapportert om økning i tilfeller av abnorm, eller for tidlig pubertet, både hos jenter og gutter.

- Hos meg er det nok genetisk betinget, tror Anne i Telemark.

Hun var høy, men ikke overvektig. Både moren, bestemoren og søsteren var tidlig ute. Hun ble overvektig først i voksen alder, men har nå gjennomgått en vellykket fedmeoperasjon. Nå er hun opptatt av å beskytte sønnen på syv måneder mot både overvekt og miljøgifter som eventuelt kan fremskynde puberteten.

- Mine egne erfaringer har gjort meg bevisst på belastningen ved både overvekt og for tidlig pubertet i forhold til den mentale utviklingen, sier hun.

Anne ønsker ikke å identifiseres med fullt navn og bilde.

- Det er et veldig personlig tema og jeg vil ikke at alle jeg møter, for eksempel i arbeidslivet, skal få vite når jeg fikk min første menstruasjon.

Mer alkohol og røyk

En norsk studie av data fra HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) fra 2005, viste at jenter som kommer tidligere i puberteten enn vanlig, også røyker og drikker mer alkohol enn andre jenter i tenårene.

Tidlig pubertet er også ansett som en risikofaktor for brystkreft.

I 2008 presenterte forskere ved Royal Veterinary College i London og University of Auckland en studie av rotter som de mente viser at mors overvekt og usunne kosthold under svangerskapet, også kan medvirke til at barnet kommer tidligere i puberteten enn vanlig.

(Kilder: Dagens Medisin, Forskning.no)

FØLG VEKTKLUBB.NO PÅ FACEBOOK!

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Helse

Se neste 5 fra Helse