Hovedinnhold

Kan ha satt pasienter i livsfare

Sykehus innrømmer grov svikt

FULL GRANSKING: Det er satt i gang full intern gransking av pasientjournalene ved kirurgisk klinikk på Sykehuset Asker og Bærum etter grov svikt i innkallingen av pasienter til kontroll og behandling. Viseadm. direktør Ole Tjomsland ved Vestre Viken HF (som sykehuset er en del av) sier systemsvikten er skuffende. Foto: FRODE HANSEN
FULL GRANSKING: Det er satt i gang full intern gransking av pasientjournalene ved kirurgisk klinikk på Sykehuset Asker og Bærum etter grov svikt i innkallingen av pasienter til kontroll og behandling. Viseadm. direktør Ole Tjomsland ved Vestre Viken HF (som sykehuset er en del av) sier systemsvikten er skuffende. Foto: FRODE HANSEN
Liv og helse til flere hundre pasienter kan ha blitt truet fordi sykehuset Asker og Bærum ikke behandlet dem i tide.

Denne saken handler om:

Fakta

Dette er DIPS
 • DIPS er et administrativt system som brukes av mange norske helseforetak. Systemet brukes til pasientadministrasjon (PAS) og lagring av elektroniske pasientjournaler (EPJ).
 • DIPS har adgangskontroll både på funksjons- og datanivå. Adgangskontrollen går helt ned på sengepostnivå ved innleggelser og på seksjonsnivå ved poliklinisk behandling.
 • Alle bevegelser i systemet logges, og det registreres hvem som har gjort hvilke endringer, og når endringene er gjort.

  Kilder: Helsedirektoratet og Dips.no

  Kirurgisk poliklinikk
 • Kirurgisk poliklinikk ved Sykehuset Asker og Bærum tar imot pasienter med timeavtale, enten for nyvurdering, oppfølging eller kontroll.
 • Årlig utfører poliklinikken mer enn 10 000 konsultasjoner.
 • Kirurgisk poliklinikk er organisert sammen med ortopedisk poliklinikk, og spesialister i ortopedi, urologi, mage-/tarmsykdommer, karsykdommer og generell kirurgi arbeider side om side.

  Kilde: Sykehuset Asker og Bærum, Vestre Viken HF

Sykehuset Asker og Bærum (SAB) har ikke oversikt over hvor mange pasienter som kan ha blitt satt i fare, fordi de ikke er innkalt til behandling eller kontroll i tide.

- Det er overraskende og skuffende at det har skjedd slik grov systemsvikt. Dette er en veldig stygg sak, sier viseadministrerende direktør Ole Tjomsland ved Vestre Viken HF, som Sykehuset Asker og Bærum er en del av.

Det er igangsatt intern gransking av saken. Helsetilsynet er også varslet.

VG har opplysninger om at ansatte har gått inn og gjort endringer i det elektroniske pasientjournalsystemet DIPS, slik at behandlingen av pasienter ble utsatt.

- Det er ukjent for meg, sier Tjomsland.

Bekymringsbrev

På sykehuset kirurgiske avdeling er det avdekket at enkelte pasienter ikke har fått nødvendig poliklinisk oppfølging etter innleggelse, og at rutiner for poliklinisk oppfølging ikke har vært fulgt. Det fremkommer i et bekymringsbrev sykehuset sendte til Helsetilsynet 17. desember 2009.

Vet du noe om denne saken?Kontakt VG Netts journalister her!

- Denne systemsvikten kan jo ha satt liv og helse i fare?

- Ja, etter 20 år som kirurg vet jeg at dette kan ha konsekvenser for liv og helse, sier han.

- Kan du utelukke at systemsvikten ikke har fått fatale konsekvenser for kreftpasienter som har ventet?

- Nei, og det er jo nettopp det vi gransker internt.

Les også:- Lovverket er for svakt

I går var 12 kirurger innkalt for avlegge rapport til interne granskere ved sykehuset.

- Mange hundre pasienter kan ha fått manipulert og utsatt tidspunkt for når de skulle kalles inn til undersøkelse. Men antallet er uklart fordi det er tidlig i granskingen, sier en kilde ansatt i Vestre Viken Helseforetak, som Sykehuset Asker og Bærum er en del av.

- Det ser ut til å ha vært en systematisk tilsidesettelse av legenes medisinske vurderinger. Dette kan bli en stor skandale, sier kilden til VG.

Klaget

Ole Tjomsland ønsker ikke å kommentere disse påstandene. Han opplyser at han er ukjent med hvor stort antall pasienter som er berørt av systemsvikten.

- Dette vil vi kunne si mer om når den interne granskingen er ferdig, sier han.

Alarmen gikk internt 5. november i fjor: En kreftpasient klaget til sykehuset på manglende innkalling og oppfølging etter kreftbehandling.

Vet du noe om dette?Kontakt VG Netts journalister her!

Først etter å ha ventet i noen uker, ble pasienten behandlet. Ifølge Tjomsland fikk vedkommende ingen medisinske problemer på grunn av forsinket oppfølging.

Blant sakene som så langt er avdekket, er det saker som sykehuset har plikt til å innrapportere til Helsetilsynet etter lov om spesialisthelsetjeneste.

- Hvor mange saker er inne til behandling?

- Det har jeg ikke oversikt over nå, men det vil den interne revisjonen vise.

17. desember rapporterte SAB om fire alvorlige avvik til Helsetilsynet, som følge av systemsvikten.

Les også:Fant topphemmelig pasientformasjon i papirsøpla

Det blir nå foretatt en gjennomgang av samtlige ventelister til kirurgisk poliklinikk, og alle tilfeller av avvik fra vedtatte kontrollrutiner og tildeling av time blir revurdert av ansvarlig overlege.

- Hvor mange journaler har dere gjennomgått?

- Det har jeg ingen oversikt over foreløpig, sier Tjomsland.

Sykehuset gransker hele prosessen rundt tildeling av polikliniske timer og kontrolltimer etter utskriving. I tillegg blir journalen til alle kreftopererte pasienter gjennomgått for å kontrollere om nødvendig oppfølging er iverksatt.

Avventer granskingen

Fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus bekrefter at han før jul ble oppringt av avdelingslederen ved kirurgisk poliklinikk ved Sykehuset i Asker og Bærum.

- Jeg fikk en muntlig orientering om saken. På det tidspunktet visste de fortsatt ikke om systemsvikten hadde fått konsekvenser enkeltpasienter. Senere fikk vi den skriftlige orienteringen fra sykehuset. Men ut over det har vi ikke fått noen nærmere orientering om saken. Vi avventer nå helseforetakets interne gransking, sier Schou.

Les også:Studenter fikk tilgang på pasientjournaler

Fylkeslegen understreker at de vanligvis vil be om pasientjournalen hvis de har mistanke om pasienter kan ha blitt utsatt for risiko fordi de ikke har fått den behandling de har krav på.

- Men her var det foreløpig ingen journaler å be om derfor måtte vi avvente nærmere opplysninger, sier han.

Kommentarer Antall kommentarer på artikkelen

Har du en mening om denne artikkelen? Du må bruke ditt eget navn hvis du skal delta i debatten. Respekter andres meninger og husk at mange kan se hva du skriver. Brudd på reglene kan føre til utestengelse.

VGs journalister og moderatorer overvåker denne debatten kontinuerlig mellom kl. 07 og 24. Kommentarfeltet er nå stengt og åpner igjen kl. 07.00. Velkommen tilbake da!
Klikk for å se kommentarene

Siste saker fra Helse

Se neste 5 fra Helse