Hovedinnhold

Helseministeren: - Fullstendig uakseptabelt

VARSLER TILTAK: Helse-og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, her fotografert på en pressekonferanse 18. oktober 2011, ser alvorlig på kjønnsselektive aborter. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
VARSLER TILTAK: Helse-og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, her fotografert på en pressekonferanse 18. oktober 2011, ser alvorlig på kjønnsselektive aborter. Foto: Gorm Kallestad / Scanpix
(VG Nett) Helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen varsler tiltak mot kjønnsselektiv abort.

Denne saken handler om:

Undersøkelsen:

  • Den norske undersøkelsen er utført av forskere ved Rikshospitalet.
  • Undersøkelsen har kartlagt barnefødsler blant indisk-norske og pakistansk-norske mødre i perioden 1969-2005.
  • Totalt 1597 mødre av indisk opprinnelse fødte 3525 barn i den kartlagte perioden. 622 av barna ble født i tredje eller fjerde fødsel.
  • Det var totalt 6836 innvandrere med indisk opprinnelse i Norge i 2004.
  • Pakistansk-norske mødre hadde normal variasjon mellom antall fødte gutter og jenter i perioden.
  • Indisk-norske mødre hadde en signifikant skjevhet i forholdet mellom gutter og jenter, ved tredje og fjerde barnet, i perioden 1987-2005.
  • Skjevheten ble registrert i fødsler etter at ultralyd ble tilgjengelig i 1987.
  • Kilde: «Different sex ratios of children born to Indian and Pakistani immigrants in Norway», BMC Pregnancy & Childbirth, publisert august 2010.

- Dette er overraskende tall. Å ta bort et friskt barn, fordi den har feil kjønn, det er sånn at en nesten ikke kan tro det. Kjønnsselektiv abort er fullstendig uakseptabelt.

Likeverdigheten mellom kjønnene er helt grunnleggende, sier helseminister Anne-Grete Strøm Erichsen.

Ekspert svarer deg tett på nett klokken 15

- Oppsiktsvekkende

Helseministeren kjente ikke til studien da VG tok kontakt, men tar funnene på alvor.

- Tallene er så oppsiktsvekkende at vi vil varsle helsetilsynet om funnene i undersøkelsen. I Norge har vi et regelverk som skal sikre at ingen tar abort på bakgrunn av barnets kjønn. Hvis helsepersonell oppgir barnets kjønn før 12. svangerskapsuke kan de straffes med bøter og inntil tre måneders fengsel, så sant det ikke dreier seg om arvelig sykdom, sier helseministeren.

Europarådet har i en resolusjon, vedtatt 3. oktober i fjor, nedskrevet en rekke tiltak mot kjønnsseleksjon i Europa. Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen vil nå sette i gang tiltak også i Norge.

VG IDAG: Les mer i dagens utgave av VG
VG IDAG: Les mer i dagens utgave av VG

- Tallene i undersøkelsen er av en slik karakter at vi er nødt til å spørre oss selv om det norske lovverket er godt nok kjent. Det er viktig med ekstra informasjon til helsepersonell, særlig om kjønnsselektiv abort. Vi vil nå vurdere hvordan tiltakene i Europarådets resolusjon skal følges opp i Norge, sier statsråden.

- Ser alvorlig på dette

Anne-Grete Strøm-Erichsen mener at det er viktig at Norge har lover og regelverk som forhindrer jenteaborter, samtidig ønsker hun mer forskning rundt problematikken.

- Tallene er små, men de har selvsagt betydning, og vi må se alvorlig på dette. Hvis norske kvinner reiser til utlandet for å ta abort sent i svangerskapet, blir det holdningsskapende arbeidet enormt viktig. Det må forskes mer på kjønnsselektive aborter i Norge, avslutter Anne-Grete Strøm Erichsen.

Siste saker fra Helse

Se neste 5 fra Helse