Alternativ kreftbehandling kan gi bivirkninger

Alternativ behandling gir - med få unntak - ingen dokumentert effekt på kreftpasienter, viser studie. Men noen kan gi alvorlige bivirkninger.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Én av tre kreftpasienter bruker alternativ eller komplementær behandling for sin sykdom. Kreftforeningen får mange henvendelser fra folk som ønsker råd.

- Vi har stor forståelse for at kreftpasienter vil prøve alt for å overvinne sykdommen. Veldig mange opplever det som positivt å gjøre noe på eget initiativ, og ofte kan det bidra til å øke livskvaliteten, sier avdelingssjef Heidi Brorson til NTB.

En fersk studie fra Kunnskapssenteret har systematisert oversikter over ulike former for behandling. Vitaminer og mineraler, kosttilskudd, ulike typer urter, akupunktur, soneterapi (refleksologi), massasje, aromaterapi, hypnose, homøopati, tradisjonell kinesisk medisin og ulike såkalte kropp-og-sjel-metoder er alle undersøkt.

Akupunktur og cannabis

Nesten ingen av behandlingene gir noen dokumentert effekt, lyder konklusjonen. Akupunktur og cannabis trekkes fram som de to eneste som har noen virkning. Disse behandlingsformene kan hjelpe mot oppkast og kvalme ved cellegiftbehandling.

Det er imidlertid rapportert om alvorlige bivirkninger som lavt blodtrykk og depresjon ved bruk av cannabis, viser rapporten.

Cannabis til medisinsk bruk er ikke godkjent i Norge. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller, men det er strenge restriksjoner.

Legemiddelverket advarte

Også for andre planter enn cannabis er det rapportert om bivirkninger. Laetrile er et halvsyntetisk amygdalin, et stoff man finner i aprikoskjerner, bitre mandler og ferskenkjerner.

Statens legemiddelverk advarte for to år siden mot denne behandlingen etter at den hadde fått stor oppmerksomhet som en alternativ behandlingsform. Pasienter som bruker middelet risikerer cyanidforgiftning.

Ukrain er en halvsyntetisk sammensetning utviklet fra den svært giftige planten svaleurt. Den kan gi bivirkninger som hepatitt, blødninger og økt kroppstemperatur.

Er åpne for alternativ behandling

Kreftforeningen mener funnene i rapporten støtter opp om de anbefalinger foreningen gir. Alternativ eller komplementær behandling bør alltid skje i samråd med lege, råder de.

Heidi Brorson vil ikke avvise alternativ behandling, selv om studiene ikke kan vise til noen virkning.

- Det er relativt lav kvalitet på den dokumentasjon som foreligger på effekten av slik behandling. Det er viktig å være klar over at selv om det ikke er bevist at behandlingen virker, betyr det ikke at behandlingen ikke kan ha effekt. Det er behov for mer forskning på feltet, også om mulige bivirkninger, sier Brorson.

Forskerne Elisabeth Jeppesen og Lene Kristine Juvet, som står bak rapporten, viser til at det finnes mange studier og oversikter som har vurdert effekt og sikkerhet for ulike behandlingsmetoder.

- Imidlertid er det lav kvalitet på forskningsdokumentasjonen for de fleste tiltakene. Det skyldes dels at studiene er små, dels at det innenfor alternativ medisin ikke har vært tradisjon for å følge robuste forskningsmetoder, skriver de to.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder